Německá úleva velkým odběratelům energií byla dle Evropského soudního dvora právně v pořádku

17. 4. 2019 | Zdroj: CzechTrade

  • Země: DE - Německo
  • Datum zveřejnění: 02.04.2019

Evropský soudní dvůr v odvolacím řízení zrušil původní rozhodnutí z roku 2016 a potvrdil, že německá podpora obnovitelným zdrojům a související úlevy pro energeticky intenzivní odvětví byla v souladu s evropským právem a nenarušuje hospodářskou soutěž.

Evropská komise již od roku 2014 upozorňuje, že dotace pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů jsou sice v souladu s evropskými pravidly, avšak vyjmutí povinnosti platit tuto podporu pro velkoodběratele považovala za nepřípustnou formu veřejné podpory.

Soudní dvůr nepotvrdil tento názor Evropské komise a rozhodl, že existence veřejné podpory nebyla reálně prokazatelná.

Pro energeticky náročnou část německého průmyslu je tato zpráva zásadní z pohledu dřívější hrozby Evropské komise, která požadovala zpětné doplacení souhrnné úlevy, kterou průmysl obdržel.

Vypracoval kolektiv zahraniční kanceláře CzechTrade Düsseldorf.
Zdroj: ARD, tagesschau.de, 28.3.2019

Souborové přílohy

Tisknout Vaše hodnocení: