Nikaragua: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

31. 5. 2019

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

V poslední době se naskýtá možnost dalších investic, např. při obnově infrastruktury, dalším zalesňování, v zemědělství nebo v dopravě. Možnost investic však ani po vstupu ČR do EU není českými firmami příliš využívaná. Perspektivně lze uvažovat s nabídkami čističek odpadních vod a malých vodních elektráren.

Aktuální sektorové příležitosti pro Nikaraguu

Další oborové příležitosti pro všechny země naleznete v Mapě oborových příležitostí na portálu BusinessInfo.cz (www.businessinfo.cz/mop).

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

V současnosti nejsou naplánovány v Nikaragui žádné akce.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: