Nepál: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

25. 10. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Dillí (Indie)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Vývoj vzájemného obchodu v letech v tis. USD

 

2013

2014

2015

2016

2017

Vývoz

2 517

8 275

11 482

3 595

3 604

Dovoz

3 498

1 872

3 559

4 246

2 381

Bilance

-981

6 403

7 922

-651

1 222

Značný nárůst vývozu v letech 2014 a 2015 způsobilo dodání dvou letadel L 410 nepálské straně. 

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Hlavní dovozní položky ČR  za rok 2017: oděvy, textilie a oděvní doplňky; potravinové přípravky; motory proudové, pohony turbovrtulové a ostatní plynové turbíny; polyamidy v primárních formách; tabule, panely, ovládací stoly, pulty, skříně; rámy základny formovací modely pro formy; silice rezinoidy koncentráty silic; čaj;  výrobky z železa a oceli; automatické regulační nebo kontrolní přístroje a zařízení.

Hlavní vývozní položky ČR za rok 2017: skleněné korálky a skleněné perly; motory proudové, pohony turbovrtulové a ostatní plynové turbíny;  buldozery a rypadla; stroje mechanické; pračky; směsi diagnostické laboratorní reagencie; telefonní přístroje; přístroje a zařízení pro fyzikální nebo chemické rozbory; stroje na praní žehlení barvení.

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Hlavní oblastí výměny služeb mezi Nepálem a ČR je cestovní ruch. Nepál je díky nádherné himálajské krajině s osmi z deseti nejvyšších hor světa oblíbenou turistickou destinací horolezců a několik českých turistických kanceláří má Nepál ve svém programu buď jako samostatné zájezdy, nebo v kombinaci se zájezdy do Číny a/nebo Indie. Počty turistů z české strany se ročně pohybují v řádech tisíců, ZÚ nemá přehled o rozsahu výměny služeb mezi oběma zeměmi, protože v platební bilanci ČNB se Nepál neuvádí.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

ZÚ Dillí nemá informace o tom, že by v Nepálu byly uzavřeny v roce 2017 joint-ventures s českými firmami.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Obchodní dohoda mezi oběma státy z roku 1983 byla ukončena v souvislosti s přístupem ČR k EU.  V lednu 2015 byla podepsána Dohoda o spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem financí Nepálu, která se stala základem pro širší dvoustrannou spolupráci a zároveň založila možnost ustavení Smíšené česko-nepálské komise pro ekonomickou spolupráci.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

ČR v roce 2017 nerealizovala v Nepálu žádný projekt rozvojové pomoci ČR. Byl však realizován 1 humanitární projekt, 1 malý lokální projekt a projekt v rámci programu MEDEVAC.

 a) Humanitární projekt z ústředí:

  • „Podpora navrátilců a vnitřně přesídlených domácností po zemětřesení v Nepálu“. Realizátor: Člověk v tísni, příspěvek 4 mil. Kč

b) Malý lokální projekt:

  • „Zlepšení sanitárního a hygienického vybavení ve venkovském zdravotnickém středisku v Kavre“.  Realizátor: Civic Forum for Sustainable Development, příspěvek 201 369,- Kč.

c) Projekt v rámci MEDEVAC:

  • Dne 12. září 2016 bylo podepsáno Memoranda o porozumění mezi ZÚ Dillí, nepálskou nadací „Dhagpo Sheydrub Ling Foundation“ a GHK Káthmandú o realizaci projektu humanitární asistence v Nepálu v hodnotě 1 milionu Kč směřující k poskytnutí dostupnosti základní lékařské péče pro chudé děti a nevzdělané farmáře okresu Nala v Nepálu. V první fázi MZV ČR poskytlo nadaci 900 000 Kč na zakoupení jednoho sanitního vozu a vybavení místnosti lékařské pohotovosti. V únoru byla realizována druhá část spočívající v zaškolení místní komunity v poskytování první pomoci.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: