Operační program Rozvoj venkova 2018 - Bulharsko

24. 1. 2018

  • Země: BG - Bulharsko
  • Datum zveřejnění: 24.01.2018

Na začátku roku 2018 byl zveřejněn indikativní roční program "Rozvoj venkova", který je zajímavý nejen pro podnikatele, ale současně i pro start-up firmy a zemědělské výrobce. Do programu je zahrnuto celkem 17 podopatření. Ve srovnání s nesplněním programu v roce 2017, nový program na rok 2018 je velmi ambiciózní.

Novinkou je, že od začátku nového roku osoby, které se chtějí ucházet na financování v rámci programu, mohou to učinit elektronickou cestou. Zavedení elektronického ucházení sníží administrativní zátěž.

Dlouhodobě očekávaný program, který se bude věnovat Investicím do zpracování/marketingu zemědělských výrobků s rozpočtem 100 mil. eur bude konečně zahájen. Za jeden projekt je možné profinancovat dotaci ve výši 2 mil. eur nebo 50 % z celkové hodnoty projektu.

Bude zahájen i příjem v rámci podopatření 6.4.1. pro nezemědělské činnosti - je to jediné podopatření, které financuje nezemědělské činnosti na venkově, mohou se zúčastnit různé firmy, nejenom zemědělští výrobci. Příjem projektů začne v dubnu – červnu. Rozpočet celkového projektu je ve výši 100 mil. eur, což zhruba znamená kolem 600 projektů. Strop financování je 200 tis. eur pro projekt. Důraz tentokrát nebude na venkovskou turistiku, ale na výrobní činnosti, jako například výstavba a zařízení dílny na výrobu kovových výrobků; krejčovství; výstavba kadeřnického salonu, internetového klubu, fitness clubu, cukrárny, mateřské školky, zubní ordinace ad. Největší šanci na financování mají uchazeči, kteří provádí činnosti více než 3 roky, mají zkušenost nebo vzdělání v této oblasti.  Projekt je hlavně zaměřen na výrobu a má za úkol zvýšení zaměstnanosti v regionech Bulharska.

Podopatření 8.6. Investice do technologie pro lesnictví a zpracování a obchodu s lesními výroby. Cílem je podpořit rozvoj lesnických a zpracovatelských podniků zabývajících se zpracováním dřeva. Zahájení příjmu bude na jaře, rozpočet činí 18 mil. eur, strop financování pro jeden projekt je 500 tis. eur. Finanční částky by měli pokrýt projekty, které se tykají nákupu strojů pro těžbu a zpracování dřeva. Další projekty by se měly vztahovat na výstavbu a vybavení podniku na výrobu dřevěných pelet; nákup specializovaných lesnických strojů; stavba a vybavení podniku na zpracování dřeva. 

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Sofia a ZU Sofia
Zdroj: Capital, 24.1 2018 (https://www.capital.bg/biznes/konsult/2018/01/17/3113447_investicii_za_biznesa_po_programata_za_selskite_raioni/

 

 

 

Souborové přílohy

Tisknout Vaše hodnocení: