Nezaměstnanost v červnu klesla na 12 %

1. 8. 2019 | Zdroj: CzechTrade

  • Země: BR - Brazílie
  • Datum zveřejnění: 31.07.2019

Je to již třetí po sobě jdoucí měsíční pokles míry nezaměstnanosti, který začal již v dubnu. Oproti prvnímu čtvrtletí roku je tento pokles ve výši 4,6 %. Míra zaměstnanosti stoupla na 93,3 milionu osob, tj. vzestup o 2,6 % oproti stejnému období roku 2018. Největší příspěvek ve vzrůstu zaměstnanců měl průmysl.

Nedostatek práce pro 28,4 milionu

V těchto 28,4 milionu osob figuruje 12,766 milionu nezaměstnaných, 7,4 milionu osob, které pracují, ale rády by pracovaly více (což zahrnuje osoby pracující méně než 40 hodin týdně, např. poloviční či částečné úvazky) a přibližně 8,3 milionu osob, které z jakéhokoliv důvodu nechtějí pracovat ani nehledají práci.

Zpracoval kolektiv pracovníků kanceláře CzechTrade São Paulo
Zdroje: g1.globo.com, ibge.gov.br

Souborové přílohy

Tisknout Vaše hodnocení: