Nový rozvojový plán pod záštitou ekonomické komise pro Latinskou Ameriku a Karibik plánuje vytvořit ekonomickou zónu mezi Střední Amerikou a Mexikem

8. 8. 2019 | Zdroj: CzechTrade

  • Země: GT - Guatemala, US - Spojené státy americké, SV - Salvador, MX - Mexiko, HN - Honduras
  • Datum zveřejnění: 08.08.2019

Hlavním cílem tohoto plánu je zastavení migrace z regionu Střední Ameriky, přes Mexiko do Spojených států amerických. Toho by se mělo docílit vytvořením ekonomické zóny mezi Mexikem, Guatemalou, Salvadorem a Hondurasem. Momentálně se tento plán teprve vyvíjí, prvotně by však měl hledat integrální řešení migračního cyklu již od strukturálních příčin. Hlavnímí důvody migrace jsou totiž především právě strukturální a sociální problémy v těchto zemích, jako jsou obrovské sociekonomické rozdíly, špatná bezpečnostní situace a také klimatická krize, která má vliv na úrodu. Cílem je zabránit migračním pohybům prostřednictvím pomoci v místech původu. Mexiko tak avizovalo investici do zemí Severního trojúhelníku ve výši 100 milionů dolarů. 

Tím, co také tíží středoamerickou ekonomiku, je nízký export produktů do Mexika a právě díky tomuto rozvojovému plánu by se měla navázat hlubší obchodní spolupráce s Mexikem, jakožto potenciálním hlavním konzumentem.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Mexico City
Zdroj: El Financiero

Souborové přílohy

Tisknout Vaše hodnocení: