Neplatičů DPH v registru přibývá geometrickou řadou

20. 9. 2016 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Především kontrolní hlášení, které musí od letošního roku podávat každý, kdo platí daň z přidané hodnoty, způsobilo, že v Česku opět výrazně narostl počet takzvaných nespolehlivých plátců DPH.

Celkem je v Česku přes šest tisíc hříšníků. Dvě pětiny z nich přitom mají sídlo na virtuální adrese.

Nespolehlivým plátcem není jen chronický neplatič, dlužící na daních statisíce korun.  Stává se jím ten, kdo nepodá daňové přiznání nebo související přílohy a nereaguje ani na výzvy berních úředníků, aby svou povinnost splnil dodatečně. Nově se jedná i o firmy či živnostníky, kteří neodevzdají kontrolní hlášení.

„Zařazen do databáze může být plátce, který opakovaně – míněno dvakrát za uplynulých dvanáct měsíců – nepodá daňové přiznání, hlášení, nebo výpis z evidence. Dalším důvodem je nespolupráce se správcem daně, kdy podnikatel například neodpovídá na zaslané výzvy,“ shrnuje daňová poradkyně Blanka Štarmanová ze společnosti TaxVision.

Co je registr nespolehlivých plátců?

Registr nespolehlivých plátců zveřejňuje Finanční správa ČR na svých webových stránkách. V tomto seznamu najdou firmy údaje o plátcích DPH, ale také o skupinách a identifikovaných osobách registrovaných k DPH.

 

Počet nespolehlivých plátců přitom dramaticky rostl už před zavedením kontrolního hlášení. Podle ministerstva financí si stát už umí na neplatiče posvítit - a navíc důsledněji než dřív dbá na zveřejňování firem i fyzických osob v registru.

Zatímco v roce 2014 bylo na seznamu hříšníků jen 117 nespolehlivých plátců, v roce 2015 stoupl jejich počet na 3500 a nyní už přesáhl hranici šesti tisíc. Podle analytiků by mohlo být na konci letošního roku na černé listině až 10 tisíc subjektů.

Zařazení firmy na seznam by mělo být varováním pro její obchodní partnery. Podnikům s dluhem na DPH navíc hrozí přísnější kontroly ze strany finančních úřadů.

Připomínáme, že pokud si chcete v databázi vyhledat , zda váš partner patří mezi nespolehlivé plátce, měli byste znát jeho daňové identifikační číslo (DIČ).

Měsíční přírůstky neplatičů dph

Zdroj: Bisnode

Nejvíc hříšníků mezi „eseróčky“ a v Praze

Poradenská společnost Bisnode v srpnu 2016 zveřejnila čerstvé statistické údaje. Z nich vyplývá, že téměř tři čtvrtiny nespolehlivých plátců jsou v Česku mezi společnostmi s ručením omezeným (4 546). Mezi živnostníky je černých ovcí asi tisíc.  

Více než polovina firem v registru vykazuje tržby do 10 milionů korun. Zdaleka nejvíce neplatičů má pražskou adresu. V Praze bylo letos v srpnu registrováno již 2169 hříšníků (v září 2015 jen kolem 600).

„Zmíněná čísla představují zcela zásadní růst a obrat ve funkci registru, který po dvou letech od svého spuštění začal plnit svoji funkci,“ říká analytička společnosti Bisnode Petra Štěpánová.

Důvodem, proč se black list od roku 2014 rychle rozšiřuje, je i to, že došlo k výraznému snížení hranice nedoplatku na dani, který je nutný k tomu, aby byl subjekt na seznam zapsán. Mezi nespolehlivými se dnes objevují firmy, které na DPH dluží pouze 500 tisíc korun.  

Za nespolehlivou považují správci daně i společnost, která nemá v pořádku daňové doklady a úřad jí vyměří alespoň půlmilionovou daň, a logicky také firmu podezřelou z účasti na podvodu. Ke zpřísnění kritérií k zařazení do registru došlo i loni, kdy se berní úředníci začali zaměřovat i na společnosti sídlící na virtuální adrese.

V Česku je k platbě DPH přihlášeno zhruba 205 tisíc firem a asi 265 tisíc podnikatelů, živnostníků. Status nespolehlivého plátce má tedy aktuálně zhruba 1,5 procenta tuzemských poplatníků DPH.

Na firmy z black listu pozor!

Nespolehliví plátci samozřejmě komplikují život firmám a podnikatelům, se kterými obchodují.

Povinnost zajímat se o finanční kondici svých obchodních partnerů mají podnikatelé ze zákona. Podle platné legislativy ručí odběratel za daň neodvedenou dodavatelem, pokud „v okamžiku plnění věděl nebo vědět měl a mohl, že DPH nebude zaplacena“.

Pokud zjistíte, že je některý z vašich partnerů na listině nespolehlivých plátců, doporučujeme rozvázat s ním smlouvu.

„V případě přijetí plnění od nespolehlivého plátce ručí odběratel za odvedenou DPH. Doporučujeme spolupráci ukončit, nebo zaplatit DPH přímo finančnímu úřadu na osobní depozitní účet vedený u správce daně. Ke dni splatnosti daně je částka převedena na osobní daňový účet poskytovatele zdanitelného plnění. Platbu DPH na účet finančního úřadu ale musíte s dodavatelem sjednat, jinak ji může vymáhat jako dluh,“ varuje poradkyně TaxVision Blanka Štarmanová.

Ručit za zdanitelné plnění může odběratel i v případě, že jeho partner na seznamu nespolehlivých plátců není. „Příjemce ručí za daň i v případě, kdy v okamžiku uskutečnění plnění věděl nebo měl vědět, že protistrana daň úmyslně nezaplatí, že dojde ke zkrácení daně či zneužití daňové výhody,“ doplňuje Štarmanová.

Kontrola spolehlivosti dodavatele a čísla jeho účtu k úhradě je velmi důležitá a může obchodním partnerům ušetřit nemalé peníze.

„Ručení se uplatňuje při platbě vyšší, než je dvojnásobek limitu omezujícího platby v hotovosti, což je 540 tisíc korun. Upozorňuji také na ručení za DPH v případě, že je úplata poskytnuta zcela nebo zčásti na účet vedený mimo tuzemsko,“ připomíná ještě poradkyně TaxVision.

Jakub Procházka

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek