Nová brazilská vláda se rozhoduje o formě snížení dovozních tarifů

22. 11. 2018 | Zdroj: CzechTrade

  • Země: BR - Brazílie
  • Datum zveřejnění: 22.11.2018

Uvolnění dovozních tarifů bude prováděna postupně, ruku v ruce s daňovou reformou.  Snížení celních sazeb by tak mělo přispět ke zlepšení tržního prostředí v Brazílii. Stále ale existuje na silný odpor ze strany průmyslového sektoru v Brazílii.
Na stole leží několik variant postupu uvolnění celních bariér. Nejzajímavější je z pohledu českých exportérů návrh Sandy Rios, ředitelky Centra studií integrace a rozvoje (Cindes), která na návrhu spolupracuje s řadou odborníků vč. současného prezidenta Brazilské centrální banky, Ilana Goldfajna. V tomto případě by měla být veškerá cla snížena v průběhu čtyř let s tím, že zatížení výrobků, u kterých je v současnosti sazba 20-35 % (domácí spotřebiče, automobily, oblečení), by se měla snížit na maximálně 15 %. Tarif 15 - 20 % na maximálně 10 % a 5 - 15 % (např. slévárenské produkty) na maximálně 5 %. Výrobky se sazbou nižší než 5 % (např. suroviny) by měly být zcela zbaveny cla.
Další návrh představuje Nadace Getúlia Vargase (FGV). Ta by uvolňování provedla u výrobků, u kterých to umožňují pravidla uskupení Mercosul. Navíc by k těmto produktům přidala produkty slévárenského sektoru. Tarify by byly postupně snižovány, až by v roce 2021 dosáhly úrovně 4 %, tj. světového průměru. Cílem je dle nadace zvýšení konkurenceschopnosti brazilské výroby s vyšší přidanou hodnotou.
Třetí zvažovaná varianta pochází z Ministerstva strategických záležitostí a byla vypracovaná pod vedením současného prezidenta Temera. Navrhuje snížení na úroveň 4 % do roku 2021 tam, kde to umožňuje dohoda Mercosul, s tím, že slévárenské produkty by do snižování sazby nebyly zahrnuty. Ministerstvo by rádo navrhlo snížení společných dovozních tarifů ze třetích zemí v rámci uskupení Mercosul a kompletní zrušení celních tarifů v obchodě mezi členy Mercosulu a zeměmi Pacifické aliance.

Zdroj: O Estado de São Paulo
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade v Sao Paulu.

Souborové přílohy

Tisknout Vaše hodnocení: