Nikaragua: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

20. 8. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Mexiku (Mexiko)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Obchodní výměna ČR – Nikaragua

 

2012

2013

2014

2015

2016

 2017

Vývoz

463

975

1 360

1 630

1 442 1789

Dovoz

559

720

1 174

1 087

1 871

 4737

Bilance

- 97

255

186

543

-429

-2949

Obrat

1 022

1 694

2 534

2 718

3 312

6526 

Zdroj: Český statistický úřad, tis. USD

Nikaragua patří mezi země, u kterých po roce 1989 došlo k rapidnímu poklesu ekonomických a obchodních vztahů s ČR. Jejich současná úroveň je zanedbatelná. Obrat vzájemného obchodu od roku 2012 byl nejnižší ze všech zemí Střední Ameriky, přestože v roce 2017 oproti předchozím letům výrazně vzrostl.

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Hlavní vývozní položky :

 • Lékařský, chirurgický, zubolékařský nebo zvěrolékařský nábytek
 • Buldozery, srovnávače, rypadla apod. s pohonem
 • Elektrická zařízení k vypínání, spínání nebo k ochraně elektrických obvodů
 • Bomby, granáty, torpéda, miny, řízené střely a podobné válečné střelivo
 • Hnojiva, minerální, chemická, dusíkatá
 • Stroje ke zpracování materiálů změnou teplot
 • Pračky pro domácnost, prádelny i se sušičkami
 • Trouby, trubky, hadice, příslušenství z plastů
 • Zbraně ostatní, ne zbraně sečné, bodné
 • Části, součásti pro motory pístové

Hlavní dovozní položky :

 • Banány vč. plantejnů, čerstvé ,sušené
 • Obleky, saka, kalhoty, komplety ap. pánské, chlapecké
 • Doutníky, doutníčky, cigarety, z tabáku, náhražek
 • Káva i pražená, dekofeinovaná, slupky, náhražky
 • Trička vrchní tílka aj. nátělníky pletené
 • Pulovry, svetry, tílka aj. nátělníky, pletené
 • Melouny (vč. vodních melounů)
 • Obleky, saka, kalhoty ap. pánské, chlapecké, pletené
 • Polyacetaly, pryskyřice ap. v primárních formách
 • Části, součásti a příslušenství motorových vozidel čísel 8701 až 8705

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

 ZÚ nemá o spolupráci v oblasti služeb žádné informace.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

ZÚ Mexiko má informace o české přímé zahraniční investici do Nikaraguy, která funguje od r. 2008 a týká se projektu pěstování teakového dřeva na pozemku o rozloze 250 ha, zakoupeném českou firmou s vlastnickým podílem Lesů ČR.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Jako stěžejní lze uvést dva smluvní dokumenty:

 • Dohoda mezi ČR a Nikaragujskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic (Managua, 2. 4. 2002) - probíhá renegociace
 • Dohoda mezi ČR a Nikaragujskou republikou o zrušení vízové povinnosti pro držitele všech druhů pasů (Managua, 6. 5. 2004)

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

V roce 1995 byla poskytnuta rozvojová pomoc do Nikaraguy ve výši 15 mil. Kč. Pomoc byla určena na financování projektu trojúhelníkové spolupráce mezi nizozemskými, českými a nikaragujskými městy. V roce 2000 bylo rozhodnuto o realizaci rozvojového projektu zaměřeného na pomoc s odstraněním následků hurikánu Mitch v částce cca 11 mil. Kč.

Velmi úspěšná byla práce českých geologů v rámci rozvojové pomoci. V Nikaragui působili geologové z České geologické služby v rámci projektu „Geologický výzkum přírodních rizik“, který skončil v roce 2009. Byla zmapována aktivní vulkanická zóna a získány podklady o stupni ohrožení v jednotlivých regionech, což umožnilo nikaragujským státním orgánům činit kompetentní rozhodnutí nejen o územním plánu, budování infrastruktur, ale i připravovat evakuační plány v případech ohrožení v oblastech, kde hrozí sesuvy půdy.

Od roku 2006 probíhá spolupráce s Moravskou církví Nikaraguy sídlící v karibské oblasti země. Bylo realizováno několik grantů a „Malých rozvojových projektů“: ve městě Puerto Cabezas byl postaven pomník M. Jana Husa, opravena střecha Gymnázia Jana Amose Komenského, vybavena počítačová učebna Univerzity Moravské církve, postaveno společenské centrum a rekonstruovány dvě studny v komunitě Isnawas.

V roce 2011 schválila česká vláda pro Nikaraguu „Malý lokální projekt“ v hodnotě 200 000,- CZK na vybudování 2 kopaných studní pitné vody, v místě Comunidad Kukuria, region RAAN, 180 km od města Puerto Cabezas. V této oblasti působí Moravská církev, která byla garantem a realizátorem projektu. V roce 2012 byl za koordinace ZÚ Mexiko realizován s Moravskou církví obdobný projekt na výstavbu tentokrát dvou vrtaných studní v indiánské oblasti Panua e Il Tara v regionu RAAN, příspěvek české vlády představoval 200.000,- CZK.

Humanitární pomoc:

V souvislosti s následky hurikánu obdržela Nikaragua v roce 2009 humanitární pomoc ve výši 1 mil. Kč.

Po ničivých záplavách v roce 2009 věnovala ČR na humanitární účely 1 mil. Kč Moravské církvi v Nikaragui.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: