Omán: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

10. 10. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Rijádu (Saúdská Arábie)

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

Název státu:

 • česky: Sultanát Omán
 • arabsky v českém přepisu: Saltanat Umán

Složení vlády:

Níže je uvedeno složení vlády ke dni 23.4.2017. Vláda zaznamenala výraznou obměnu na jaře 2011 v souvislosti se sociálními nepokoji v zemi. Celkem bylo vyměněno postupně 15 ministrů z celkového počtu 28. Od těhto změn funguje vláda dlouhodobě v poměrně stabilním složení.

 • Jeho královská Výsost (His Majesty) Qaboos bin Said Al-Said, Sultan of Oman 
  - předseda vlády, ministr obrany, financí a zahraničních věcí
 • Jeho výsost (His Highness)Thuwayni bin Shihab Al-Said 
  - zvláštní reprezentant JKV sultána
 • Jeho výsost (His Highness) Fahd bin Mahmud Al-Said 
  - místopředseda vlády pro kabinetní otázky  
 • Dr. Fuad bin Jaafar bin Muhammad Al-Sajwaani 
  - ministr zemědělství
 • Muhammad bin Ali Al-Qatabi - ministr rybářství
 • Sheikh Abdallah bin Muhammad bin Abdallah Al-Salimi 
  - ministr pro náboženské záležitosti  
 • Sheikh Mohammed bin Abdullah al Harthi
  - ministr veřejných služeb  
 • Sayyid Khalid bin Hilal binm Saud Al-Busaidi 
  - ministr pro kancelář královského dvora  
 • Yahya bin Saud al Sulaimi 
  - ministr školství  
 • Sayyid Hamood bin Faisal bin Said al Busaidi 
  - ministr životního prostředí  
 • Dr. Ali bin Muhammad bin Musa 
  - ministr zdravotnictví  
 • Jeho Výsost (His Highness) Sayyid Haythim bin Tariq Al-Said 
  - ministr pro kulturní dědictví a kulturu  
 • Dr. Rawya bint Saud Al-Busaidi 
  - ministryně vyššího školství  
 • Sheikh Muhammad bin Saif Al-Shabibi 
  - ministr bydlení  
 • Dr. Hamad bin Muhamad Al-Rashdi 
  - ministr informací  
 • Sayyid Saud bin Ibrahim al Busaidi 
  - ministr vnitra  
 • Sheikh Mohammed bin Abdullah al Hinai
  - ministr spravedlnosti  
 • Mohammed bin Ali al Alawi 
  - ministr právních záležitostí  
 • Sheikh Abdallah bin Nasser bin Abdallah  Al-Bakri 
  - ministr práce  
 • Muhammad bin Hamad bin Sayf  Al-Rumhi 
  - ministr ropy a plynu  
 • Sheikh Abdullah bin Salim al Rowas 
  - ministr regionálních municipalit a vodních zdrojů  
 • Jeho výsost (His Highness) Gen. General Ali bin Majid al Ma’amari
  - ministr královské kanceláře  
 • Dr. Sharifa bint Khalfan bin Nasser al Yahya’eah
  - ministryně sociálního rozvoje  
 • Maqbool bin Ali bin Sultan
  - ministr obchodu a průmyslu
 • Ahmed bin Abdulnabi Macki
  ministr národní ekonomiky
 • Eng. Ali bin Masoud bin Ali al Sunaidi
  - ministr sportu
 • Dr. Rajiha bint Abdulamir bin Ali 
  - ministryně turistiky  
 • Dr. Khamis bin Mubarak al Alawi
  - ministr dopravy a komunikací  
 • Sayyid Al-Mutasim bin Hamad Al-Busaidi 
  - státní ministr a guvernér Maskatu  
 • Sheikh Mohammed bin Marhoon bin Ali al Ma’amari
  - státní ministr a guvernér Dhofaru  
 • Sayyid Badr bin Saud bin Hareb
  - ministr pro otázky obrany  
 • Darwish bin Ismail bin Ali Al-Balushi
  - státní ministr pro otázky financí
 • Yusuf bin Alawi bin Abdallah 
  - ministr pro otázky zahraničních věcí  

Jména jsou uvedena v anglické transkripci, která se může lišit v různých zdrojích.

zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

Počet obyvatel:

 • 4,638 mil., z toho 2,546 mil. cizinců a 2,092 mil. Ománců
  (tj. cca 45 % cizinců a 55 % Ománců)
  Zdroj: National Center for Statistics and Information, Oman 05/2018

Průměrný roční přírůstek:

 • 2,05 % (odhad Central Bank of Oman 04/2017)

Demografické složení:

obyvatelé celkem:

 • muži: 64,6 %
 • ženy: 35,4 %

muži:

 • Ománci: 44,3 %
 • cizinci: 55,7 %

ženy:

 • Ománky: 79,1 %
 • cizinky: 20,9 %

Zdroj: National Center for Statistics and Information, Oman 04/2017

Věkové složení:

 • do 14 let: 30,14 %
 • 15-24 let: 19,11 %
 • 25-54 let: 43,41 %
 • 55-64 let: 3,91 %
 • nad 64 let: 3,43 %

Z přiložené statistiky je zjevný vysoký podíl mladého obyvatelstva, které tvoří ve věku do 24 let více než 50 % celkového počtu, byť se tento podíl v posledních letech mírně snižuje s prodlužování věku obyvatel.

Národnostní složení:

 • Arabové a další afro-asijské národnosti (Balúčové, Indové, Srí Lančané, Pákistánci, Bangladéšané apod.)
 • státní příslušníci (Ománci): 55 %
 • cizinci: 45 % (zejména z ostatních arabských zemí a z jižní a jihovýchodní Asie)

Náboženské složení:

 • muslimové (islám): 85,9 % (z toho většina ibádíjský směr, dále též menšiny sunnitské i ší'itské)
 • křesťané: 6,5 %
 • hinduisté: 5,5 %
 • jiná náboženství: 2,1 %

Podíl ekonomicky činného obyvatelstva: 46 %

Hustota osídlení: 14,30 obyv./km2

zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

Aktuální ománské statistiky jsou obecně obtížně dostupné a pokud jsou zveřejňovány výsledky za poslední finanční rok, pak je tak činěno se značným časovým zpožděním (cca 12 i více měsíců). 

 

2013

2014

2015

2016

2017

HDP v běžných cenách (v mld. USD)

78,94

81,04

69,83

66,29 71,93

Přírůstek objemu HDP (v %)

4,4

2,5

5,7 3,0 0,0

HDP na 1 obyv. (v tis. USD)

20,2 35,3 48,3 46,9 45,5

Podíl na tvorbě HDP (v % v běžných cenách)

- těžba ropy a zemního plynu, petrochemie

51

47 34 - -

- zemědělství a rybolov

1,0

- - 1,7 -

- průmyslová výroba neropná, vč. stavebnictví

17,6

- - - -

- služby

37

- - 52,9  -

Míra inflace (v %)

1,2

1,1 0,1 1,1 3,2

Kurs měny k USD

0,3845

0,3845  0,3845  0,3845 0,3845

Průměrné úrokové sazby (v % - vklady)

n/a

 n/a  n/a n/a n/a

Průměrné úrokové sazby (v % - úvěry)

n/a

 n/a  n/a n/a n/a

Zdroj: CIA Factbook 04/2018, Central Bank of Oman  - ročenka za rok 2016, nezávislé zdroje

Nezaměstnanost: Odhady, zveřejněné v různých zdrojích hovoří o nezaměstnanosti v letech 2012–2014 kolem 7,2–7,4 %. 

Omán je středně příjmová ekonomika, která je do značné míry závislá na ubývajících ropných zdrojích (50 % HDP).  Proto vláda aktivně prosazuje politiku diverzifikace ekonomiky cestou industrializace a privatizace. Budoucími strategickými odvětvími by měl být turistický ruch, plynárenský průmysl a těžba a zpracování nerostných surovin. Podíl neropného sektoru na tvorbě HDP by měl do budoucna vrůst ze současných 50 % na 70 %.

zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

v mld. OMR

2014

2015

2016

2017

2018

Příjmy

14,1

 11,6 8,6 8,7 9,5

- z toho ropa

10,2

9,1 6,2 6,1 4,9

- z toho plyn

1,7

1,1

Výdaje

15,2

 14,1 11,9 11,7 12,5

- z toho běžné

n/a

n/a

n/a n/a n/a

- z toho investiční

1,8

n/a  n/a n/a n/a

Saldo

-1,1

-2,5 -3,3 -3,0 -3,0

1 USD = 0, 3845 OMR
Zdroj: Central Bank of Oman 05/2018, PWC 05/2018

zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

 

2013

2014

2015

2016

2017

Saldo běžného účtu (v mil. USD)

5,25

4,66

-10,81 -12,32 -10,3

Saldo kapitálového a finančního účtu (v mil. OMR)

-43

 -50 209 198   

Saldo platební bilance

4 725

429 235 -3 251  

Devizové rezervy (v mld. USD)

15,9

 16,3 17,5 16,5 19,3

v mil. OMR (1 USD =  0,3845 OMR) - Zdroj: Central Bank of Oman “Annual Report 2016”, IMF World Bank 05/2018

zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Bankovní soustavu řídí centrální banka – Central Bank of Oman). Bankovní licenci má 8 místních (z toho dvě státní) a 9 zahraničních bank.

Největší lokální komerční banky jsou:

 • Bank Muscat
 • Oman International Bank
 • National Bank of Oman
 • Bank Dhofar
 • Oman Arab Bank

V Ománu dále operují pobočky zahraničních bank, a to:

 • HSBC
 • Standard Chartered Bank
 • Bank of Baroda
 • Bank Saderat Iran
 • National Bank of Abu Dhabi
 • CitiBank
 • Habib Bank

Obě státní banky jsou specializované. Jsou to:

 • Oman Development Bank – podpora podnikání
 • Oman Housing Bank – podpora bydlení.

Dále je nestátní specializovanou bankou:

 • Alliance Housing Bank – podpora bydlení

V Ománu není povoleno zřizování pouhých reprezentačních kanceláří bank (tzv. rep-office).

V zemi dále působí 17 pojišťoven, z toho 10 zahraničních.

zpět na začátek

1.7. Daňový systém

Nejvýznamnější z mála daní v Ománu je daň ze zisku společností, která má rovnou sazbu 12 % a je aplikována od vstupu Ománu do WTO i na subjekty vlastněné zahraničním kapitálem, kde byla dříve uplatňována sazba ve výši 30 %. Na zisky z těžby a prodeje ropy je uplatněna zvláštní daň ve výši
55 %.

Daň ze mzdy ani daň z přidané hodnoty neexistuje, taktéž neexistují daně z nemovitostí, kapitálu atd.

Při úhradě služeb poskytovaných zahraničními subjekty mimo Omán se strhává 10% tzv. Witholding Tax, např, při platbě za ochrannou známku, licenci apod. Při převodu nemovitostí se platí 3% kolkovné (Stamp Duty). Podrobnosti k daňovému systému Ománu jsou uvedeny na stránkách auditorské firmy Delloite.

Od 1. 1. 2019 se počítá se zavedením DPH (pravděpodobně v obecné výši 5 %) a se zavedením zvláštních daní (excise tax) na tabák, alkohol a sycené nápoje (viz další země regionu).

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: