Omán: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

10. 10. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Rijádu (Saúdská Arábie)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

  Vývoz Dovoz Obrat Bilance
USD poř. Index USD poř. Index USD poř. Index USD
2013 27 204 87. 88,5 16 367 85. 80,3 43 571 90. 85,2 10 837
2014 45 766 79. 168,2 12 266 88. 74,9 58 032 86. 133,2 33 500
2015 70 997 71. 155,1 13 207 89. 107,7 84 204 77. 145,1 57 790
2016 94 259 65. 132,8 11 024 92. 83,5 105 283 75. 125,0 83 235
2017 84 949 67. 90,1 14 722 92. 133,5 99 671 76. 94,7 70 227

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Vývoz 2017
Kód zboží Název zboží Stat. hodnota USD (tis.)
781 Automobily osobní aj. vozidla pro dopravu osob 40 327
752 Zařízení k automat. zpracování dat, jednotky periferní 9 114
712 Turbíny na páru z vody a jiných látek a díly jn. 5 589
772 Přístr. elek. ke spínání ap. obvodů elek., odpory aj. 2 905
593 Výbušniny a výrobky pyrotechnické 1 954
625 Pneumatiky pryžové a duše 1 293
699 Výrobky z kovů základních jn. 1 256
813 Výrobky techniky osvětlovací jn. 1 188
812 Výrobky techniky zdravotnické, instalační, vytápěcí 1 164
747 Kohouty, ventily aj. armatury pro potrubí, kotle ap. 1 147
Dovoz 2017
Kód zboží Název zboží Stat. hodnota USD (tis.)
784 Díly a příslušenství vozidel motorových 11 185
684 Hliník 2 054
553 Voňavky, přípravky kosmetické a toaletní (bez mýdel) 973
542 Léčiva (vč. léčiv veterinárních) 216
821 Nábytek a díly, žíněnky, matrace aj. nábytek čalouněný 79
772 Přístr. elek. ke spínání ap. obvodů elek., odpory aj. 74
642 Papír, lepenka řezané na určitý rozměr, tvar, výrobky 64
541 Léčiva, výr. farmaceut. (ne antibiotika, hormony ap.) 32
778 Přístroje elektrické jn. (baterie, žárovky ap.) 12
771 Stroje elektrické (ne točivé) a jejich díly 12
 

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Vzájemná obchodní výměna v oblasti služeb není s Ománem rozvinutá.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Aktivity českých firem nejsou v Ománu příliš výrazné, většina vývozu jsou subdodávky pro realizaci velkých energetických a dalších infrastrukturních projektů zajišťované v ČR usídlenými dceřinými či sesterskými společnosti velkých nadnárodních firem.

Výrazně aktivní je na trhu společnost Agile-Europe s.r.o., která v současné době realizuje kontrakt uzavřený se státní společností Petroleum Development Oman ve výši 7 mil. USD na dodávku instalaci solárních panelů na ropné vrty (2000 stanic zdrojů pro zařízení na monitorování případných poruch ropných čerpadel) a dále  společnost EGE, která podepsala v roce 2011 kontrakt na montáž elektrického zařízení pro rozvodné stanice.

Fa Sellier-Bellot postavila ve spolupráci sománskými partnery v Ománu linku na výroby munice.

K nevětším vývozcům patří Hyundai a Škoda Auto (cca 500 vozů ročně), Barum Continental, Evraz Vítkovice, FoxConn, ABB.

Firma Škoda Auto je v Ománu zastoupena jednou z nejvýznamnějších místních firem - Zubair Corporation s divizemi a dceřinými společnostmi téměř ve všech odvětvích ekonomiky.

V posledních letech vzrůstá silně zájem ománské strany po transferu technologií a výstavbě výrobních závodů v investičních zónách (Sohar, Duqm).

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

V oblasti obchodní a ekonomické spolupráce neexistuje na mezistátní úrovni mezi Ománem a ČR zatím žádná smluvní základna.

V prosinci 2009 předložila česká strana návrh Dohody o podpoře a ochraně investic. Od roku 2010 je však tato agenda v kompetenci EK. V jednáních bude pokračováno v případě, že to umožní nově připravovaná legislativa EU pro rozjednané dohody.

V březnu 2011 došlo v Praze k parafování Dohody o letecké přepravě, dohoda je po ukončení schvalování textace na ománské straně (na české bylo ukončeno v únoru 2012) připravena k podpisu v roce 2018.

V červnu 2012 došlo v Praze k prvnímu kolu jednání o Dohodě o zamezení dvojímu zdanění. Druhé kolo se uskutečnilo v Ománu v prosinci 2012, dohoda je od 06/2013 na české straně připravena k podpisu, na ománské straně probíhá předpodpisové schvalovací řízení.

V prosinci roku 2004 byla podepsána smlouva o spolupráci mezi Hospodářskou komorou ČR a ománskou Obchodní a průmyslovou komorou (Agreement of Cooperation between the Economic Chamber of the Czech Republic and the Oman Chamber of Commerce and Industry).

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

ČR a Omán si rozvojovou pomoc neposkytují.

Omán je beneficiantem rozvojové pomoci z různých fondů, ať už se jedná o fondy arabské či islámské či fondy konkrétně určené některými zeměmi na rozvoj některého z oborů ománského hospodářství (např. japonská podpora rozvoje ománského rybářství či United States Agency for International Development pro rozvoj ománského privátního podnikatelského sektoru). Omán je též jednou ze zemí, která je přímo zmiňována v dokumentech Evropského parlamentu jako příjemce rozvojové pomoci (Development Cooperation and Economic Cooperation Instrument (DCECI)) v plánech na léta 2007 – 2013. Je zařazen mezi země, kde hodlá EU podporovat rozvoj spolupráce v oblasti ekonomické, obchodní, vědecké a vzdělávací a které jsou důležité pro EU z hlediska politického i obchodního.

Přijímaná rozvojová pomoc činila v roce 2009, podle údajů Světové banky celkem 212 mil. USD (včetně úvěrů s rozvojovým prvkem). Další oficiální rozvojová pomoc není indikována. (Zdroj: statistiky Světové banky, poslední údaje dostupné k 10/2012)

V roce 2008  získal Omán celkem 31,9 mil. USD, z toho od mezinárodních organizací OSN celkem 6,4 mil. USD a od jednotlivých zemí 3,76 mil. USD. Z toho USA poskytly 1,43 mil. USD, Francie 0,7 mil. USD, GB 0,56 mil. USD, Německo 0,47 mil. USD, Japonsko 0,45 mil. USD, Nizozemsko 0,13 mil. USD a Austrálie 0,04 mil. USD. Dlouhodobě je nejvýznamnějším donorem bilaterální rozvojové pomoci Japonsko

Mezi poskytovatele rozvojové pomoci není Omán zařazen.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: