Novoroční ekonomické novinky z RF (zejména v oblasti rozpočtu, daní, financí, podnikání apod.)

10. 1. 2018

  • Země: RU - Rusko
  • Datum zveřejnění: 11.01.2018

 Rozpočet

Ode 1. ledna 2018 platí federální rozpočet na rok 2018. Příjmy jsou plánováné ve výši cca 15,26 bilionů rublů (cca 221,2 mld euro), výdaje se předpokládají v objemu 16,53 bilionů rublů (cca 239,6 mld euro), deficit rozpočtu vychází na 1,27 bilionů rublů (cca 18,4 mld euro). Horní hranice vnitřního státního dluhu je stanovena na 10,5 bilionů rublů (cca 152,1 mld euro), horní limit vnějšího státního dluhu je stanoven v dolarech na 71,6 mld.

Energetika

Ode dne 1. ledna 2018 se zavádí minimální a maximální úroveň tarifů na elektřinu v jednotlivých subjektech RF.

Daně

Jak jsme už psali dříve, ode 1. ledna 2018 platí zákon o tax free. Cizinci, kteří nakoupí během jednoho dne zboží na víc, než 10 tisíc rublů (cca 145 euro), mohou dostat během roku vratku DPH. Tento zákon však neplatí pro zboží, které podléhá spotřební dani a také pro občany Eurasijské ekonomické unie (EAEU – kromě RF ještě Bělorusko, Kazachstán, Arménie, Kyrgyzstán).

Od 1. ledna 2018 se vztahuje DPH na prodej šrotu a odpadů černých a neželezných kovů. Daňový základ pro výpočet daně stanoví daňový zprostředkovatel (kupující – ať již právnická osoba nebo živnostník).

Od 1. ledna 2018 nepodléhají DPH služby přepravy zemního plynu plynovody při plnění mezinárodních smluv Ruské federace.

Od 1. ledna 2018 nepodléhá DPH nákup zboží nebo služeb v případě, že byl hrazen z dotace, a ani investice hrazené z rozpočtu.

Od 1. ledna 2018 se nezdaňuje výhra v loterii nebo v sázkové kanceláři, nižší než 4 tisíce rublů (cca 60 euro). V případě, že výhra činí 4 až 15 tisíc rublů (60-220 euro), musí daň  zaplatit sám výherce. Vyšší výhry se zdaňují u zdroje.

Od 1. ledna 2018 se úroky z ruských dluhopisů, které dostává fyzická osoba, zdaňují stejně jako úroky bankovních vkladů. Zdaňuje se pouze část, která překročí klíčovou bankovní sazbu zvýšenou o 5 %. Např. v případě, že kupon dluhopisu je 15 %, daň se bude vztahovat na 2,25 % úroku.

Od 1. ledna 2018 se při nákupu auta na úvěr nezdaňuje kompenzace z federálního rozpočtu části prvotního vkladu.

Od 1. ledna 2018 platí jednotný zvýšený koeficient na silniční daň (1,1) pro auta s cenou od 3 do 5 mln rublů (cca 43,5 – 72,5 tisíc EUR). Dříve koeficient zvyšující daň závisel od roku výroby auta.

Od 1. ledna 2018 se zdvojnásobí minimální a maximální sazby daně z hazardu. Tyto sazby se liší podle regionů a před zvýšením se pohybovaly od 5 tisíc rublů (72 euro) za každou sázkovou kancelář do 125 tisíc rublů (cca 1 800 euro) z jednoho herního stolu.

Od 1. ledna 2018 se na území Zvláštní ekonomické zóny (ZEZ) v Kaliningradské oblasti zavádí:

- nulová sazba DPH na místní leteckou dopravu;

- nulová sazba daně z příjmu během šesti prvních daňových období od prvního příjmu;

- sazba 10 % daně z příjmu pro další šest daňových období;

- uvolnění od spotřební daně pro některé operace realizace zboží se spotřební daní pro místní spotřebu;

- snížení pojistných tarifů pro rezidenty ZEZ.

Spotřební daně

Od 1. ledna 2018 se o 10 % zvyšuje sazba spotřební daně tabáku, cigár, elektronických cigaret a náplně elektronických cigaret. Spotřební daň  doutníků se zvyšuje o 9,9 % a tabáku, který se používá ve vodních dýmkách a podobných zařízeních, o 21,3 %.

Od 1. ledna 2018 se o 4 % zvyšuje spotřební daň na motocykly o výkonu přes 150 HP a auta od 150 do 200 HP. Pro auta o výkonu od 90 do 150 HP se daň zvýší o 4,7 %.

Zvýší se i spotřební daň na benzín 5. třídy o 10,7 %, diesel/nafta o 12,7 % a ropné frakce a produkty (pozice celního sazebníku 2710 19 110 0 - 2710 19 290 0) o 11,1 %.

Navíc se zavádí diferenciace sazeb spotřební daně na auta s velkým výkonem, které budou činit:

- od 200 do 300 HP – 714 rublů (cca 11 euro) za 1 HP;

- od 300 do 400 HP – 1218 rublů (cca 17,5 euro) za 1 HP; 

- od 400 do 500 HP – 1260 (18 euro) za 1 HP; 

- přes 500 HP – 1302 (19 euro) rublů za 1 HP.

Od 1. července 2018 se podruhé v roce zvýší spotřební daň na benzin 5. třídy o 6,06 % a na naftu/diesel o 7,7 %. Také se zvýší sazba spotřební daně na cigarety a papirosy v části sazby, která se počítá z 1000 kusů (z 1562 rublů na 1718 rublů).

Banky a finance

Od 1. ledna 2018 se stanoví minimální rozměr vlastního kapitálu banky: ústavy s universální licencí – 1 mld rublů (14,5 mln euro), se základní licencí – 300 mln rublů (4,4 mln euro).

Od 1. ledna 2018 se pro systémově důležité banky (Sberbank, VTB, Rosseľchozbank, Raiffeisen, UniCredit, Gazprombank, FK Otkritie, Rosbank, Promsvyazbank, Alfa-bank) zavádí norma čistého stabilního financování. Minimální norma činí 100 %. 

Od 1. ledna 2018 se pro hráče na trhu cenných papírů, jako jsou brokeři, dealeři, trastové společnosti, depozitáři, registrátoři, organizátoři obchodu, clearingové společnosti atd., zavádí oborové standardy účetnictví, které zahrnují speciální plány účtů.

Od 1. ledna 2018 musí mikrofinanční organizace  před poskytnutím úvěru požadovat informace pro vyhodnocení dluhové zátěže a platební schopnosti dlužníků (velikost platu, zdroj příjmů, aktuální finanční závazky atd.). Také jsou povinni zajistit klientům v osobním kabinetě přístup k informacím o podmínkách smlouvy, harmonogramu plateb a aktuální výši dluhu.

Od 1. ledna 2018 jsou zemědělská spotřební družstva povinna být členy samoregulačních organizací.

Od 1. ledna 2018 musí banky vest záznamy hodnoty odvozených finančních nástrojů (futures kontrakty, opce atd.) a výsledků operací s nimi v souladu s mezinárodními standardy finančního výkaznictví.

Od 27. ledna 2018 jsou mikrofinanční organizace povinny používat základní standard pro řízení rizik.

Od 28. ledna 2018 jsou zřizovatelé a odpovědné osoby finančních organizací povinni splňovat požadavky na dobrou obchodní pověst (Goodwill), stanovené federálním zákonem (např. absence odsouzení za spáchání úmyslného trestného činu; absence dvou nebo více správních odpovědností za protiprávní jednání v konkurzu právnické osoby, absence trestní odpovědnosti za protiprávní jednání v konkurzu právnické osoby apod.).

Od 1. června 2018 musí banka na žádost vkladatele místo vydaní vkladu s úroky poslat peníze na učet vkladatele. Vklad může být realizován úrokovým nebo depositním certifikátem. Od 1. června 2018 se mohou vydávat certifikáty pouze na jméno. 

Od 1. června 2018 se zvlášť projednávají podmínky uzavření smlouvy o bankovních vkladech v drahých kovech. Od 1. června 2018 se také zavadí zákaz používat jako vklad mince z drahých kovů.

Od 1. června 2018 se umožňuje otevření společného učtu v bance fyzickým osobám.

Od 1. června 2018 platí, že majitel účtu má právo na prostředky na bankovním učtu v objemu zůstatku po odečtení peněz, které se musí odečíst za provedení operace. V případě absence operací na účtu během dvou let je banka oprávněná jednostranně zrušit smlouvu o bankovním účtu a oznámit to majiteli písemně.

Od 1. června 2018 se nevyžaduje licence pro bankovní operace s drahými kameny.

Od 1. června 2018 vznikají tzv. veřejné depozitní účty, které otevírají služby soudních vykonavatelů, exekutoři, notáři pro převod peněz, které obdrželi od dlužníků ve prospěch beneficientů. Beneficienti nemohou používat účet pro bankovní operace. Prostředky z veřejného vkladového účtu nelze vymáhat kvůli dluhům majitele účtu, beneficienta nebo vkladatele.

Od 24. června 2018 musí být ve smlouvě o hypotéce uvedena připomínka o zvýšeném riziku, pokud měna úvěru a měna splátek nejsou stejné. Na první stránce smlouvy musí být také zvlášť uvedena plná cena úvěru v procentech a v peněžní hodnotě. 

Valutová kontrola

Od 14. května 2018 jsou exportéři povinni poskytovat příslušným bankám informace o přesných termínech svých peněžních operací a dodávek.

Účetnictví

Od 1. ledna 2018 začínají platit pro společnosti státního sektoru speciální federální standardy účetnictví.

Od 1. ledna 2018 musí probíhat ohodnocení finančních nástrojů v souladu s mezinárodními  standardy účetního výkaznictví (IFRS 9).

Od 1. ledna 2018 musí kreditní instituce určovat cenu odvozených finančních nástrojů v souladu s mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS 13).

Audit

Od 1. ledna 2018 přestaly platit federální pravidla (standardy) auditorské činnosti. Toto souvisí s postupným přechodem (od 1. ledna 2017) na mezinárodní standardy auditorské činnosti.

Státní kontrola

Od 1. ledna 2018 mohou podnikatelé oznámit zahájení vykonávání určitých druhů činností (např. šití oděvů a obuvi, polygrafické služby atd.) v jakémkoliv Centru poskytování státních a obecních služeb nebo příslušnému federálnímu orgánu bez ohledu na místo vykonávání činnosti.

Důchod a sociální zabezpečení

Od 1. ledna 2018 přestává pro živnostníky být částka pojistného závislá na rozměru minimální mzdy. Nově bude fixní a bude se odvíjet od překročení částky 300 tisíc rublů (cca 4,5 tisíce euro) ročního příjmu. V případě, že roční příjmy nepřekročí 300 tisíc rublů, bude velikost odvodů do penzijního fondu činit v roce 2018 - 26 545 rublů, v roce 2019 – 29 354 rublů, v roce 2020 – 32 448 rublů za rok. Podnikatel je také stále povinen odvádět do penzijního fondu 1 % z částky, která překročila 300 tisíc rublů.

Odvody na zdravotní pojištění jsou pro živnostníky také fixní: v roce 2018 – 5 840 rublů, v roce 2019 – 6 884 rublů, v roce 2020 – 8 426 rublů.

Pracovní vztahy

Od 1. ledna 2018 se stanoví kvóty na zahraniční pracovníky v závislosti na druhu činnosti. Například, pří pěstování zeleniny může být 50 % pracovníků cizinci, v dopravě – 28 %. Cizinci nesmí pracovat v lékárnách. Tyto kvóty však neplatí pro Stavropolský kraj, Chabarovský kraj, Astrachaňskou oblast, Volgogradskou oblast, Voroněžskou oblast, Lipeckou oblast, Moskevskou oblast, Rostovskou oblast a Saratovskou oblast.

Alkohol

Od 1. ledna 2018 je v RF zakázaná výroba a prodej (kromě výroby na export) nízkoalkoholických energetických nápojů.

Ochrana životního prostředí

Od 1. ledna 2018 se musí koncentrace škodlivých látek ve vzduchu vypočítávat dle nové metody. Metoda, která měla platnost od roku 1986 již neplatí od 1. ledna 2018, ale dokumenty, které jsou založené na výpočtech z minulosti, platí i nadále.

Duševní vlastnictví

Od 1. ledna 2018 se zpřísní ochrana souvisejících práv režisérů divadelních představení.  

Od 1. června 2018 jsou umělecké galerie, salony, aukční domy povinny poskytovat autorů výtvarného umění všechny potřebné údaje pro výplatu autorských honorářů.

Zdroj: https://www.rbc.ru
Zpracoval tým pracovníků CzechTrade Moskva.

Souborové přílohy

Tisknout Vaše hodnocení: