Norsko hlavním plátcem do nového fondu pro rozvoj podnikání a inovace v příhraničí

6. 2. 2018 | Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

motiv článku - Norsko hlavním plátcem do nového fondu pro rozvoj podnikání a inovace v příhraničí Dne 24. 1. 2018 byl otevřen nový Fond pro regionální spolupráci (2014-2021), jehož přispěvateli jsou Island, Lichtenštejnsko a zdaleka největším plátcem pak Norsko. Stává se novou součástí portfolia Fondů EHP a Norských fondů. Cílem fondu je zvýšení vzdělání, výměna pozitivních zkušeností a mobilizace kapacit v příhraničních regionech. Vstupní jistina nového fondu činí 34,5 mil. €.

Dosavadní čerpání z Fondů EHP a Norských fondů je tradičně založeno na bilaterálních memorandech s jednotlivými zeměmi. Projekty za podpory těchto fondů se realizují vždy v rámci jednoho státu. Na základě memorand, která ČR podepsala v září 2017, například české subjekty v programovacím období do roku 2021 mohou čerpat z Finančního mechanismu EHP 95,5 mil. € a z Norského finančního mechanismu 89,0 mil. €. Očekává se, že Ministerstvo financí ČR vypíše první výzvy k předkládání žádostí o granty z Fondů EHP a Norských fondů koncem roku 2018. Termín pro konečné profinancování všech projektů bude duben 2024.

Nový Fond pro regionální spolupráci (2014–2021) rozšiřuje záběr Fondů EHP a Norských fondů o přeshraniční, nadnárodní dimenzi. Pro čerpání z tohoto fondu totiž musí být do každého schváleného projektu zapojeny subjekty nejméně tří států, které navíc žádost o grant podávají společně (jako tzv. project consortium). Pro přiznání podpory z fondu se musí jednat o regionální projekty mj. na témata:

  • inovace, výzkum, vzdělávání, školství, konkurenceschopnost, rozvoj podnikání;
  • zaměstnávání absolventů, sociální inkluze, odstraňování chudoby;
  • životní prostředí, energetika, změny klimatu, nízkoemisní ekonomika;
  • kultura, občanská společnost, ochrana základních práv a svobod, řádná správa veřejných věcí.

Nositelem projektů mohou být právnické osoby-obce, regiony, společenské organizace, nadace, obchodní společnosti, veřejné i soukromé vzdělávací a výzkumné instituce, partneři sociálního dialogu. Výše minimálního kofinancování ze strany žadatelů o grant se pohybuje od 0 do 15 % v závislosti na náplni projektu a právním statusu členů projektového konsorcia.

Společně s otevřením fondu byla zveřejněna první výzva k předkládání žádostí o granty. Operátorem fondu je ECORYS Polska. V rámci této první výzvy bude rozděleno 15 mil. € ideálně tak, aby čerpání na konkrétní projekty bylo možné již od prvního čtvrtletí roku 2019. Zájemci o grant na projekty v česko-slovensko-polském pomezí se tedy mohou začít hlásit. Termín pro podání přihlášek vyprší 1. 7. 2018.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky. Autor: Josef Smyček, zástupce velvyslance.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek