Nikaragua: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

20. 8. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Mexiku (Mexiko)

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

V poslední době se naskýtá možnost dalších investic, např. při obnově infrastruktury, dalším zalesňování, v zemědělství nebo v dopravě. Možnost investic však ani po vstupu ČR do EU není českými firmami příliš využívaná. Perspektivně lze uvažovat s nabídkami čističek odpadních vod a malých vodních elektráren.

Aktuální sektorové příležitosti pro Nikaraguu

Další oborové příležitosti pro všechny země naleznete v Mapě oborových příležitostí na portálu BusinessInfo.cz (www.businessinfo.cz/mop).

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

V roce 2018 ZÚ v Nikaraguii realizuje Malý lokální projekt "Přesun toxické skládky za účelem zlepšení životního prostředí v Diriambě".

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: