Nepál: Vztahy země s EU

25. 10. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Dillí (Indie)

3.1. Zastoupení EU v zemi

Relace Nepál-EU se datuje k roku 1973 a Delegace EU v Káthmándú byla otevřena v březnu 2002. Vztah EU-NP na politické a ekonomické úrovni se však vyvíjel kontinuálně po několik předcházejících desetiletí a nyní je jedním z vyjádření partnerství mezi oběma entitami zasedání Společného výboru, který se schází ob rok a který byl ustanoven na základě přijetí EU-NP Dohody o spolupráci přijaté v roce 1996.

Více informací k EU v Nepálu lze nalézt přímo na webu Delegace EU v Káthmándú.

zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Nepál je v kategorizaci OSN řazen mezi tzv. Least Developed Countries (LDC) a ve vztahu k EU spadá pod preferenční režim „Everything But Arms“. Tato iniciativa poskytuje Nepálu výhodnější obchodní režim v obchodních vztazích, jehož nejviditelnějším projevem je například bezcelní dovoz nepálských výrobků na trh EU, kromě zbraní a munice, a rovněž bez stanovení kvantitativních omezení (mimo banánů, rýže a cukru na přechodnou dobu).

V roce 2017 činil obchodní obrat s EU 380 mil. EUR s kladnou bilancí ve výši 191 mil. EUR. Pro EU byl Nepál 139. obchodním partnerem. Export do Nepálu představoval hodnotu 285  mil. EUR, dovoz z Nepálu 95 mil. EUR.

Podrobnou statistiku lze naléz na webu Evropské komise.

zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

EU je největším poskytovatelem humanitární pomoci a rozvojové spolupráce. EU vypracovala ve spolupráci s vládou Nepálu strategický dokument shrnující zájmy ve vzájemné relaci na obou stranách a cíle, které si EU a NP společně vytyčili. Takzvaný Country Strategy Paper byl přijat v roce 2007 a je hlavním dokumentem pokrývajícím také poskytování rozvojové pomoci NP. Dalšími prioritami EU v NP jsou vzdělání, podpora mírového procesu a stability v zemi a jejích ekonomických kapacit.

V řínu 2017 EU poskytla Nepálu 800 000 EUR  určených na pomoc nejvíce postiženým obětem loňských rozsáhlých povodní.  Financování proběhlo prostřednictvím Evropského oddělení civilní ochrany a humanitární pomoci (ECHO) Evropské komise.

V říjnu 2017 také Evropská unie poskytla vládě Nepálu finanční podporu ve výši 40 milionů EUR. Jednalo se o druhou tranši z programu Nepál–EU pro obnovu a rekonstrukci (NEARR) v celkové výši 105 milionů EUR. Tranše navázala již na dřívější vyplacení 50 milionů EUR z července 2016. Finance byly směřovány přednostně na obnovu škol, které byly nejvíce postiženy zemětřesením.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: