Nové směrnice proti daňovým únikům se firmy bát nemusí

26. 3. 2018 | Zdroj: Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR)

Česká republika zvolila nejmírnější variantu transpozice směrnice ATAD. V současné době se připravuje vstup nové směrnice EU do českého právního řádu. Ta má zamezit snaze vyhnout se daňovým povinnostem. Nejdiskutovanějším opatřením je nové pravidlo pro daňovou uznatelnost úrokových nákladů. Firmy se obávají, že implementací tuto možnost ztratí. Jak k této oblasti přistupuje ČR a co z toho skutečně pro podnikatele plyne?

Směrnice ATAD (Anti-Tax Avoidance Directive) dává členským zemím EU možnosti, jak pravidlo pro uznatelnost úroků po implementaci zčásti zachovat. Čeští zákonodárci navrhli využít dvou základních limitů. Bez omezení lze odepisovat do hranice 80 milionů korun čistých úrokových nákladů. Pokud tyto náklady následně dosáhnou vyšší úrovně než 30 procent daňového zisku před započítáním úroků, zdanění a odpisů, nelze již dodatečné úroky do daňových nákladů zahrnout. „Přijetí směrnice pouze v rozsahu nezbytné transpozice považujeme za racionální. Opatření by tak nemělo způsobit významné škody standardním firmám v průmyslu,“ ubezpečuje ředitel Sekce hospodářské politiky SP ČR Bohuslav Čížek.

Nařízení cílí na velké podniky

Zmíněné limity jsou nastaveny tak, aby se omezení týkalo především velkých subjektů, které mohou odečitatelnosti zneužívat a neúměrně si snižovat daňový základ. Většina fungujících podniků v ČR ale tak vysoké úrokové náklady nemá. Podle odhadů ministerstva financí neexistoval v roce 2015 v tuzemsku poplatník, který by měl úrokové náklady vyšší než 80 milionů korun. „Rovněž propočty Svazu na vzorku zhruba 5,8 tisíce podniků ukazují, že oba limity nedopadnou na velký počet podniků,“ dodává Čížek.

Směrnice ATAD dává členským zemím EU možnosti, jak zčásti zachovat pravidlo pro uznatelnost nároků.

To znamená, že dotčených firem v ČR by určitě neměly být stovky či tisíce, jak někteří kritici směrnice uvádějí. „V neposlední řadě nesmíme zapomínat, že omezení uznatelnosti by se týkalo jen části úrokových nákladů nad danou hranicí, takže opatření je poměrně velmi úzce zacíleno,“ připomíná Bohuslav Čížek.

Pohled Svazu

Podle SP ČR jsou daňově uznatelné úrokové náklady vhodným nástrojem, který firmám zpřístupňuje finance a externí zdroje. Je dobře, že ČR navrhla implementaci v nejvolnějším vymezení, jaké směrnice umožňuje. Svaz doufá, že v této podobě bude novela i schválena. Podíl cizích zdrojů v porovnání s vlastním kapitálem je stále mezi tuzemskými průmyslovými podniky mnohem nižší než v zemích západní či jižní Evropy. Dle propočtů Svazu i odhadů resortu financí dopadne hlavní pravidlo ATAD jen na omezený počet podniků.

Sjednocování Evropy a propojování světa rychlými technologiemi umožňují nové formy daňových podvodů. Zpřísňování legislativy v této oblasti nevede ke zvyšování daňového břemena, ale ke snaze zefektivnit stávající. Toto legitimní zpřísňování ale nesmí jít na úkor výhod, které propojený svět přináší. Ekonomický růst, který vychází z globální efektivity nesmí být podvázán nevhodnou regulací.

Převzato z časopisu Svazu průmyslu a dopravy České republiky SPEKTRUM. Autor článku: Vladimír Štípek.

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek