Obavy z nedostatku kvalifikovaných pracovníků rostou v celé Evropě

8. 11. 2017 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Evropské podniky jsou ve výhledu pro rok 2018 převážně optimistické. Pozitivní vývoj očekávají v oblasti prodeje, zaměstnanosti i investic. Zároveň ale na kontinentu rostou obavy z nedostatku kvalifikovaných pracovních sil, který už léta trápí české podnikatele.

Vyplývá to ze šetření Evropské asociace obchodních a průmyslových komor (EUROCHAMBRES) pod názvem 2018 Economic Survey (EES 2018), do kterého se zapojilo více než 50 tisíc podniků z 23 zemí.

Do šetření za ČR přispívá svými daty Hospodářská komora. Očekávání českých podniků jsou pro rok 2018 optimističtější než firem ve zbytku Evropy. Tuzemské podniky na rozdíl od mnoha jiných v Evropě neřeší dopady hospodářské krize a velké starosti jim nedělá ani vývoj domácí a zahraniční poptávky. Problémem je ale nedostatek kvalifikované pracovní síly, který jako překážku podnikání vnímá tuzemský byznys intenzivněji než zbytek EU. I jinde v Evropě už ale tuto nepříjemnost řeší.

Na 1700 hospodářských komor sdružených v EUROCHAMBRES se obává, že celkově bude pozitivní výhled na rok 2018 oslaben, pokud se „nesoulad nabízených dovedností s poptávkou nebude účinně a rychle řešit.“

Podniky lidem nabízejí práci, ale šetření ukázalo, že hledání pracovníků s odpovídajícími dovednostmi je stále obtížnější. To jednotlivé země poškozuje hospodářsky i společensky. Podle zaměstnavatelů bude zapotřebí větší mobilita na trhu práce v celé EU, zkvalitnění učebních programů a odborného vzdělávání a lepší interakce mezi školstvím a byznysem.

Klíčová zjištění EES 2018

  • Nedostatek kvalifikovaných pracovníků patří už mezi druhou nejintenzivněji vnímanou bariéru rozvoje podnikání v roce 2018. V loňském roce figurovala na čtvrtém místě. V České republice se jedná již třetí rok v řadě o překážku číslo jedna.
  • Vidinu brexitu uváděli nejčastěji jako překážku podnikání irské podniky, ve většině zemí zapojených do šetření byla tato hrozba hodnocena jako mnohem slabší. V České republice je hrozba dopadů brexitu na podnikatele okrajová. Jako překážku rozvoje svého podnikání ji uvedlo pouhé jedno procento podniků.
  • Očekávání ohledně domácích prodejů se ve srovnání s loňským rokem mírně zvýšila. Pro řadu podniků přesto zůstávají zdrojem nejistoty, protože domácí poptávka je jednou z hlavních výzev pro příští rok. V české verzi šetření se domácí poptávka posunula až na šesté místo v žebříčku rizik za náklady na pracovní sílu, regulatorní zátěž nebo ekonomické a politické podmínky.
  • Výhled vývozu v rámci EU i mimo ni je vyšší než v roce 2017, a to navzdory trvale nejisté geopolitické situaci. Stejný trend vykazují i výsledky české verze šetření.
  • Nábor zaměstnanců má v příštím roce poprvé překročit úroveň předkrizového období. Čeští podnikatelé rovněž plánují nabírat další zaměstnance, ale v situaci, kdy máme nejnižší nezaměstnanost v celé EU, je tento cíl komplikovaný.
  • Investice mají pokračovat ve vzestupném trendu, což odráží zlepšení podmínek financování a přetrvávající nízké úrokové sazby. Podnikatelé v České republice plánují v příštím roce masivně investovat do technologií a robotizace, což úzce souvisí i se situací na trhu práce.


Evropská asociace obchodních a průmyslových komor zastupuje více než 20 milionů podniků v Evropě (98 % tvoří malé a střední podniky) prostřednictvím členů v 43 zemích a evropské sítě 1700 regionálních a místních komor. Hospodářská komora ČR vstoupila do EUROCHAMBRES jako přidružený člen 3. října 1994. Plnohodnotným členem je od 1. května 2004.

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek