Aktuální vývoj ekonomiky v Nizozemsku a klíčové sektory pro spolupráci s ČR

2. 1. 2018 | Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

motiv článku - Aktuální vývoj ekonomiky v Nizozemsku a klíčové sektory pro spolupráci s ČR Nizozemský statistický úřad vydal ročenku Trendy v Nizozemsku 2017, která uvádí aktuální vývojové tendence země. Za perspektivní sektory pro možnou spolupráci s ČR lze jmenovat ty oblasti rozvoje, které jsou místní vládou považovány za klíčové; zejména pak energetiku, high tech a sektor vody.

V roce 2016 vykázala nizozemská ekonomika růst 2,2 %, což bylo více, než byl v daném období průměr EU (1,8 %), i např. Německa (1,9 %) či Velké Británie (1,8 %); ČR pak v r. 2016 rostla tempem 2,4 %. Na tomto výsledku se podílely zejména sektor průmyslové výroby (a v jeho rámci zejména nábytkářství, chemický průmysl, farmaceutický průmysl a průmysl pryže a plastů), stavebnictví a bytové výstavby (poté, co zde v letech 2009–2013 byl registrován výrazný pokles, kdy zejména trh bytových nemovitostí spadl na polovinu r. 2006 a byl tak považován za hlavní příčinu značné hloubky hospodářské krize v Nizozemsku) a sektor obchodních služeb.

Specifickým odvětvím nizozemské ekonomiky je zemědělství. Přesto že zaměstnává pouze 170 tisíc pracovníků (nepřímo 660 tisíc), tak vytváří 10 % HDP a celosvětově je Nizozemsko po USA druhým největším exportérem agroproduktů. Toto je umožněno vysokými výnosy díky intenzivní výrobě (široké využití skleníků). Nicméně i zde dochází ke strukturálním změnám a například produkce řezaných květin klesla za poslední dekádu o 40 %, zejména z titulu konkurence zemí východní Afriky.

Dále pokračoval řízený propad produkce přírodního plynu, ke kterému se nizozemská vláda byla nucena uchýlit vzhledem k opakujícím se zemětřesením v lokalitách největších nalezišť. Během posledním tří let tak došlo k poklesu příjmů z těžby o plných 75 % (v případě, že by těžba plynu v r. 2016 zůstala na úrovni předcházejícího roku, byl by růst HDP o plných 0,3 % vyšší).

Vývozy země dosáhly v roce 2016 výše 432 mld. Euro; téměř 30 % představovaly stroje a dopravní zařízení (ovšem s vysokým podílem reexportů), 18 % chemické výrobky a 14 % potravin a živých zvířat. Hodnota dovozů činila 381 mld. Euro. Hlavním obchodním partnerem byly v obou případech státy EU (55 % vývozů a 75 % dovozů) na prvním místě se umístilo sousední Německo.

Celkově lze konstatovat, že ekonomika Nizozemska byla krizí zasažena hlouběji než ostatní státy EU, a úroveň HDP na obyvatele r. 2008 bylo poprvé dosaženo právě až r. 2016. Publikace Trends in the Netherlands 2017 je ke stažení na webu nizozemského statistického úřadu: TrendsNL2017.

Nizozemsko bylo v r. 2016 osmým nejdůležitějším partnerem ČR jak ve vývozu (114 mld. Kč), tak v dovozu (99 mld. Kč). Toto představuje podíl 2,8 % na celkovém zahraničním obchodu ČR (naopak na celkovém obchodu Nizozemska se ČR podílela cca 1 %). Hlavními exportními komoditami ČR byla zařízení pro příjem, konverzi a vysílání hlasu a dat, dále motorová vozidla a zpracovatelské jednotky. Co se týče perspektivních oborů pro ekonomickou spolupráci s ČR, jsou tyto zejména v devíti oblastech rozvoje nizozemského hospodářství, které byly místní vládou označeny za klíčové.

Na prvním místě to jsou energetika (možnosti v obnovitelných energiích, stejně jako v dosud dominantním plynovém průmyslu), high tech (přesah do mnoha oborů: automobilový, letecký a kosmický průmysl, nové materiály, vestavěné systémy, mobilita a klima) a sektor vody (řešení vodního hospodářství, úprava vody, vodní technologie, apod.). Dále to jsou chemický průmysl, kreativní průmysl (design, móda, apod.), logistika, zahradnictví, zdravotnictví a zemědělství a potraviny.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Haagu (Nizozemsko). Autor: Petr Kvaček, ekonomický diplomat.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek