Norsko: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

25. 9. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Oslo (Norsko)

Od roku 2004 jsou obchodní vztahy ČR a Norska upraveny v rámci Dohody o EHP mezi zeměmi EU a zeměmi ESVO. ČR a Norsko uzavřely rovněž dohodu o podpoře a ochraně investic.

Norsko je dle statistiky za rok 2017 hodnotou vývozu zboží a služeb z ČR 26. nejvýznamnějším obchodním partnerem, u dovozu do ČR je na 42. místě.

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

 

2013

2014

2015

2016

2017

Dovoz

28,1

14,4

8,4

11,7

6,2

Vývoz

16,2

16,2

17,1

17,6

18,2

Obrat

44,2

30,6

25,5

29,3

24,4

Bilance

-11,9

+1,8

+8,7

+5,9

+12,0

Údaje v mld. Kč

V rámci diverzifikace zásobování ČR strategickými surovinami platil do roku 2017 dlouhodobý kontrakt společnosti Transgas na odběr zemního plynu z Norska v objemu až 3 mld. m3. Od ledna 2009 došlo po dohodě firem Česká plynárenská a StatoilHydro k dalšímu navýšení dodávek zemního plynu z Norska o 1 mil. m3 denně.

Bilance vzájemné obchodní výměny mezi ČR a Norskem a ČR byla do roku 2013 záporná právě kvůli velkým objemům nakupovaného zemního plynu: představoval více než tři čtvrtiny veškerého dovozu z Norska. Po odečtení této položky nicméně zůstávala obchodní výměna ČR s Norskem v tradičních komoditách pozitivní. V roce 2014 nastalo omezování akvizic norského plynu, který ČR nově kontrahuje nejčastěji v Německu. Vůči Norsku tato fakturační změna postavila ČR do pozice výrazně aktivnějšího exportéra a hodnoty vývozu z ČR do Norska vykazují dlouhodobě stoupající tendenci. Mezi lety 2017 a 2016 se kladná obchodní bilance ČR vůči Norsku zdvojnásobila.

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Hlavní vývozní komodity ČR:

 • osobní automobily, přívěsy a návěsy, jízdní kola s elektrickým motorem, pneumatiky
 • výrobky ze železa a oceli (tyče, trubky, pruty, dráty)
 • montované stavby, nábytek, výrobky stavebního truhlářství
 • stavební komponenty z plastů (desky, fólie, těsnění, vany) a keramiky (cihly, dlaždice, obkládačky)
 • elektrické ovládací pulty a spínače
 • stroje pro automatizované zpracování dat (kancelářské, záznamové)
 • textilie a tkaniny z přírodních i umělých vláken, oděvy a oděvní doplňky
 • stavební stroje (jeřáby, vozíky, rypadla, srovnávače), zemědělské stroje (žací, sekací, třídící)
 • sportovní potřeby
 • dětské pleny a hračky

Hlavní dovozní komodity ČR:

 • ryby, korýši a rybí maso (chlazené, zmrazené)
 • feroslitiny, hliník, měď, zinek a výrobky z nich
 • lékařské nástroje, léky a farmaceutické zboží
 • zemědělské, lesnické a zahrádkářské stroje a ruční nářadí
 • vodík, acyklické alkoholy, chemické izotopy, radioaktivní směsi
 • transformátory, elektrické rozvaděče, kabely a vodiče
 • potravinové přípravky, škroby
 • minerální chemická hnojiva
 • novinový papír a lepenka
 • kamna, kotle a příslušenství k nim

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Obrat obchodu se službami mezi ČR a Norskem za rok 2017 činil 3,97 mld. Kč s kladnou bilancí ve prospěch ČR ve výši 1,25 mld. Kč. Nejvyšší obrat vykázaly obory cestovní ruch (1,86 mld. Kč), doprava (1,00 mld. Kč) a telekomunikační a IT služby (0,35 mld. Kč).

Zájmem je zvyšování objemu služeb poskytovaných v rámci incomingového cestovního ruchu do ČR. Praha byla v uplynulých letech několikrát vyhlášena destinací roku pro víkendové zájezdy a je oblíbeným dějištěm pro pořádání svatebních obřadů a hostin norských párů.

V sektoru turistického ruchu lze doporučit propagaci českého lázeňství norské klientele ve spojení s poskytováním komplexních služeb specializovaných rehabilitačních a zdravotnických zařízení (oftalmologické a stomatologické zákroky, kosmetické kliniky).

Mezi ČR a Norskem poskytují letecké služby formou přímého spojení bez mezipřistání aerolinie Norwegian Air Shuttle (celoročně provozované lety mezi Prahou a Oslo, sezónní mezi Prahou a Bergenem) a SAS Scandinavian Airlines (sezónní linka Praha-Oslo).

Perspektivu rozvoje v Norsku mají dále IT služby z ČR (vývoj SW na míru, grafické práce, architektonické návrhy apod.).

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Žádná rozsáhlá investice z české strany v Norsku se t. č. nerealizuje. Formou joint-venture v Norsku působí firmy Wikov Industry (Scania Wikov) a Ferram (Smith-Ferram). Sicar Nordic, dceřiná společnost firmy Sicar, se zabývá výrobou a servisem sanitních vozidel.

K hlavním českým vývozcům do Norska patří firmy: ELFE, s. r. o. (subdodávky pro námořní plošiny); FAGUS a.s. (montované stavby); Hutní montáže, a.s. (jeřábová technika); Chart Ferox, a.s. (zařízení pro přepravu a uskladnění zkapalněných plynů); JUTA a.s. (fólie pro stavebnictví, agrotextilie, hydroizolační fólie); KOMA Modular s.r.o. (montované stavby); Metrostav a.s. (výstavba dopravní infrastruktury); Sandvik Chomutov Precision Tubes, spol. s r.o. (speciální nerezové oceli a titan); ŠKODA AUTO a.s. (osobní automobily), Třídič, s. r. o. (mobilní třídící a drtící stroje).

K nejvýznamnějším dovozcům z Norska se řadí firmy: EGO Zlín, spol. s r.o. (zdravotnická technika); Isola Powertekk s.r.o. (střešní krytiny); Jotun Powder Coatings CZ a.s. (práškové nátěry); VERNELAND GROUP CZECH s.r.o. (zemědělská technika); PragoNord Praha s.r.o. (přímotopné panely);  Ronal CR s.r.o. (zpracování hliníku); Scandique spol. s r.o. (krby); Trímet Prag s.r.o. (zpracování hliníku); Yara Agri Czech Republic, s.r.o. (průmyslová hnojiva).

Norsko uzavírá pětadvacítku zahraničních investorů v ČR. Působí zde mj. firmy Norske Skog (bývalé Papírny Štětí), Orkla Foods (pizza Guseppe, vlastník potravinářských firem Vitana Byšice a Hamé Kunovice), Norwood (výroba špejlí pro lízátka - Central Sticks) a Jotun Powder Coating (chemička v Ústí nad Labem).

Norský Vládní penzijní fond Global investuje rovněž v ČR. Drží mj. akcie společností Komerční banka, a. s., a MONETA Money Bank, a. s., jejichž hodnota na konci roku 2017 činila 687 mil. Kč. Fond pravidelně nakupuje státní dluhopisy ČR, na konci roku 2017 vzrostl jejich celkový objem na 13,3 mld. Kč. V rámci investic do nemovitostí má fond 50% podíl v několika logistických centrech a vlastní parcely v Plzeňském a Středočeském kraji.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

 • Dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Královstvím norským o vzájemném osvobození leteckých podniků od zdanění, částka 4/1963 Sb., v platnosti od 25. 10. 1962.
 • Obchodní dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Norským královstvím, částka 19/1974 Sb., v platnosti od 1. 1. 1974.
 • Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Norského království o zrušení vízové povinnosti, částka 461/1990 Sb., v platnosti od 15. 7. 1990.
 • Dohoda mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Královstvím Norska o vzájemné podpoře a ochraně investic, částka 530/1992 Sb., v platnosti od 6. 8. 1992.
 • Program kulturní, školské a vědecké spolupráce mezi vládami České republiky a Norského království, částka 310/1997 Sb., v platnosti od 11. 11. 1997.
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Norského království o vzájemné pomoci v celních otázkách, částka 299/1999 Sb., v platnosti od 8. 11. 1999.
 • Dohoda mezi Českou republikou a vládou Norského království o mezinárodní silniční dopravě, částka 64/2001 Sb.m.s., v platnosti od 29. 5. 2001.
 • Dohoda o letecké dopravě mezi vládou České republiky a vládou Norského království, částka 92/2001 Sb.m.s., v platnosti od 4. 6. 1998.
 • Mnohostranné memorandum o porozumění ohledně Evropských závazků v oblasti organizace výzkumu, programů a aktivit (EUROPA), částka 112/2002 Sb.m.s., v platnosti od 13. 6. 2002.
 • Memorandum o porozumění pro implementaci finančního mechanismu EHP 2004-2009 mezi Islandskou republikou, Lichtenštejnským knížectvím, Norským královstvím a Českou republikou, částka 36/2005 Sb.m.s., v platnosti od 2. 12. 2004.
 • Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Norského království o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů, částka 121/2005 Sb.m.s., v platnosti od 9. 9. 2005.
 • Dohoda mezi Norským královstvím a Evropskou unií o bezpečnostních postupech pro výměnu utajovaných informací, částka 29/2009 Sb.m.s., v platnosti od 1. 12. 2004.
 • Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Norského království o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací, částka 72/2009 Sb.m.s., v platnosti od 1. 10. 2009.
 • Memorandum o porozumění o implementaci finančního mechanismu EHP 2009-2014 mezi Českou republikou a Islandem, Lichtenštejnským knížectvím, Norským královstvím, částka 84/2011 Sb.m.s., v platnosti od 18. 6. 2011.
 • Memorandum o porozumění o implementaci finančního mechanismu Norska 2009-2014 mezi Českou republikou, částka 85/2011 Sb.m.s., v platnosti od 17. 6. 2011.
 • Memorandum o porozumění o implementaci Finančního mechanismu EHP na období 2014-2021 mezi Islandskou republikou, Lichtenštejnským knížectvím, Norským královstvím a Českou republikou, částka 59/2017 Sb.m.s., v platnosti od 5. 9. 2017.
 • Memorandum o porozumění o implementaci Finančního mechanismu Norska na období 2014-2021 mezi Norským královstvím a Českou republikou, částka 60/2017 Sb.m.s., v platnosti od 5. 9. 2017.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

ČR a Norsko si vzájemně neposkytují žádnou rozvojovou ani technickou pomoc.

V letech 2004-2014 čerpali příjemci v ČR z Fondů EHP a Norských fondů prostředky v úhrnné výši 242,7 mil. EUR. Finance byly použity k ochraně kulturního dědictví, životního prostředí, na zdravotní a dětskou péči, posílení neziskového sektoru, na spolupráci v rámci Schengenu a ve školství, vědě a výzkumu.

Pro období 2014-2021 je pro ČR vyhrazena k čerpání částka 95,5 mil. EUR z Fondů EHP a 89 mil. EUR z Norských fondů. Hlavními programovými oblastmi jsou výzkum a vzdělávání, podpora podnikání mladých, rozvoj občanské společnosti, nediskriminace a sociální inkluze, zdravotní osvěta, ochrana životního prostředí, péče o kulturní dědictví a bilaterální projekty spolupráce policejních sborů a vězeňských služeb.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: