Obchodní příležitosti ve Velké Británii: stavebnictví, doprava, energetika, zdravotnictví a obrana

10. 12. 2015 | Zdroj: Zastupitelský úřad České republiky

Dokumenty (odkazy viz níže) průběžně informují české podnikatelské subjekty o připravovaných obchodních příležitostech ve Velké Británii v oblasti stavebnictví, dopravní infrastruktury a energetiky, a to dle možnosti s větším časovým předstihem, než jsou vydávány příslušné tendry. Vzhledem ke krátké časové lhůtě na předložení tendrové nabídky je třeba se na avizované velké tendry dlouhodoběji připravovat - ať už na roli kontraktora, nebo na roli subkontraktora. Nově jsou na konci článku uvedeny i odkazy na tendrové portály v odvětvích zdravotnictví a obrany.

Vyhlášené tendry jsou pak veřejně přístupné na webových stránkách:

UK tendry lze rovněž hledat na webových stránkách:

Níže uvedené dokumenty jsou průběžně doplňovány o informace získané z jednání ve Velké Británii, z odborného tisku a z dalších zdrojů. Nejnovější informace (proti předchozí verzi) jsou logicky vždy na konci jednotlivých příloh a navíc zvýrazněny červenou barvou.

Dokumenty pokrývající delší časové období podají cenný obraz o chronologickém vývoji některých zásadních projektů vyvíjejících se často i několik let. Znalost celého vývoje je často důležitá pro tvorbu obchodní strategie a tvorbu samotných nabídek.

Zejména pro menší a střední podniky je největší šancí uplatnit se v roli subdodavatele, proto jsou prezentovány také informace o největších britských subjektech na zmíněných trzích a také o tom, komu byly v poslední době zadány zásadní zakázky. Všechny níže uvedené informace jsou k dispozici v angličtině.

Pro české podniky je zajímavá i oblast zdravotnictví. Tendry pro tuto oblast lze vyhledávat na:

Společnosti, které zajímají tendry vyhlašované MoD (britským Ministerstvem obrany), se musí nejprve zaregistrovat. Registrace je zdarma a je povinná pro všechny potenciální dodavatele pro MoD UK.

Další informace:

Kontakt pro firmy, které mají zájem o doplňující informace ve věci dodávek pro MoD resp. ohledně konkrétních projektů: 

Defence Suppliers Service
Supplier Relations Team (SRT)
Abbey Wood North
Oak Level 2
#6225 
BRISTOL 
BS34 8QJ
United Kingdom
Tel.: 0044 30 679 32843 
Fax: 0044 117 913 1911 
Email: DESSRT-DSShelpdesk@mod.uk

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Londýně (Velká Británie).

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek