Návrh státního rozpočtu Hongkongu na finanční rok 2018–2019

9. 3. 2018 | Zdroj: Generální konzulát České republiky

motiv článku - Návrh státního rozpočtu Hongkongu na finanční rok 2018–2019 Ministr financí Paul Chan zveřejnil dne 28. února 2018 návrh státního rozpočtu pro finanční rok 2018–2019. V úvodu představil výsledky státního rozpočtu v předešlém finančním roce, který zaznamenal obrovský přebytek 138 mld. HKD na úrovni 5,2 % HDP a historicky nejvyšší fiskální rezervy v hodnotě 1 094 mld. HKD (zhruba 40 % HDP) na konci finančního roku 2017–2018.

Nová rozpočtová filozofie se soustředí na ekonomický rozvoj, zejména inovace a finanční služby a zhruba 40 % rozpočtového přebytku bude s dílen se společností prostřednictvím jednorázových opatření, daňových rabatů a úlev. Návrh nového rozpočtu bude schválen v legislativní radě v květnu 2018.

Hospodářství Hongkongu v roce 2017 dále expandovalo o 3,8 % oproti roku předchozímu, kdy byl růst na úrovni 2,1 %. Vývoz odrážel globální ekonomický růst a objemově vzrostl; domácí poptávka rovněž vzrostla s ohledem na příznivou situaci u pracující populace. Na pracovním trhu panovala vysoká zaměstnanost s průměrnou mírou nezaměstnanosti 3,1 %. Inflace se již šest roků za sebou snižuje a za rok 2017 byla v průměru na úrovni 1,7 %.

Pro rok 2018 je očekáván přírůstek HDP v intervalu 3–4 %. Vnější poptávka bude profitovat z posilující globální ekonomiky a domácí poptávka si udrží pozitivní vývoj. Inflace je plánována na úrovni 2,5 % v souvislosti s očekávaným růstem spotřebních cen. Přes existující globální nejistoty je střednědobý ekonomický výhled optimistický. Rozvojové asijské země i kontinentální Čína budou prosperovat, velké příležitosti pro Hongkong přináší iniciativa Belt&Road a rozvoj Guangdong – Hong Kong – Macao Bay Area.

Výsledky státního rozpočtu za finanční rok 2017–2018 byly revidovány a původní plánovaný přebytek ve výši 16,3 mld. HKD byl nakonec vyčíslen na 138 mld. HKD. Příjmy činily 612,4 mld. HKD a výdaje 474,4 HKD. Pro nový finanční rok 2018–2019 jsou odhadovány příjmy do státního rozpočtu ve výši 604,5 mld. HKD, výdaje ve výši 557,9 mld. HKD a rozpočtový přebytek 46,6 mld. HKD. Fiskální rezervy jsou očekávány na konci března 2019 ve výši 1 138, 6 mld. HKD.

Hlavními zdroji příjmu bude daň ze zisku (25,7 %), příjmy z pronájmu/prodeje půdy (20,0 %), kolkovné (16,5 %). Na výdajové straně bude nejvíce prostředků vyčleněno na vzdělání (20,8 %), sociální péči (19,6 %), zdravotnictví (17,5 %), bezpečnost (11 %), infrastrukturu (6,1 %), životní prostředí a potraviny (4,4 %), zahraniční a komunitní záležitosti (3,3 %), hospodářství (3,2 %), bydlení (0,4 %) a na různé podpůrné programy (14 %). Takto formulovaný rozpočet má mít pozitivní efekt ve výši přírůstku HDP o 2 %.

Ministr financí Paul Chan formuloval novou rozpočtovou filozofii, která zahrnuje tyto základní principy:

 • podpora nových průmyslových odvětví,
 • zlepšení konkurenceschopnosti daňového režimu,
 • adekvátní využití finančních rezerv,
 • zlepšení kvality života obyvatel,
 • péče a sdílení úspěchu se společností,
 • zlepšení zdravotní péče a péče o starší populaci.

Hlavní pilíře nového státního rozpočtu:

Inovace a technologie

Z rozpočtu bude vyčleněno 50 mld. HKD na inovace, které zajistí transformaci hospodářství, z toho 20 mld. HKD bude využito na výstavbu nového technologického parku v Lok Ma Chau Loop na hranici v těsné blízkosti Shenzenu. Příspěvek do fondu na rozvoj inovací a technologií v objemu 10 mld. HKD bude cílit zejména na výzkumné klastry v oblasti zdravotnických technologií, umělé inteligence, robotiky, smart city a fintech.

Částkou 10 mld. HKD bude posílena infrastruktura v HK Science Park vč. podpory firem a institucí v inkubátorech. Vědecký park Cyberport získá na podporu start-upů a digitálních technologií 200 mil. HKD a dalších 100 mil. HKD půjde na podporu e-sportů a digitálních zábavních uzlů. Na program technologických talentů bude vyčleněna částka 500 mil. HKD a na podporu výzkumu a vývoje bude poskytnuta ještě řada dalších subvencí a daňových a infrastrukturálních pobídek.

Finanční služby

Během příštích 5 let bude na rozvoj finančních služeb poskytnuto 500 mil. HKD s cílem podpořit fintech, trh s dluhopisy vč. „zelených dluhopisů“ a kvalifikaci pracovní síly v oboru. Bude zlepšena platforma pro začínající a inovativní podniky, podpořeno dobrovolné důchodové spoření, zaveden rychlejší platební systém a virtuální banky a poskytnuty daňové úlevy pro fondy.

Současně budou zavedeny daňové úlevy pro podniková finanční centra a otevřené firemní fondy. Monetary Authority vytvoří Akademií financí, která se soustředí na transfer finančních znalostí, tvorbu kapacit a aplikovaný výzkum.

Dovoz talentů a pracovní síly

Vláda je připravena dovážet zahraniční pracovní sílu a inovativní a finanční odborníky s cílem uspokojit očekávanou poptávku.

Pilíře průmyslu

Explicitně bylo vyjmenováno 5 odvětví:

 • obchod a logistika,
 • turistika,
 • stavebnictví,
 • kreativní průmysl,
 • profesní služby.

Bude posíleno poštovní centrum na letišti a budováno postavení HK jako střediska obchodu, logistiky a distribuce pro zboří s vyšší přidanou hodnotou. Na turistiku bude vyčleněno 536 mil. HKD na zavedení rozvojového plánu a na podporu turistiky zaměřené na vzdělávání. Nový fond s částkou 1 mld. HKD bude podporovat širší zavádění inovativních technologií ve stavebnictví.

Kreativní průmysl dostane injekci v podobě 1 mld. HKD. Na podnikatelské a profesní služby bude vyčleněno 2,75 mld. HKD, zvláštní fond bude zaměřen na podporu domácího prodeje s přesahem do států ASEAN, další fond na podporu exportu a marketingu malých a středních podniků získá 1 mld. HKD a Trade and Development Council dostane 250 mil. HKD na aktivity v rámci Bay Area a iniciativy Belt & Road.

Péče a sdílení bohatství

Vláda vyčlenila v rozpočtu celkem 50 mld. HKD na daňové úlevy. Bude se jednat o jednorázová i pravidelná daňová opatření. Mezi jednorázová opatření patří snížení daní z příjmu a ze zisku v roce 2017–2018 až o 30 tis. HKD, snížení daně z příjmu v posledním kvartálu nového finančního roku o 2 500 HKD, dodatečné příspěvky pro přestárlé, pro invalidy, nízkopříjmové rodiny a na dopravu do zaměstnání. Studenti obdrží dar 2 000 HKD na poplatky za veřejné zkoušky a starší občané získají příspěvek 1 000 HKD na zdravotní služby.

pravidelným daňovým opatřením patří rozšíření daňového pásma u daně ze mzdy, zvýšení přídavků na děti a závislé rodiče a prarodiče, zavedení zvláštních přídavků pro invalidy, zvýhodnění výdajů na ubytování starších osob a daňové snížení pro dobrovolné zdravotní pojištění.

Zdravotnictví

V rozpočtu je vyčleněna částka 300 mld. HKD pro druhý rok 10letého plánu rozvoje nemocnic. Plán byl oznámen v roce 2016 a v prvním roce bylo na něj vyčleněno 200 mld. HKD. Na zlepšení kulturních, sportovních a komunitních zařízení bylo vyčleněno 31 mld. HKD.

Bytová výstavba

Byla oznámena nová iniciativa, která si klade za cíl zvýšit nabídku státních i soukromých bytů. Během 5 let stát zajistí výstavbu 100 tis. bytů a dále poskytne půdu pro soukromé domy s 20 tisíci bytových jednotek.

Životní prostředí

Vláda podporuje ekologicky příznivá řešení. V loňském roce bylo určeno na podporu instalace obnovitelných zdrojů ve státních budovách a komunitních objektech celkem 200 mil. HKD, nový návrh rozpočtu počítá již s částkou 800 mil. HKD. Vláda rovněž připravuje daňové úlevy pro podniky, které budou zavádět energeticky úsporné technologie a obnovitelné zdroje energie.

Vláda současně prodloužila snížení registračního poplatku při koupi nového elektromobilu (poplatek činí zhruba 40 % ceny nového vozu) a zavedla úplně upuštění od poplatku při výměně starého vozu za nový elektrický.

Podnikatelská komunita vítá nový návrh státního rozpočtu, který zahrnuje řadu opatření na podporu hospodářství včetně podpory inovací, technologií, malých a středních podniků a daňových úlev. Veřejnost reaguje rozporuplně. Zatímco podnikatelé a střední třída získávají různé benefity, chudší pracující spoluobčané spokojenost s rozpočtem nesdílí. V průzkumu zorganizovaném University of Hong Kong 54 % dotázaných bylo s rozpočtem nespokojeno.

Mnoho analytiků je toho názoru, že vysoké finanční rezervy státu, které rostly dynamičtěji než HDP v uplynulém období, nejsou prospěšné. Obecně panuje ve společnosti povědomí, že stát nevynakládá dostatečné finance na zlepšení životní úrovně obyvatel. To dokazuje počet osob pod úrovní chudoby, který nyní čítá 1,3 mil. obyvatel v zemi s populací 7,4 milionu.

Další kritici zdůrazňují nedostatečná opatření k řešení bytových potřeb obyvatel. A navíc návrh nového státního rozpočtu pro finanční rok 2018–2019 nepřináší žádné nové myšlenky jak využít vysoké rozpočtové přebytky nebo vysoké finanční rezervy.

Informace poskytnuta Generálním konzulátem České republiky v Hongkongu (Čína).

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek