Omán: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

10. 10. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Rijádu (Saúdská Arábie)

Omán dováží z ČR nejvíce počítačové komponenty, kraftový papír, komponenty na výrobu a distribuci elektrické energie, čelní lopatové nakladače, silniční dopravní prostředky (vozidla Škoda), plastové a železárenské výrobky (trubky, stavební ocel), zdravotnickou techniku (nemocniční lůžka), čerpadla, potraviny, textil a chemikálie.

Vzhledem k ambicióznímu programu vlády na diverzifikaci ekonomiky má být do budoucna vybudována řada průmyslových závodů z oblasti zpracování ropy a zemního plynu (výroba polyetylénů, močoviny atd.) a oblasti těžby a zpracování nerostných surovin (těžba železné rudy a barevných kovů, vápence a mramoru a výroby finálních výrobků z nich, např. stavebních hmot). Perspektivu tak mají dodávky zařízení pro povrchovou těžbu (rypadla, nakladače, přepravníky, řezačky kamene), výrobu cementu, tvárnic, výrobu keramických a mramorových dlaždic a obkladů atd.

Zakládání nových průmyslových odvětví v současnosti předchází rozsáhlé budování infrastruktury - letiště, přístavy, silnice, železnice, produktovody, elektrárny, odsolovací stanice a rekonstrukce a rozšíření elektrické sítě. Jakékoli dodávky pro silniční, železniční a energetickou infrastrukturu mají proto perspektivu. Perspektivní jsou zejména dodávky zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů - Omán vyhlásil záměr na výstavbu  několika fotovoltaických elektráren. V současné době se fotovoltaické články využívají zejména pro napájení komunikačních zařízení na ropných vrtech v odlehlých oblastech, kde neexistuje energetická distribuční síť.

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Nejperspektivnější odvětví pro investice jsou uvedena na internetové adrese www.paiped.com v kapitole „Opportunities“. Jsou to například chemický, farmaceutický, elektrotechnický a potravinářský průmysl, cestovní ruch a zdravotnictví.

Z jednotlivých komodit lze jmenovat např. zdravotnické prostředky a nábytek, dodávky pro dopravní a energetickou infrastrukturu, dodávky zařízení pro povrchovou těžbu (rypadla, nakladače, přepravníky, řezačky kamene), výrobu cementu, tvárnic, výrobu keramických a mramorových dlaždic a obkladů atd., zařízení pro turistický ruch (hotely, turistické vesnice, nákupní a zábavní střediska, relaxační střediska) a jejich doprovodné infrastruktury (čističky odpadních vod, spalovny odpadu, vybavení) apod.

Omán se výrazně začíná orientovat na transfer technologií a výroby přímo do Ománu.

Aktuální sektorové příležitosti pro Omán

Další oborové příležitosti pro všechny země naleznete v Mapě oborových příležitostí na portálu BusinessInfo.cz (www.businessinfo.cz/mop).

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Autoři neuvádějí.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: