Nikaragua: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

20. 8. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Mexiku (Mexiko)

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

Název státu:

 • Nikaragua
 • República de Nicaragua

Složení vlády:

 • Prezident republiky: Daniel Ortega Saavedra
 • Viceprezidentka: Rosario Murillo Zambrana 
 • Ministr zahraničních věcí: Denis Moncada Colindres
 • Ministr průmyslu a obchodu: Orlando Solorzano Delgadillo
 • Ministr dopravy a infrastruktury: José Amadeo Santana Rodríguez
 • Ministryně obrany: Dra. Martha Elena Ruiz Sevilla
 • Ministryně životního prostředí: Juana Argeňal Sandoval
 • Ministryně zdravotnictví: Dra. Sonia Castro González
 • Ministryně vnitra: María Amelia Coronel Kinloch
 • Ministr finance: Iván Acosta Montalván
 • Ministr energetiky: Salvador Mansell
 • Ministr školství, kultury a sportu: Miryam Raudez
 • Ministr zemědělství a lesnictví: Isidro Rivera
 • Ministryně pro rodinnou komunitární ekonomiku: María Auxiliadora Chiong Gutiérrez
 • Ministryně práce: Alba Luz Torres Briones

zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

V Nikaragui žije podle posledních údajů celkem 6,2 mil. obyvatel (2017) a hustota osídlení činí 52 obyvatel/km2 (2017). Ve městech žije 61,4 % obyvatel (2017). Roční přírůstek činí 1,1 % (2017).

Obyvatelstvo tvoří z 69 % míšenci, 17 % běloši, 9 % černoši, 5 % indiáni.

Náboženské vyznání:

 • 58 % římskokatolické
 • 21 % evangelické
 • 1,6 % Moravská církev (Moravian Church)

zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

Nikaragujská ekonomika vzrostla v roce 2017 o 4,9 %. Důvodem růstu byla především zvýšená spotřeba domácností a vnější poptávka. Makroekonomická situace země byla v posledních letech oceněna při revizích, které uskutečnil MMF.

Meziroční míra inflace dosáhla 5,68 % a oproti roku 2016 tak výrazněji stoupla.

 

2012

2013

2014

2015

 2016

 2017

HDP/ob. (USD)

1734,9

1790,4

1916,8

2013,7

2083,5 

2160,6 

HDP (mil. NIC)

147661,4

154936,8

162351,3

170093,2

178017,4

186671,0 

Růst HDP (%)

6,5

4,9

4,8

4,8

4,7

               4,9

Inflace (%)

6,6

5,7

6,5

3,1

3,1 

     5,7 

Nezaměstnanost

5,9

5,7

6,6

5,9

4,5 

3,7

Zdroj: Banco Central de Nicaragua

zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

Státní rozpočet

 

2012

2013

2014

2015

 2016

2017

 2018

Příjmy

40722,2

44033,6

50684,7

55309

63312

80008,1 

80773 

Výdaje

42485,4

46524,4

54684,1

61035

71746

72804,4 

87127 

Saldo

-1763,2

-2490,8

-3999,4

-5726

-8434 

-7203,7 

-6354 

Zdroj: Banco Central de Nicaragua, mil. NIC

zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

Platební bilance v mil. USD

 

2012

2013

2014

2015

 2016

2017 

Běžný účet

-1131,9

-1198,7

-844,0

-1144,9

-989,3

-694,0

Finanční účet

-1561,0

-1255,9

-1046,7

-1276,6

-1023,1

-870,6 

Kapitálový účet

238,8

228,6

298,7

374,8

 202,2

166,2 

Zdroj: Banco Central de Nicaragua, mil. USD

Devizové rezervy v mil. USD

 

2012

2013

2014

2015

 2016

2017 

Devizové rezervy

1887,21

1992,96

2276,2

2492,3

2447,8 

2757,8 

Zdroj: Banco Central de Nicaragua

Veřejný dluh

 

2012

2013

2014

2015

 2016

 2017

Veřejný dluh/HDP

42,5

43,0

40,4

38,1

38,2

40,1 

Zahraniční zadluženost (mil. USD)

4480,8

4723,7

4796,0

4804,4

5042,1

5546,1 

Dluhová služba (mil. USD)

99,6

112,2

133,9

156,4

188,7

224,4

Zdroj: Banco Central de Nicaragua

zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Země je otevřená bankovnímu podnikání. Úkoly centrální banky plní Banco Central de Nicaragua, www.bcn.gob.ni.

Bankovní instituce

Finanční společnosti

 • Financiera FUNDESER, Sociedad Anónima - (FUNDESER)
 • Financiera Fama S.A. - (FAMA)
 • Financiera Finca Nicaragua, S.A. - (FINCANICARAGUA)

Subjekty operující s elektronickými penězi:

Reprezentační kanceláře:

zpět na začátek

1.7. Daňový systém

V Nikaragui se daň z příjmu fyzických osob pohybuje od 10 % do 30 %. Sazba 30 % platí při příjmech vyšších než 500 tis. NIC. Stejně tak jsou zdaněné příjmy právnických osob, tedy sazbou 30 %. Sazba daně z přidané hodnoty je 15 %. Existuje výjimečné snížení na 6 % v případě mezinárodních letů, hotelových ubytování atd. Základní suroviny (voda, energie atd.) nejsou zdanitelné.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: