OP PIK je pozastaven, financování podnikatelských projektů ale pokračuje

10. 4. 2018 | Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

I když Evropská komise rozhodla o pozastavení certifikace Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) pro Českou republiku, financování podnikatelských projektů není ohroženo. Hradí je Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) z národních zdrojů. Současně resort s Komisí řeší, jak chyby, které vznikly za minulého vedení, napravit a OP PIK co nejdřív znovu spustit.

Celou věcí se zabývá také interní audit ministerstva. „Po zhruba sto dnech v čele resortu průmyslu a obchodu mě nepřestává překvapovat, co se tu před mým nástupem dělo. Bohužel nejde o překvapení pozitivní, ba naopak. Musíme je řešit s rozvahou tak, aby se eliminovaly škody a Česká republika včetně podnikatelů a živnostníků, kteří OP PIK čerpají, nepřišla o důležité zdroje,“ říká ministr průmyslu a obchodu Tomáš Hüner a dodává:

„V kontextu s problémy v daném programu došlo k personálním změnám v sekci, která má evropské fondy na starosti. Nedávno jsme podali trestní oznámení v kauze NUPHARO a nevylučujeme, že na trestní oznámení dojde i v případě tzv. OPPIKu. Náš hlavní cíl je jasný – zajistit, aby se situace neopakovala a Česká republika mohla pokračovat v čerpání.“

Na problém v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost přišel audit Ministerstva financí. Zjistil velkou chybovost při proplácení projektů. Hned poté Ministerstvo průmyslu a obchodu zastavilo platby a začalo situaci řešit s národním řídicím orgánem, kterým je Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), i Evropskou komisí (EK). Komunikace s MMR i EK je podle MPO velmi intenzivní. Tyto orgány tak už ví, že interními opatřeními došlo k výrazné nápravě chybovosti. Což je základní předpoklad pro to, aby OP PIK byl znovu spuštěn.

Informace o OP PIK poskytuje Agentura pro podnikání a inovace (API). Podrobnosti naleznete na webu MPO a na stránkách agentury API.

AMSP ČR zřizuje informační linku

Na Asociaci malých a středních podniků a živnostníků ČR se kvůli zmíněnému problému začíná obracet větší množství podnikatelů, kteří žádají aktuální informace k dalšímu čerpání evropských strukturálních fondů. Proplácení přislíbených dotací na účty žadatelů by i nadále mělo dle vyjádření zástupců resortu průmyslu a obchodu probíhat standardním způsobem, a to z prostředků českého státního rozpočtu.

Po odstranění chyb by mělo dojít k obnovení certifikace z rozpočtu EU. AMSP ČR celou situaci pečlivě monitoruje, je v denním kontaktu s příslušnými pracovníky resortu průmyslu a je připravena obratem zajistit podnikatelům relevantní informace a odpovědi ke konkrétním výzvám. Firmy mohou zasílat dotazy na infolinku AMSP ČR amsp@amsp.cz nebo přímo na vedení Výboru pro strukturální fondy AMSP ČR: kviz@amsp.cz.

Nejčastější otázky podnikatelů

Mám schválený projekt, bude proplacen?
Ano, bude proplacen ze zdrojů státního rozpočtu ČR.

Mám schválený projekt, ale zatím nepodepsané rozhodnutí, mohu očekávat platbu?
Budou standardně vydávána Rozhodnutí o poskytnutí dotace, následně budou platby propláceny ze státního rozpočtu ČR.

Jak se budou vyřizovat nové žádosti?
Žádosti budou vyřizovány standardním způsobem, nedochází k pozastavení hodnocení ani jiným krokům s negativním dopadem na podnikatele.

Budou vyhlašovány nové výzvy?
Ano, MPO plánuje od června vyhlašovat nové dotační výzvy v OPPIK.


Uvedené odpovědi vycházejí ze současného veřejně deklarovaného stanoviska vedení MPO. Nelze však vyloučit, že pokud jednání s Evropskou komisí nepovedou k rychlým nápravným opatřením a obnovení certifikace, může MPO přistoupit k omezení vyplácení dotací, hodnocení projektů či vyhlašování nových výzev

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek