Nulové dovozní clo a daň na zboží do 800 dolarů a jak se orientovat v celním sazebníku USA

12. 2. 2018 | Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

motiv článku - Nulové dovozní clo a daň na zboží do 800 dolarů a jak se orientovat v celním sazebníku USA Vývozní možnosti do USA se výrazně zvýšily od března 2016, kdy došlo ke zvýšení hranice de minimis pro bezcelní dovoz z 200 na současných 800 dolarů. Tento dovozní limit se vztahuje i na zboží zakoupené prostřednictvím e-shopů u některého z obchodníků z České republiky.

Pro zboží převyšující částku 800 dolarů i nadále platí povinnost placení dovozního cla dle klasifikace Harmonizovaného celního sazebníku USA. Zvýšení této hranice de minimis usnadňuje dopravu do USA a je to dobrá zpráva zvláště pro malé a střední podniky, protože jim ušetří čas, peníze i papírování a urychlí doručování zboží. Dále naleznete stručný postup při klasifikaci dováženého zboží s následným určením dovozního cla dle Sazebníku.

Usnadnění vývozu do USA zvýšením hranice de minimis na 800 dolarů

Vývozní možnosti do USA se výrazně zvýšily od března 2016, kdy došlo ke zvýšení hranice de minimis pro bezcelní dovoz z 200 na současných 800 dolarů. V této souvislosti je nicméně třeba upozornit, že zvýšení limitu pro bezcelní dovoz v žádném případě neodstranilo platné schvalovací postupy v kompetenci federálních vládních agentur kontrolujících dovozy specifického zboží (např. léky, zemědělské či potravinářské výrobky aj.). Tedy tyto specifické výrobky musí i nadále před dovozem získat certifikaci od některé z federálních agentur USA.

Stejný postup se aplikuje i při dovozu zboží zakoupeného prostřednictvím e-shopů. Především s rozvojem nových mobilních technologií roste v USA skokově i prodej zboží prostřednictvím e-shopů. Již v roce 2016 se historicky poprvé prodalo více zboží prostřednictvím e-shopů než v klasických kamenných prodejnách a tento trend i nadále sílí. Kombinace nových prodejních technologií a zvýšení hranice de minimis dává proto větší možnosti prodeje zboží do USA i českým firmám.

Harmonizovaný celní sazebník USA a výše celních sazeb

Pokud cena zboží přesáhne 800 dolarů, potom dovážené zboží podléhá klasifikaci dle příslušných položek Harmonizovaného celního sazebníku USA. Ten určuje, zda se na dovážené zboží vztahuje dovozní clo a případně jeho výši. Pokud neznáme přesné číselné označení zboží dováženého zboží, které umožní jednoduché dohledání v Sazebníku, potom v některých případech může být poměrně komplikované zboží správně klasifikovat a tedy i jednoznačně určit, zda a v jaké výši se na dovážené zboží uplatňuje clo.

Sazebník klasifikuje výrobky na základě materiálového složení, názvu výrobku či jeho funkce.

Klasifikace dle Sazebníku a určení celní sazby dováženého zboží

Některé výrobky lze nalézt poměrně jednoduše dle názvu. Nicméně nalezení výrobku dle názvu ještě negarantuje jeho správnou klasifikaci. Hledat klasifikaci dle Sazebníku je možno na webu hts.usitc.gov.

Podpůrným nástrojem při klasifikaci výrobků je nástroj vyhledávání rozhodnutí americké celní správy týkajících se klasifikace. Jedná se o nástroj Custom Ruling Online Search System (CROSS). Tato databáze funguje jako vyhledávač na základě zadaných klíčových slov a kromě klasifikace výrobků se zabývá i dalšími tématy včetně hodnoty výrobku, označování země původu či platností preferenčních obchodních programů. Více informací na webu rulings.gov.

Systematická metoda klasifikace zboží pak využívá ještě Obecná interpretační pravidla (General Rules of Interpretation – GIR) a Dodatečná interpretační pravidla (Additional US Rules of Interpretation). Nicméně právě s poukazem na komplexnost problematiky klasifikace zboží vydává celní správa závazná správní rozhodnutí ohledně určení klasifikace zboží. Tato pravidla lze nalézt na webu globaltariff.com.

Výše celních sazeb

Výše dovozních cel je poměrně stabilní. Sazebník je aktualizován každoročně vždy k 1. lednu a přibližnou částku o výši celní sazby daného produktu lze získat v tarifní databázi hts.usitc.gov.

Celní brokeři a jejich pomoc při dovozu zboží

Pokud se nepodaří jednoznačně určit klasifikaci dováženého zboží, potom celní správa USA doporučuje využít při dovozu zboží do USA některého z celních brokerů (custom broker), který je plně obeznámen nejen s postupy, ale i s legislativou upravující postup klasifikace zboží dle Sazebníku. Jen v Chicagu působí více než 700 takových celních brokerů, jejichž činnost mohou firmy využít. Nicméně obdobné seznamy celních brokerů lze nalézt i na níže uvedených webových stránkách dle jednotlivých států a míst vstupu do USA.

Varianta dovozu prostřednictvím celních brokerů je sice pro firmy nákladnější, ale zároveň se snižuje riziko mylné nebo nepřesné klasifikace, které může mít v krajním případě za následek i kriminální postih, minimálně pak může způsobit další finanční náklady pro firmy spojené např. s nutným uskladněním zboží.

Seznam celních brokerů seřazených dle jednotlivých míst vstupu zboží naleznete na webu cbp.gov

Informace poskytnuta Generálním konzulátem České republiky v Chicagu (Spojené státy americké). Autor: Tomáš Trnka.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek