Neodevzdali jste přiznání včas? Do 10. 4. můžete chybu napravit bez pokuty

6. 4. 2018 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Většina podnikatelů už letos odevzdala finančnímu úřadu daňové přiznání. Nejzazším termínem bylo úterý 3. dubna. Ti, kteří zapomněli, ale nemusejí věšet hlavy. Ještě v následujících dnech mají šanci doručit přiznání a zaplatit daň bez sankcí.

Finanční úřady jsou ze zákona benevolentní. Pokud poplatník splní svou daňovou povinnost vůči státu do pěti pracovních dní po určeném termínu, žádná pokuta mu nehrozí.

V kalendáři si tak může podtrhnout datum 10. 4. 2018. Protože bylo 2. dubna Velikonoční pondělí, tedy nikoli pracovní den, začala se ochranná lhůta pro opozdilce počítat od prvního dubnového úterý. V případě delšího zdržení už se hříšníci sankcím nevyhnou.

Odevzdáte-li přiznání pozdě, sankce za každý den prodlení činí 0,05 procenta ze zaplacené daně (případně 0,01 procenta daňové ztráty). Maximální postih je pět procent z daně či 300 tisíc korun. Pokud DAP nepodáte vůbec, a to ani dodatečně na výzvu berňáku, pokuta je minimálně 500 korun.


Zhruba stejný postih vás čeká, když nezaplatíte včas daň. Od 10. dubna vám bude naskakovat úrok z prodlení, a to o několik promile každých dalších 24 hodin. Jeho aktuální výše je 14,75 procenta z výše daně za rok. Penále je tvořeno aktuálně platnou repo sazbou ČNB, která letos opakovaně narostla (a zřejmě ještě naroste), tradičně navýšenou o 14 procentních bodů.

Pro úplnost dodejme, že ti, kterým pomáhá s vyplněním přiznání daňový poradce, mají na splnění své povinnosti čas až do 2. července.

Na portálu BusinessInfo.cz najdete čísla bankovních účtů jednotlivých úřadů pro platbu daně z příjmů (Bankovni-ucty-fin-uradu-2016.pdf, 296 kB). Připomínáme, že variabilním symbolem je vaše daňové identifikační číslo, případně rodné číslo.

Jakub Procházka

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek