Obchodní příležitosti při rozvoji agropotravinářského komplexu Bosny a Hercegoviny

28. 3. 2018 | Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

motiv článku - Obchodní příležitosti při rozvoji agropotravinářského komplexu Bosny a Hercegoviny Přijatá Strategie rozvoje zemědělství/venkova Bosny a Hercegoviny skýtá obchodní příležitosti pro komerční sféru. Zvyšování konkurenceschopnosti agropotravinářského komplexu bude podpořeno i z fondů Evropské unie.

Bosna a Hercegovina přijala v únoru 2018 dlouze očekávaný celostátní Strategický plán rozvoje zemědělství/venkova pro období 2018–2021. Přijmutí Strategie umožní zemi čerpat podporu z fondů Evropské unie a první tendry připravuje Delegace EU v Sarajevu na počátek příštího roku. 

Zemědělství a potravinářství se významně podílejí na deficitu obchodní výměny Bosny a Hercegoviny. Budování vyšší potravinové soběstačnosti, která je nyní kvůli nekonkurenceschopnosti domácího agropotravinářského komplexu velmi nízká, bude skýtat zajímavé obchodní příležitosti. Domácí producenti mají zájem i o export zemědělské a potravinářské produkce na trh EU či jiných zemí. Budou však muset dosáhnout požadované bezpečnosti a kvality výroby.

Očekávané příležitosti

Dosažení větších objemů vývozů a postupné nahrazování importů domácí výrobou se neobejde bez zvýšení investic do modernizace příslušné mechanizace a vybavení pro prvovýrobu (traktory, secí stroje, rozprašovače, postřikovače, cisterny), potravinářskou výrobu (linky pro výroby sýrů a obecně produkce s vyšší přidanou hodnotou), zvýšení počtu a kvality hospodářských zvířat (nákup dojnic, inseminačních dávek), nárůstu trvale osázených ploch a zvýšení intenzity jejich využití prostřednictvím instalací zavlažovacích systémů.

K zajištění potřebné bezpečnosti a kvality potravin je nutné nastavení systému identifikace hospodářských zvířat a monitoringu jejich pohybu, který je zatím v Bosně a Hercegovině nedostatečný. V neposlední řadě se bude investovat do zařízení pro zpracování zemědělských odpadů k výrobě krmiva či k produkci energií a technologií k likvidaci odpadů z porážek zvířat. Zajímavou možností je i export osiv, jelikož domácí potřeba je pokryta z velké části dovozy.

Velvyslanectví České republiky v Sarajevu podpoří české výrobce zařízení pro zpracování zemědělské biomasy v rámci dubnové incomingové podnikatelské mise.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Sarajevu (Bosna a Hercegovina). Autor: Ladislav Horák, ekonomický diplomat.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek