OP PIK: Seznamte se s Výzvou V programu Spolupráce – Klastry

3. 8. 2018 | Zdroj: Agentura pro podnikání a inovace (API)

V rámci OP PIK vyhlásilo MPO dne 2. 7. 2018 v pořadí již V. Výzvu programu podpory Spolupráce – Klastry, který je zaměřen na rozvoj inovačních sítí – klastrů jako nástroje pro zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a výzkumnou sférou.

Oslavil váš klastr první výročí svého založení nebo jste již úspěšně fungující klastr s dlouholetou historií zabývající se výzkumnými a vývojovými projekty? Rádi byste si vybudovali centrum klastru pro účely průmyslového výzkumu, vývoje a inovací? Nebo dáváte přednost internacionalizačním aktivitám či rozvoji klastru?

Typický projekt pro aktivitu Kolektivní výzkum je zaměřen na výzkum a vývoj dle daného zaměření klastru, např. plasty, textilie, nanovlákna, nábytek, dřevo a další. V rámci aktivity sdílené infrastruktury mají žadatelé nárok na vybavení svého výzkumného pracoviště. Projekty Rozvoje a Internacionalizace jsou nejčastěji zaměřeny na pořádání odborných seminářů, vzdělávání managementu klastru, účast na tuzemských i zahraničních veletrzích či zpracování marketingových a internacionalizačních strategií.

V. Výzva programu Spolupráce – Klastry se oproti předchozím výzvám liší především ve zkrácení doby udržitelnosti na 3 roky a nutnosti mít CZ NACE zaregistrované k datu podání Žádosti o podporu. U aktivit Rozvoj klastrové organizace a Internacionalizace klastru byly nově nastaveny povinné výstupy, jejichž popis naleznete v  příloze č. 6 Výzvy – Povinná osnova Studie proveditelnosti. Dále byla ve výběrových kritériích hospodárnost rozpočtu zařazena do vylučovacích kritérií.

Žádosti o podporu jsou přijímány od 28. 8. 2018 do 28. 11. 2018.

Celým podáním Žádosti o podporu vás provede připravovaná Příručka pro podání Žádosti o podporu.

Potřebujete více informací? Kontaktujte pracovníky agentury API.

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek