Optimistické vyhlídky nového tříletého státního rozpočtu RF

2. 11. 2017

  • Země: RU - Rusko
  • Datum zveřejnění: 02.11.2017

V prvním čtení přijala Státní duma RF návrh státního rozpočtu na tříleté období 2018-2020.
Anton Siluanov, ministr financí RF, sdělil, že hlavními cíli předloženého rozpočtu jsou stimulace ekonomického růstu RF, který zaznamenal čtyřprocentní pád mezi lety 2015-2016 a zvýšení reálných příjmů obyvatelstva, které v minulém roce poklesly o 5,9 %.
Dle předpokladů resortu financí by měla ruskou ekonomiku stimulovat rozpočtová konsolidace, dochází tak k odklonu od dřívější strategie stimulace ekonomického růstu pomocí zvyšování vládních výdajů. V podstatě, pomocí snížení deficitu rozpočtu dojde ke snížení potřeby emise vládních cenných papírů a to povede ke snížení inflace a úrokových sazeb. Tyto akce tak vytvoří příznivé prostředí pro soukromé investice. Dalším instrumentem, kterým se chystá Rusko dosáhnout opětovného ekonomického růstu, je zavedení zvýhodněné sazby daně z příjmů u investic ve vybraných regionech. Opětovně zvýšit reálné příjmy domácností plánuje vláda pomocí růstu minimální mzdy k 1. lednu 2018, ta by měla dosáhnout 85 % úrovně životního minima (v roce 2019 pak 100%) a také pomocí indexace platů státních zaměstnanců a ozbrojených sil.
Za největší úspěch považuje ministr financí RF „spolehlivost rozpočtové struktury“. Výdaje rozpočtu se sníží nejen v reálném vyjádření (z 18,1 % v roce 2017 na 17 % HDP v roce 2018), ale i v nominálním vyjádření (z 16,728 bil. RUB na 16,529 bil. RUB). Reálné příjmy se také sníží, ale méně významně a to z 16 % na 15,7 % HDP. V nominálním vyjádření vzrostou z 14,720 bil. na 15,258 bil. RUB. Toto nerovnoměrné snížení výdajů i příjmů částečně napomůže snížit klíčový parametr vládního rozpočtu, tedy velikost deficitu z 2,2 % HDP z roku 2017, na 1,3 % HDP v roce 2018. I v následujících letech by mělo docházet ke snižování deficitu a to až na 0,8 % HDP v roce 2019. Ve dvacátých letech by měl být státní rozpočet Ruska fakticky vyrovnaný.
Ministerstvo nazývá plán rozpočtu pro roky 2018-2020 „spolehlivým“, jelikož je rozpočet postaven na základě konzervativních prognóz cen ropy a to na úrovni 43,8 $ za barel (průměrná cena Urals za 9 měsíců tohoto roku byla 50,6 $). Ministr Siluanov zdůvodnil potřebu konzervativního přístupu slovy „Neměli bychom pouze stále odhadovat, jaká bude cena ropy a jaká vnější omezení budou zaváděna proti Rusku“.
Určité trhliny vidí ruský tisk v prohlášení státního rozpočtu za „spolehlivý“ především ve způsobu financování deficitu. Ten by měl být z velké části (1,1 bil. RUB), stejně jako v minulých letech, financován z  Fondu národního blahobytu RF (Фонд национа́льного благосостоя́ния Росси́и, též ФНБ), který je již však téměř vyčerpaný. Anton Siluanov Státní dumě slíbil, že rok 2018 bude posledním, ve kterém bude státní deficit placen z dříve uspořených prostředků fondu. Dále ministr přislíbil návrat ke klasickému modelu, ve kterém hlavním způsobem krytí deficitu jsou vnitrostátní úvěry. Druhý klasický nástroj pro krytí deficitů, tedy privatizaci, plánují vládní strany do značné míry omezit (12 mld. RUB v roce 2018), je pravděpodobně považována za neúčelnou.

Zdroj: https://www.kommersant.ru

Zpracoval tým pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Moskva

 

Souborové přílohy

Tisknout Vaše hodnocení: