Německo nechce zadrátovanou krajinu, je to šance pro české firmy

21. 2. 2017 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Tuzemské podniky mají šanci prosadit se v oborech, které dostaly v posledních letech u našich západních sousedů zelenou. Ať už je to koncept Průmysl 4.0 založený na digitalizaci a robotizaci ekonomiky, nebo oblast obnovitelných zdrojů a jejich propojování pomocí nových, podzemních vedení.

Význam Německa jako obchodního partnera pro české podniky stále roste. Německo je pro tuzemskou ekonomiku nejvýznamnějším obchodním partnerem s podílem téměř 30 procent na celkovém obratu českého zahraničního obchodu, přičemž v případě vývozu se jedná o ještě vyšší podíl. Přes 32 procent tuzemského exportu směřuje právě do Německa.

„Zatímco v roce 2014 činil celkový vzájemný obrat 72,5 miliard eur a meziročně vzrostl o téměř 10 procent, v roce 2015 se jednalo již o hodnotu téměř 79 miliard eur, přičemž meziročně se zvýšila o téměř 9 procent. Údaje za celý rok 2016 zatím nemáme k dispozici, ale již teď se dá tušit, že půjde opět o úspěšný rok, neboť za jeho prvních 11 měsíců činil celkový vzájemný obrat více než 75 miliard eur,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.

„Je nutné připomenout, že Německo je rovněž největším zahraničním investorem v České republice. Kumulovaný příliv přímých německých investic do České republiky od roku 1993 dosáhl hodnoty téměř 21 miliard eur, což představuje podíl více než 23 procent na celkovém přílivu přímých zahraničních investic do České republiky za toto období,“ dodal Jan Mládek.

Podle jeho slov je zřejmé, že obě ekonomiky jsou provázány nejenom vzájemným obchodem a německými investicemi v Česku, ale také sledováním nejnovějších trendů v ekonomice. V poslední době jde především o koncept Průmyslu 4.0, který vznikl před několika lety v Německu a který v Česku v roce 2015 představila Česko–německá obchodní a průmyslová komora.

Mládek: Česko zachytilo trend včas

„Přitom vize Industrie 4.0 vznikla v Německu již v roce 2011 jako projekt pro budoucnost a byla poprvé představena široké veřejnosti na veletrhu Hannover Messe v roce 2013. Tato vize digitálního průmyslu vyvolala velký zájem nejen v široké veřejnosti, ale také v odborných kruzích a velmi brzy se rozšířila do všech zemí Evropské unie,“ konstatoval Jan Mládek.

Ke konceptu Průmysl 4.0 se přihlásilo několik významných ekonomických velmocí. Vedle Německa a jeho Industrie 4.0, Francie a jejího projektu Industrie du Futur, italského projektu Fabbrica Intelligente či amerického Industrial Internet nezůstalo pozadu ani Česko, kdy byla v srpnu roku 2016 vládou schválena Iniciativa Průmysl 4.0.

„Profesionálové detailně sledující vývoj výrobních technologií a logistiky stejně jako laikové jsou ohromeni takzvanými chytrými továrnami, což nutně přivádí k poznání, že v tomto případě zaváděný pojem ‚revoluce‘ není vůbec nadnesený. Základním stavebním prvkem jsou globální sítě založené na propojení jednotlivých výrobních zařízení a dalších souvisejících procesů,“ popsal Jan Mládek jednu z klíčových oblastí, na kterou by se měla zaměřit budoucí česko-německá spolupráce.

„Německo je pro Českou republiku důležitým partnerem, přičemž obě naše země spojuje skutečnost, že potřebují inteligentní digitální řešení. Struktura německého a českého průmyslu si je podobná a výrobci jsou spolu úzce provázáni,“ doplnil Jan Mládek.

Nové kabely už jen pod zem

Příležitost pro české firmy neznamená přitom jen nástup Průmyslu 4.0, ale také rozvoj obnovitelných zdrojů v Německu. Ten není spojen jen s dodávkami a montáží jednotlivých energetických instalací, ale i s vytvářením nových sítí pro přenosy energie z obnovitelných zdrojů.

„Jedná se o přenosné linky, které se jmenují SuedLink a SuedOstLink, které přenášejí elektřinu ze severu Německa na jih. SuedLink má vést od Šlesvicko-Holštýnska přes Dolní Sasko, Severní Porýní-Vestfálsko, Hesensko, Bavorsko do Bádensko-Württemberska. SuedOstLink spojuje Sasko-Anhaltsko s Bavorskem. Investice bude nejspíš 15 miliard eur. Přičemž náklady na SuedLink by měly dosáhnout 10 miliard, na SuedOstlink 5 miliard eur,“ popsal ambiciózní energetický projekt Adam Jareš, ředitel CzechTrade Düsseldorf. Na projektu se už v současnosti pracuje a má být dokončen v roce 2025.

Kvůli odporu německé veřejnosti proti stavbě nového elektrického vedení na sloupech, které by kazily ráz krajiny, přitom tamní legislativa tuto oblast přísně reguluje. „Od prosince 2015 musí být stejnosměrné vedení podzemním kabelem,“ upozornil Adam Jareš.

Gigantický energetický projekt je přitom příležitostí pro tuzemské podniky. „České firmy mohou sledovat výběrová řízení a tendry buď na portále www.evergabe-online.de nebo na stránkách provozovatelů přenosových sítí,“ upozornil Adam Jareš.

A doplnil ještě další důležité informace. V případě firmy HERZ se dodavatelé mohou registrovat online na www.50hertz.com/de/50Hertz/Lieferanten nebo kontaktovat firmu emailem na purchasing@50hertz.com. V případě firmy Tennet je možné kontaktovat Ulrike.Hoerchens@tennet.eu. Seznam výběrových řízení lze najít na ausschreibung.tennet.eu/?L=0.

České firmy přitom nebudou odkázány jen na navazování kontaktů na vlastní pěst. Německá kancelář CzechTrade v Düsseldorfu plánuje dodavatelské fórum pro nákupní centrálu koncernu innogy. „Plánujeme představit české dodavatele v energetice. Bude to pro ně příležitost dodávat pro innogy v celé Evropě, kde tato společnost působí. Informace budou zveřejněny na webových stránkách CzechTrade,“ upozornil Adam Jareš.

Rekordní rok

Agentura CzechTrade loni podpořila při vstupu na německý trh celkem 259 firem. „Meziročně se jedná o nárůst o více než 50 procent,“ uvedl generální ředitel agentury CzechTrade Radomil Doležal. Německá pobočka CzechTrade v Düsseldorfu je nejvytíženější z 51 kanceláří agentury CzechTrade na světě. Za prvních jedenáct měsíců loňského roku tuzemské firmy vyvezly do Německa zboží za 1,19 bilionu korun, což je meziročně o 3 procenta více.

Dalibor Dostál

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek