Nový Registr platebních informací pomůže firmám včas odhalit neplatiče

7. 9. 2017 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Pro firmy se stávají stále větším problémem lidé, kteří nakupují zboží na úvěr a přitom již mají dluhy z předchozího období. Z nového registru podniky mohou zjistit, zda potenciální klienti splácejí předchozí dluhy včas nebo mají naopak potíže s platební morálkou.

Nový Registr platebních informací (REPI) spustila společnost CRIF – Czech Credit Bureau. Ta již zajišťuje provoz Bankovního a Nebankovního registru klientských informací (BRKI a NRKI). Nový registr bude sloužit ke sdílení údajů o platební morálce klientů například u poskytovatelů mikropůjček, telekomunikačních služeb, energií, nájemců nemovitostí, provozovatelů e-shopů, splátkových a dalších společností.

Nový registr může být přínosem pro celou řadu společností, které dosud nesdílely informace o platební morálce svých zákazníků a nepředcházely tak potenciálně rizikovým smlouvám, ale také pro jejich zákazníky. „Stejně jako u Bankovního a Nebankovního registru klientských informací, budou i v REPI vedena negativní i pozitivní data o splácení závazků klientů. Znamená to, že lidé, kteří splácí své závazky včas, získají oproti současnému stavu výhody v podobě lepších podmínek za poskytované půjčky či služby,“ říká Petr Kučera, výkonný ředitel společnosti CRIF – Czech Credit Bureau.

„Pokud člen registru uvidí, že zákazník platí vše včas, může mu nabídnout výhodnější smlouvu, nežádat nějakou formu záruky či nebude vyžadovat různá zdlouhavá potvrzení. Naopak lidé, kteří si s platební morálkou hlavu nelámou a z jakéhokoli důvodu neplatí své závazky, budou posuzováni přísněji,“ dodává Petr Kučera.

Prvními členy registru REPI se staly společnosti sdružené v Asociaci poskytovatelů nebankovních úvěrů (APNÚ). Jsou to poskytovatelé mikropůjček, které aktuálně procházejí licenčním řízením pro poskytování spotřebitelských úvěrů u České národní banky.

Údaje z několika sektorů

„Novela zákona o spotřebitelském úvěru zpřísnila podmínky, za kterých jsou poskytovatelé nebankovních úvěrů oprávnění poskytovat zákazníkům finanční výpomoc. Jedním z klíčových požadavků je nutnost posoudit u potenciálních zákazníků jejich schopnost dostát svým závazkům, v čemž nám registr REPI bude napomáhat,“ uvedl člen představenstva APNÚ David Bouda.

„Spolupráce členů asociace APNÚ s registrem REPI je všestranně výhodná proto, že nesplácené úvěry jsou společným problémem celého odvětví i společnosti, a zároveň jsou nepřítelem i poctivých klientů, protože zdražují jejich cenu pro všechny,“ navázal David Bouda.

Registr platebních informací REPI bude v blízké době rozšířen o další společnosti z řad poskytovatelů mikropůjček, i dalších sektorů. Jeho členy se tak mohou stát všechny společnosti, které poskytují svým klientům nějaký druh služby založené na pravidelných splátkách či s odloženou splatností. Ať už jde o e-shopy, společnosti pronajímající nemovitosti, společnosti poskytující telekomunikační či datové služby, nebo společnosti umožňující firmám nákup služeb či zboží na fakturu. REPI totiž bude evidovat informace o fyzických i právnických osobách.

„Jedním ze zásadních problémů, které společnosti v současnosti řeší, je schopnost rozšiřovat své služby pro firmy a spotřebitele a přitom se vyhnout jejich poskytování klientům, kteří již mají nebo se dá očekávat na základě jejich platební historie, že by mohli mít problémy se splácením pořizovaných půjček či služeb. Informace o platební morálce lidí i firem jsou pro ně proto zásadní. Firmy začleněné v REPI si navíc tímto způsobem splní svoji zákonnou povinnost prověřovat identitu či bonitu svých klientů,“ doplňuje Petr Kučera s tím, že technický, společenský i technologický vývoj jednoznačně směřuje ke vzniku komplexních registrů platební morálky jednotlivců i firem.

Podle průzkumu Asociace poskytovatelů kreditních informací ACCIS (Association of Consumer Credit Information Suppliers) jsou v různých Evropských zemích do registrů zahrnuty informace z mnoha různých sektorů, tedy nejen z oblasti bank a poskytovatelů úvěrů. Dle poslední studie ACCIS do Evropských registrů například přispívají v 55 procentech případů i inkasní agentury, ve 30 procentech případů poskytovatelé internetového připojení a ve 25 případů také pojišťovny či energetické společnosti.

Velmi dobré zkušenosti s fungováním těchto multisektorových registrů, které jsou užitečné pro poskytovatele služeb i jejich zákazníky, mají například v Německu, ve Velké Británii a ve Skandinávii.

O informace žádají stále častěji i dlužníci

Na podobném principu v Česku již řadu let působí sdružení SOLUS, které sdružuje řadu společností z různých ekonomických sektorů. Jsou mezi nimi nebankovní finanční instituce, banky, telekomunikační operátoři, distributoři energií a další společnosti. Sdružení ve svém Registru fyzických osob eviduje záznam o aktivním dluhu u 650 tisíc občanů.

V poslední době vystavuje občanům a firmám stále častěji výpis o tom, jaké údaje o nich v registrech klientských informací eviduje. Za dobu své existence takto poskytlo již více než 200 tisíc výpisů, jen v roce 2016 to bylo více než 22 tisíc výpisů. Z toho bylo více než 7 tisíc výpisů poštou do vlastních rukou a dalších více než 15 tisíc výpisů v elektronické podobě – SMS zprávou na mobilní telefon.

Od loňského roku, kdy začala platit novela zákona o spotřebitelském úvěru, je totiž obtížné získat novou půjčku bez toho, aby úvěrující společnost nahlédla do zavedeného registru klientských informací. Bez nahlédnutí do registru lze totiž jen těžko dostát povinnosti odborné péče při posouzení úvěruschopnosti spotřebitele.

Také zájemci o půjčky se proto začali více zajímat o to, zda nemají v registru klientských informací záznam o dluhu po splatnosti, a vyhnout se tak případným potížím při negativním vyhodnocení úvěruschopnosti. Při využití elektronické služby SMS Výpis může spotřebitel získat informaci o případné evidenci dluhu v Registru FO již během několika minut.

„Výpis zaslaný SMS zprávou nebo stažený prostřednictvím aplikace pro chytré telefony je nejlevnější a nejrychlejší cestou, jak zjistit aktuální informaci o svých dluzích po splatnosti. Požadovanou informaci získá žadatel v 99 procentech případů do jedné minuty od odeslání své žádosti,“ uvádí Jan Stopka, tajemník sdružení SOLUS

Nájemníky prověřují i majitelé nemovitostí

Vznikají také další služby, které prověřují finanční historii zákazníků. Na majitele nemovitostí je zaměřená služba IdeálníNájemce.cz. V jejím rámci si nechali vlastníci realit od května do června letošního roku prověřit o bezmála 14 procent více osob než v předchozích měsících.

Chtějí tak předejít tomu, že pronajmou svoji nemovitost neplatičům nebo těm, kdo by mohli jejich byt poškodit. Podle interních statistik služby IdeálníNájemce.cz počet lidí, kteří mají zkušenosti s exekucí, dlouhodobě neklesá pod 15 procent.

Také počty žadatelů o pronájem, kteří mají záznam v insolvenčním rejstříku, se pohybují ve stovkách. Jen v květnu i červnu byla odhalena 4 procenta nesolventních potenciálních nájemců. Jejich počet se v porovnání s loňským rokem zdvojnásobil.

„Nejčastěji se zájemci o pronájem potýkají s finančními problémy, ať už v případě zmíněné exekuce či insolvence. V případě exekucí vzrostl meziročně počet prověřených osob s jednou či více exekucí dokonce až trojnásobně,“ říká Tomáš Brychta, provozovatel služby IdeálníNájemce.cz.

Ke konci května 2017 dosáhlo podle České národní banky zadlužení domácností 1,467 bilionu korun, zadlužení podniků pak 1,048 bilionu korun. „Sazby hypoték rostou od začátku roku a rostoucí jsou i ceny nemovitostí, které jsou hlavním cílem zadlužování českých domácností. Snahy centrální banky krotit úvěrovou expanzi bank v oblasti hypoték generují dodatečnou poptávku před zavedením tvrdší regulace, avšak stále vidíme určitý prostor pro růst dluhu domácností mimo segment bydlení," říká k zadlužení domácností Petr Kříž, partner v oddělení Auditorských služeb PwC ČR.

Průměrný dluh se snižuje

Podle průzkumu společnosti Millward Brown pro společnost KRUK Česká a Slovenská republika (KRUK), která se zaměřuje na správu pohledávek finančních ústavů a korporátních zákazníků, splácí téměř polovina Čechů nějaký úvěr, přesněji jde o 44 procent obyvatel. Přibližně třetina dlužníků (32 procent) nemá zaměstnání a nachází se v horší finanční situaci (51 procent lidí s úvěrem).

„Z údajů zjištěných v rámci průzkumu není alarmující ani tak samotný podíl zadlužených Čechů, jako spíše fakt, že jde z významné části o lidi bez zaměstnání, navíc žijící na vesnicích, kde se obecně práce hledá velmi těžko. Lidé, kteří si v takové situaci vezmou úvěr, se vystavují značnému riziku, že se dostanou do prodlení se splácením,“ říká Markéta Kolářová, mluvčí společnosti KRUK a dodává: „Tomu odpovídá i zjištění, že si 17 procent zadlužených lidí má v plánu vzít další úvěr.“

Průměrná výše dluhu českých dlužníků se meziročně mírně snížila. Zatímco v roce 2014 činila průměrná výše dluhu 41 000 korun, v roce 2015 se snížila na průměrných 27 000 korun a loni dále klesla na 25 700 korun. Častěji a více si půjčují muži, 58 procent dlužníků s průměrným dluhem 27 100 korun, zatímco podíl žen tvoří 42 procent a jejich průměrný dluh činí 23 600 korun.

Nejvíce dlužníků, konkrétně 16 procent z celé ČR s průměrným dluhem 23 600 korun, pochází z Moravskoslezského kraje, následuje kraj Ústecký (13 procent dlužníků, průměrný dluh 24 400 korun) a Středočeský (11 procent dlužníků, průměrný dluh 27 200 korun). Nejvyšší závazky mají dlužníci z Prahy, odkud pochází bezmála 8 procent českých dlužníků s průměrným dluhem 31 800 korun. Nejmenší částky si půjčují dlužníci z Královehradeckého kraje, kteří s průměrným závazkem 22 700 korun tvoří zhruba 6 procent českých dlužníků.

Dalibor Dostál

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek