Kazachstán: nerostná velmoc má české zboží ráda

25. 2. 2015 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Středoasijský Kazachstán zažívá v posledních dvaceti letech malý hospodářský zázrak. Má totiž obrovské příjmy z těžby ropy, uranu či železné rudy. České zboží je v zemi velmi populární, a nové zakázky navíc dohodli vývozci při listopadové (2014) misi vedené prezidentem Milošem Zemanem.

Hospodářská spolupráce České republiky a Kazachstánu se v posledních letech velmi dynamicky rozvíjí. V roce 2013 obchodní obrat přesáhl úroveň miliardy dolarů. O rozvoj hospodářské spolupráce má zájem okolo 200 českých společností, v Kazachstánu je už více než 30 společných podniků, 25 kanceláří a zastoupení českých společností zejména ve městech Almaty, Astana, dále v Pavlodaru, Karagandě a Taldykorganu. Podporu českým společnostem v Kazachstánu poskytuje též kancelář CzechTrade v Almaty.

Nový významný impulz přinesla návštěva českého prezidenta Miloše Zemana v Kazachstánu v listopadu 2014. Doprovodila ho delegace více než 80 představitelů českých firem. Kazašský prezident Nursultan Nazarbajev informoval českou stranu o zahájení druhé fáze industrializace v Kazachstánu a pozval české společnosti k účasti v tomto procesu.

Kazachstán je zemí s obrovským nerostným bohatstvím. Těží se tu ropa, plyn, uhlí či železná ruda. Na prvním místě ve světě je Kazachstán v těžbě uranu. Těžba ropy se pohybuje na úrovni 80 milionů tun ročně s tím, že se předpokládá, že během několika let bude Kazachstán patřit mezi desítku zemí ve světě s největší těžbou ropy. Zajišťuje také třetí největší dodávky ropy do České republiky. Příjmy z těžby a exportu nerostných surovin Kazachstán využívá k intenzivnímu budování své infrastruktury. V některých případech očekává kazašská strana od zahraničních partnerů investování peněz do realizace projektů.

V Astaně bude světová výstava Expo 2017

K aktuálním významným infrastrukturním projektům lze zařadit budování tranzitního koridoru mezi západní Čínou a západní hranicí Kazachstánu v délce 2700 kilometrů. Podél tranzitního koridoru je postupně budována doprovodná infrastruktura, jako jsou odpočívadla, pumpy, restaurace, ubytovací kapacity či zdravotnická zařízení. V období do roku 2020 se bude modernizovat celá řada prioritních silničních tahů, jako Astana-Almaty nebo Astana-Pavlodar.Významným projektem kazašské vlády je příprava světové výstavy Expo 2017 v Astaně. Do přípravy je možné zapojení i českých společností, například při dodávkách technologie, při zajištění dopravy nebo při poskytování konzultantských služeb.

Aktuální příležitosti existují pro české firmy také při rozšiřování výroby v automobilovém průmyslu v Kazachstánu. Možnosti jsou též u zajišťování dodávek strojírenského zařízení pro místní průmysl. Velvyslanectví v této oblasti úzce spolupracuje s Association of Kazakhstan Machinery and Metalware Industries. Na konci loňského listopadu velvyslanectví v Astaně zaslalo do ústředí nabídku k účasti na výstavbě šesti dětských školek ve městě Usť-Kamenogorsk a pěti školek ve městě Semei. Příležitostí je také výstavba a řízení nemocnice s 300 lůžky ve městě Usť-Kamenogorsk a dětské nemocnice s 200 lůžky ve městě Semei.

Investoři dostanou daňové prázdniny na deset let

Graf vzájemného obchodu mezi ČR a Kazachstánem za rok 2009 až 2013 v mil. USDZákladní pravidla zadávání veřejných zakázek jsou v Kazachstánu podobná pravidlům v České republice. Aktuální veřejné zakázky jsou publikovány na centrální internetové stránce. Celá řada zakázek je též připravována na regionální úrovni, přičemž o některých záměrech na vypracování projektů se lze v obecné poloze dozvědět v rámci pracovních jednání na radnicích (akimatech) v jednotlivých kazašských oblastech.

Kazašská strana klade v poslední době velký akcent na získávání nových zahraničních investorů a loni v létě vyhlásila nové investiční pobídky na podporu zahraničních investic s cílem získání nových investorů zejména pro velké projekty.Tyto pobídky mimo jiné zahrnují osvobození od daně právnických osob na deset let, osvobození od daně z pozemku na deset let a od daně na majetek na dobu osmi let. Investor si může též přivést do Kazachstánu „svoji pracovní sílu". Investiční projekty lze nalézt na internetové stránce www.baseinvest.kz a lze kontaktovat kazašskou investiční agenturu Kaznexinvest, která investorům poskytuje konzultační služby.

Od konce roku 2013 existuje v Astaně „One Stop Shop" agentury KazAgro, který poskytuje informace k aktuálním projektům v oblasti zemědělství a v potravinářském průmyslu. Informace k dalším připravovaným projektům lze získávat na investičních fórech organizovaných na centrální úrovni a též na úrovni jednotlivých regionů.

Mnoho Kazachů umí česky

Řada českých výrobků má dobré renomé na kazašském trhu. Jedná se například o automobily Škoda, které se montují v závodě Azia Avto v Usť-Kamenogorsku a které jsou populární vzhledem ke své spolehlivosti a příznivé ceně. Dobré jméno má v Kazachstánu též české sklo, bižuterie, české granáty, dále české pivo, potravinářské výrobky, nábytek a kuchyně.

Velká část Kazachů osobně zná Českou republiku, kterou v minulosti navštívila, zejména Karlovy Vary a Prahu. V České republice studuje kolem dvou tisíc kazašských studentů. V Astaně pracuje velký počet Kazachů, kteří plynule hovoří česky.

Rychle roste také obchod s Kyrgyzstánem

Také obchod České republiky a Kyrgyzstánu má v poslední době vysokou dynamiku. V roce 2013 jeho obrat dosáhl úrovně 8,5 milionu dolarů, a za prvních deset měsíců roku 2014 přesáhl dokonce hranici dvaceti milionů dolarů. Česká strana dováží z Kyrgyzstánu zejména suroviny, český vývoz se soustřeďuje na farmaceutické výrobky, potravinářské výrobky a suroviny pro jejich přípravu, různé druhy spotřebního zboží včetně skla, hraček či nábytku. Česko poskytuje Kyrgyzstánu také rozvojovou pomoc. Jako příklad lze uvést vybudování výzkumné a monitorovací stanice Adygine na ledovci Adygine v horách nad Biškekem z roku 2012. Další je projekt ve prospěch Speciální všeobecně vzdělávací školy a internátu pro hluché a slepé děti v Biškeku a Dětského domova Krasnaja Riečka.

 

Převzato z časopisu E15 Český export, přílohy divize Euro E15. Autor článku: František Trojáček, ekonomický rada velvyslanectví ČR v Astaně.

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek