Norsko: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

25. 9. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Oslo (Norsko)

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Norský trh je počtem obyvatel poměrně malý, nicméně představuje velkou kupní sílu. Českým podnikatelům se nabízí možnost výrobní a obchodní spolupráce s norskými partnery ve všech odvětvích zpracovatelského průmyslu, pokud se svými nižšími mzdovými náklady jsou schopni dodat výrobek v požadované kvalitě a dohodnutém termínu. Vzhledem k vysokým mzdovým nákladům je výroba subdodávek pro finální norskou výrobu vyhledávaná a výrobní kooperace je žádoucí.

Pro velké české podniky je namístě ucházet se o participaci na subdodávkách pro tzv. off-shore projekty, související s těžbou a dopravou ropy a zemního plynu (projektování, architektonické a technické návrhy, subdodávky stavebních, svářecích a montážních prací). Další firmy mohou usilovat o uplatnění dílů pro stroje ke zpracování ryb a zemědělské techniky.

V souvislosti s vysokým tempem výstavby v soukromém a obecním sektoru jsou perspektivními exportními položkami komponenty lisované (plastové desky, trubky, vany), stavební (cihly, dlaždice, pražce) a interiérové (nábytek, obklady, truhlářské výrobky).

Rovněž se otevírá možnost zapojení do projektů modernizace stávající a výstavby nové dopravní infrastruktury, která je prioritou vlády (silnice, železnice, tunely). S tím souvisí následné vypisování tendrů na dodávky kolejových vozidel a na provozování osobní dopravy na privatizovaných železničních tratích. Podmínkou je však uspět ve veřejných výběrových řízeních a splnit náročné podmínky klasifikace, kvality a termínových požadavků.

Aktuální sektorové příležitosti pro Norsko

 • Automobilový průmysl
  HS 8427 - Vidlicové stohovací vozíky; ostatní vozíky vybavené zdvihacím nebo manipulačním zařízením
  HS 8703 - Osobní automobily aj. motorová vozidla pro přepravu osob
  HS 8704 - Motorová vozidla pro přepravu nákladu
  HS 8708 - Části, součásti motorových vozidel čísel 8701 až 8705
  HS 8711 - Motocykly a jízdní kola vybavená pomocným motorem, též s postranními vozíky
  HS 4011 - Nové pneumatiky z kaučuku
 • Kovozpracovatelský průmysl
  HS 7217 - Dráty ze železa nebo nelegované oceli
  HS 7301 - Štětovnice ze železa nebo oceli, též vrtané, ražené nebo vyrobené ze sestavených prvků
  HS 7304 - Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, ze železa (jiného než litiny) nebo z oceli
  HS 7306 - Ostatní trouby, trubky a duté profily ze železa nebo oceli
  HS 7308 - Konstrukce jn. a části a součásti pro použití v konstrukcích, ze železa, oceli
  HS 7326 - Ostatní výrobky ze železa, oceli
  HS 7616 - Ostatní výrobky z hliníku
  HS 8302 - Úchytky, kování ap. výrobky z obecných kovů k nábytku, dveřím, schodištím apod.
 • Nábytkářský průmysl
  HS 4412 - Překližky, dýhované desky a podobné vrstvené dřevo
  HS 9403 - Ostatní nábytek a jeho části a součásti
 • Stavební průmysl
  HS 3917 - Trubky, potrubí a hadice a jejich příslušenství z plastů
  HS 3918 - Podlahové krytiny, obklady stěn nebo stropů z plastů
  HS 3919 - Samolepící desky, listy, fólie, filmy, pruhy a pásky a jiné ploché tvary z plastů, též v rolích
  HS 3920 - Ostatní desky, listy, fólie aj. z plastů, nelehčené a nevyztužené ap. ani jinak nekomb.
  HS 6907 - Keramické dlaždice a obkládačky, obkládačky pro krby nebo stěny; mozaikové ap. výrobky
  HS 6910 - Keramické výlevky, koupací vany, umyvadla, bidety ap. zařízení
  HS 8205 - Ruční nástroje a nářadí, jinde neuvedené; pájecí lampy; svěráky ap. nářadí
  HS 8419 - Stroje, laboratorní přístroje, pro zpracovávání materiálů výrobními postupy změnou teploty
  HS 8464 - Obráběcí stroje pro opracování kamene, keramiky, ap. nerostných materiálů, stroje pro opracování skla za studena
  HS 8544 - Izolované dráty, kabely aj. izolované elektrické vodiče
  HS 9405 - Svítidla a osvětlovací zařízení, včetně reflektorů a světlometů
  HS 9406 - Montované stavby
 • Zemědělský a potravinářský průmysl
  HS 1210 - Chmelové šištice, čerstvé, sušené ap.; lupulin
  HS 2203 - Pivo ze sladu
 • Železniční a kolejová doprava
  HS 4406 - Pražce dřevěné železniční
  HS 7302 - Konstrukční materiál pro stavbu železničních nebo tramvajových tratí ze železa nebo oceli
  HS 8602 - Ostatní lokomotivy a malé posunovací lokomotivy
  HS 8603 - Železniční nebo tramvajové osobní vozy a nákladní vozy, s vlastním pohonem
  HS 8604 - Vozidla pro údržbu železničních, tramvajových tratí, traťovou službu, s vlastním pohonem
  HS 8606 - Železniční nebo tramvajové nákladní vozy a vagony, bez vlastního pohonu
  HS 8607 - Části železničních nebo tramvajových lokomotiv nebo kolejových vozidel
  HS 8608 - Kolejový svrškový upevňovací materiál a zařízení; mechanické přístroje a signalizační zařízení

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Společnost Norges Varemesse je z pozice majitele výstavního areálu v Lillestrømu, vzdáleného cca 25 km od Oslo, de facto monopolním realizátorem veletržních a výstavních akcí komerčního charakteru v metropolitní oblasti. V areálu je celková krytá výstavní plocha 39 000 m2, obklopená volnou výstavní plochou o rozloze 30 000 m2.

Na tomto výstavišti se firmy z ČR v minulosti účastnily veletrhů Industrial Trade Fair, Nor-Shipping (námořní doprava a spedice), Agroteknikk či veletrhu cestovního ruchu.

Program výstaviště v Lillestrømu a veletrhů na další období je k dispozici na adrese www.messe.no včetně pokynů pro vystavovatele v anglickém jazyce. Většina akcí s mezinárodním přesahem se koná ve dvouletých intervalech.

Další propagační a kontraktační výstavy bývají pořádány při různých mezinárodních obchodních a společenských akcích v Bergenu, Trondheimu (Nor-Fishing a Aqua Nor) a Stavangeru (ONS - Offshore Northern Seas).

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: