Organizátoři předváděček porušují oznamovací povinnosti

27. 9. 2018 | Zdroj: Česká obchodní inspekce (ČOI)

Organizátoři předváděcích akcí nadále porušují zákon, který jim ukládá oznámit prezentaci nabízených produktů na ČOI spolu s dalšími náležitostmi, jako je například místo konání, identifikace výrobku nebo IČO organizátora akce.

ČOI provedla ve 2. čtvrtletí tohoto roku 21 kontrol a v 6 případech zjistila porušení právních předpisů, za které uložila 6 pokut ve výši 2 308 000 Kč. „Novela zákona o ochraně spotřebitele vstoupila v platnost na začátku roku 2014 a měla zamezit zneužívání důvěry a zranitelnosti spotřebitelů, zejména pak seniorů. Česká obchodní inspekce však stále zjišťuje, že se na českém trhu pohybují společnosti, které své zákonné povinnosti při organizování předváděcích akcí neplní. V těchto  kontrolách budeme i nadále pokračovat,“ řekl ředitel České obchodní inspekce Mojmír Bezecný.

Česká obchodní inspekce provedla ve 2. čtvrtletí 2018 kontrolní akci zaměřenou na nabídku a prodej výrobků a služeb v rámci předváděcích prodejních akcí. Vedle odhalování používání zakázaných nekalých obchodních praktik, včetně praktik agresivních, byla v rámci prováděných kontrol věnována zvýšená pozornost plnění zákonem stanovených oznamovacích povinností souvisejících s konáním organizovaných akcí. Celkem uskutečnila 21 kontrol, při kterých v 6 případech zjistila porušení právních předpisů, což je 28,6 % kontrol.

Ve sledovaném období byly všechny kontroly provedeny s přímou účastí kontrolních pracovníků na předváděcích akcích.

Kontroly – Předváděcí akce 2. čtvrtletí 2018

Inspektorát

Počet kontrol

Kontroly se zjištěním

Zjištění v %

Středočeský a Hl. město Praha

7

5

71,4%

Jihočeský a Vysočina

1

0

0,0%

Plzeňský a Karlovarský

0

0

0,0%

Ústecký a Liberecký

6

0

0,0%

Královéhradecký a Pardubický

1

0

0,0%

Jihomoravský a Zlínský

1

0

0,0%

Olomoucký a Moravskoslezský

5

1

20,0%

Celkem

21

6

28,6%

Zjištěné nedostatky

Porušení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

  • V 5 případech se jednalo o porušení oznamovacích povinností (§ 20 odst. 1 a § 20 odst. 3), kdy prodávající je povinen organizování akce oznámit České obchodní inspekci a to nejpozději 10 pracovních dnů před jejím konáním. 
  • Dále ve 4 případech nedodrželi organizátoři povinnost uvádět v pozvání k účasti na akci zákonné náležitosti jako například adresu místa konání organizované akce, datum konání organizované akce včetně jejího předpokládaného časového harmonogramu, identifikaci nabízeného výrobku nebo služby, jméno, sídlo a identifikační číslo osoby, která pořádá organizovanou akci nebo jejího zástupce (§ 20a).

Uložená opatření

Česká obchodní inspekce uložila od 1. dubna do 30. června 2018 celkem 6 pokut v hodnotě 2 308 000 Kč. V souvislosti s uvedenými pokutami je třeba zdůraznit, že celková výše pokut byla ve sledovaném období ovlivněna uložením jedné pokuty ve výši 1 500 000 Kč společnosti WORM, s.r.o. a jedné pokuty ve výši 500 000 Kč společnosti BNM-MEDICAL CZECH SE, s.r.o.

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek