Ochrana životního prostředí v Číně se stává skutečnou prioritou čínské vlády

13. 12. 2017

  • Země: CN - Čína
  • Datum zveřejnění: 13.12.2017

Environmentální technologie dlouhodobě řadíme mezi perspektivní obory pro vývoz do Číny. Většímu uplatnění environmentálních technologií a řešení v Číně však donedávna bránilo místní nastavení systému ochrany: od nízkých pokut, slabého prosazování legislativních požadavků, až po nevoli místních vlád pokutovat znečišťovatele. I přes proklamace centrální vlády o prioritě boje za čisté životní prostředí v Číně, byly místní vlády donedávna hodnoceny zejména dle hospodářského růstu, ke kterému právě nejvíce přispívaly místní firmy, zároveň v mnoha případech největší znečišťovatelé životního prostředí.

To se však radikálně mění. Čínská vláda v tomto roce zpřísnila zákon o ochraně životního prostředí, který obsahuje přísná pravidla pro místní úředníky a funkcionáře (i vyhazov či přeřazení na nižší pozici), pro vedení společností (vč. zadržení na 15 dní), i pro samotné firmy (např. odstávky energií, konfiskace majetku či kompletní uzavření). Přísnější zákon odpovídá přání čínského prezidenta vytvořit krásnou Čínu do roku 2035 (a Beutiful China by 2035). On sám zařadil téma kontroly znečištění životního prostředí mezi hlavní 3 priority čínské vlády pro nadcházející roky (spolu se snižováním chudoby a řízení finančních rizik).

Spolu s příchodem nových environmentálních pravidel byly navrženy i určité úpravy hospodářských politik, které lze vyčíst z 13. pětiletého plánu na roky 2016 – 2020. Ten zahrnuje zavedení opatření: 1) na snížení všech typů environmentálních znečištění s konkrétními cíli, 2) na zvýšení efektivity využití energie a jiných zdrojů a 3) zlepšit přístup ke zdravotní péči a vzdělání.

Nyní pár údajů, které vypovídají o současném stavu životního prostředí v Číně. HDP od zavedení hospodářských reforem v roce 1978 rostlo průměrně ročně o 10 %. Mezi lety 2003 – 2015 vzrostlo HDP z méně než 1,7 bil. USD na 11,1 bil. USD a HDP na hlavu z 1.300 USD na cca  8.100 USD. Tento rychlý růst přinesl i velké znečištění:

- Ovzduší - dle WHO znečištěné ovzduší v Číně přispívalo k více než 1 mil. mrtvých v roce 2012 (to byl nejvyšší počet na světě, druhá byla Indie s 600.000),

- Voda – v roce 2014 15,7 % podzemní vody byla klasifikována jako velmi špatná a dalších 44 % jako relativně špatná. Pouze 3 % podzemních zdrojů vody v městských oblastech je klasifikována jako čisté. A např. na severu Číny (North China Plain – 400.000 km2) je 70 % spodní vody nevhodné pro kontakt s člověkem,

- Půda – dle národního šetření (zveřejněno v 2014) 16,1 % z celé půdy Číny a 19,4 % ze zemědělské půdy bylo kontaminováno chemickými látkami a nebezpečnými kovy jako je arzén, kadmium a olovo. Znečištění pokrývá oblast, která je větší než území Velké Británie. A kolem 35 000 km2 půdy je tak znečištěno, že na ní nemohou růst žádné plodiny pro výrobu potravin.

Čína začala sérii environmentálních kontrol v těžkém průmyslu již v roce 2016. Odhaduje se, že do prosince 2017 vedly tyto kontroly k uzavření více jak 80 000 továren a uvalení pokut na cca 40 % čínských továren po celé zemi. Celková hodnota pokut se uvádí ve výši 132,2 mil. USD.

Mezi nejvíce „postižené“ obory patří: textilní, energetický, důlní, papírenský a automobilový průmysl, produkce těžkých kovů, plynu, cementu a spotřebních výrobků. Byť lze očekávat negativní vliv na některé dodavatelské řetězce, lze také očekávat nástup nového odvětví průmyslu spojeného právě s kontrolou a ochranou životního prostředí. Příležitost se tedy otevírá pro technologie, které dokážou snížit produkci znečištění v těchto oborech, úsporné technologie a příslušná monitorovací zařízení.

Zahraniční kanceláře CzechTrade v Číně ve spolupráci se Zastupitelským úřadem v Pekingu plánují na druhou polovinu roku 2018 sérii představení českých environmentálních technologií v Číně. České firmy, které mají zájem představit své unikátní technologie a přístupy v Číně, se mohou předběžně hlásit u vedoucí zahraniční kanceláře CzechTrade v Pekingu na emailu: katerina.durove@czechtrade.cz.

Zdroj: China Water Risk, Ministerstvo životního prostředí ČLR, China Briefing
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade v Pekingu

 

Souborové přílohy

Tisknout Vaše hodnocení: