Nová výzva v programu ROSES americké NASA otevřena

14. 2. 2018 | Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

motiv článku - Nová výzva v programu ROSES americké NASA otevřena Národní úřad pro letectví a kosmonautiku (NASA) otevřel dne 14. února 2018 každoroční výzvu v programu Research Opportunities in Space and Earth Sciences (ROSES). Jednotlivé části výzvy mají vlastní harmonogram a jsou k dispozici skrze odkaz v článku. Program umožňuje zapojení zahraničních subjektů, ale pouze na základě vlastního financování, neboť NASA zahraniční výzkum nefinancuje.

ROSES je širokou programovou výzvou pro rozsáhlé spektrum výzkumných aktivit, které mají vlastní věcná vymezení i harmonogramy, včetně termínů pro podávání projektů. Podporuje celou paletu základního i aplikovaného výzkumu v působnosti odpovědného ředitelství NASA (Ředitelství pro výzkumné mise). Bližší rozpis témat je součástí příloh k výzvě, která je zveřejněna na webu NASA.

České výzkumné instituce se mohou do programu zapojit cestou partnerství s americkým subjektem. Legitimní jsou přihlášky všech typů výzkumných organizací i podniků. Podmínky pro tato partnerství nezahrnují zásadnější restrikce, s výjimkou politiky „No Exchange of Funds“. Její aplikace v praxi znamená, že český partner musí zajistit financování vlastní účasti v programu z jiných zdrojů.

Přes toto zjevné omezení je program vhodným nástrojem pro prohloubení vztahu s americkou výzkumnou komunitou zainteresovanou na programech NASA, především s univerzitním prostředím nebo s jednotlivými výzkumnými součástmi agentury samotné.

Doposud byla v relevantních oblastech nejvýznamnějším partnerem českých výzkumných organizací samotná NASA. Z federálních pracovišť ji následuje také Národní úřad pro oceanografii a atmosféru (NOAA). Z dalších typů pracovišť probíhala spolupráce nejintenzivněji s univerzitami ve Wisconsinu, Iowě a Coloradu, které následuje systém Kalifornské univerzity, resp. jeho jednotlivé součásti. 

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky ve Washingtonu (Spojené státy americké). Autor: Luděk Moravec.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek