IV. lekce: Dostupné online zdroje informací a služby na českém trhu

27. 3. 2012 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Kapitoly článku

Pro každého podnikatele je důležité využít těch nejlepších zdrojů a v záplavě informací se neztratit. Pokud jste se zatím nestihli přesně zorientovat, co všechno můžete jako exportér, podnikatel nebo malá firma využít z domácích informačních zdrojů, dnes vám nabídneme sumář, který vše zpřehlední.

Ve čtvrtém díle vám přiblížíme, co malým a středním exportérům nabízí agentura CzechTrade, portál BusinessInfo.cz, Česká exportní banka a Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR.

Agentura CzechTrade

web agentury: www.czechtrade.cz

Agentura CzechTrade nabízí on-line služby, které přinášejí cenné informace jak začínajícím exportérům, tak zkušeným matadorům na zahraničních trzích.

 • Součástí webu je i tzv. dotazník exportní připravenosti. Pokud ho vyplníte, s jeho vyhodnocením získáte cenné rady, které usnadní váš vstup na zahraniční trhy.
 • Prostřednictvím novinek z teritorií získáte dobré rady pro obchodování se zahraničními firmami.
 • Služba CzechTrade denně nabízí na základě předem definovaného profilu aktuality, které dorazí přímo do vaší emailové schránky. Více se tak dozvíte např. o projektech a tendrech, o nabídce výrobků a služeb zahraničních firem pro ČR nebo zahraničních poptávkách.
 • Důležitý je také Adresář exportérů CzechTrade, který slouží k aktivní prezentaci českých firem v zahraničí. Dostupný je ve 13 světových jazycích.
 • Pravidelné informace o dění v exportu můžete získat i prostřednictvím Newsletteru CzechTrade.

Portál BusinessInfo.cz

adresa portálu: www.businessinfo.cz

Oficiální portál pro podnikání a export BusinessInfo.cz je provázaný s agenturou CzechTrade a je informačním portálem, který předkládá všechny relevantní a aktuální informace pro podnikatele na jednom místě v přehledné a srozumitelné podobě.

Když už se rozhodnete rozšířit své podnikání a své služby nebo produkty exportovat, neměli byste přehlédnout následující stránky a informace:

 • Sekce Zahraniční obchod nabízí důležité informace, které se týkají konkrétní a aktuální poptávky, investičních příležitostí, státní podpory exportu nebo právních norem týkajících se zahraničního obchodu.
 • Na Businessinfo.cz naleznete v přehledné formě informace o podmínkách pro podnikání v zemích celého světa, o příležitostech na zahraničních trzích, ale i o zastoupení ČR v dané zemi a naopak cizích států v ČR.
 • Exportéři na portálu naleznou aktuální zahraniční nabídky, projekty, tendry zdrojované agenturou CzechTrade – vše přehledně v sekci Exportní příležitosti.
 • Portál přináší též komplexní statistické údaje týkající se exportu v rubrice Statistiky zahraničního obchodu. Součástí BusinessInfo.cz jsou také užitečné registry a databáze.
 • Dosud často opomíjené jsou zakázky a podnikatelské příležitosti pocházející z mezinárodních institucí či z programů Rozvojové spolupráce.

Česká exportní banka

web banky: www.ceb.cz

Česká exportní banka, a. s. (ČEB) je partnerem pro financování exportu a specializovanou bankovní institucí pro státní podporu vývozu. Má detailní znalosti a know-how v oboru financování a podpory exportu. A pomáhá i exportérům z řad malých a středních podniků.

ČEB financuje řadu vývozních operací a je cenným partnerem pro firmy a podniky všech velikostí. Nabízí rychlý a jednoduchý způsob schvalování, výhodné financování (délka, sazba, poplatky). Oblast financování se může začínajícím exportérům jevit jako bariéra v podnikání, z tohoto důvodu nabízíme našim klientům speciální online semináře (webináře).

Produkty pro malé a střední firmy se výrazně neliší od těch, které ČEB nabízí korporátním klientům. Víme, jak fungujete, právě proto jsou žádosti o financování, poradenství a detailní znalosti banky o cílových trzích vyřizovány jednoduše a rychle, tak abyste nebyli zatěžováni zdlouhavou administrativou.

Malým a středním podnikům nabízíme:

 • Financování výroby pro export
 • Financování exportu
 • Bankovní záruky a mnohé další

Malé a střední podniky mohou využít hned několika programů, které jim pomohou s financováním exportních aktivit. Programy fungují na bázi přímého financování nebo ve spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou (ČMRZB), s Exportní garanční a pojišťovací společností (EGAP) a komerčními bankami.

Hledáme příležitosti k vývozu vašich služeb či produktů. Zajímavý nápad na vývoz do zahraničí vám proto rádi pomůžeme zrealizovat. Internet je dynamickým nástrojem k podnikání a přináší neustále nové podněty, ČEB se proto nesoustředí pouze na tradiční průmyslová odvětví, ale i na ta, která jsou nová a potřebují podpořit.

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

web asociace: www.amsp.cz

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) je nezávislá organizace, která sdružuje malé a střední podniky i živnostníky včetně jejich organizací (cechy, sdružení, svazy apod.).

Asociace se dlouhodobě věnuje podpoře exportu a zastupuje zájmy zhruba 254 000 podnikatelských subjektů z nejrůznějších oborů (dopravní telematika, lodní průmysl, metalurgický a strojírenský průmysl, výroba plastů a gumy, elektrotechnický průmysl, textilní průmysl, stavební průmysl, řemesla, služby obecně a další).

Asociace v roce 2009 realizovala jeden z klíčových průzkumů, který se týkal názorů podnikatelů na podporu export. V průzkumu se podnikatelé velmi kriticky vyjádřili k fungování státní podpory. O tři roky později asociace svůj průzkum zopakovala. Jeho výsledky svědčí o mírném zlepšení, zvláště v oblasti trhů mimo EU, kam podle aktuálních informací míří třetina malých a středních exportérů.

Co vás čeká v poslední lekci?

Pokud jste už prozkoumali všechny uvedené zdroje informací, tak vám prozradíme, že zítra si představíme další plejádu praktických online pomocníků.

Těšíme se na vás!

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek