Palau: Finanční a daňový sektor

26. 6. 2019

© Zastupitelský úřad Manila (Filipíny)

5.1. Státní rozpočet – příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

 

2006/07

2007/08

2008/09

2009/10

2010/11 (odhad)

2011/12 (odhad)

Celkové příjmy

89 197

84 365

82 482

89 604

81 915

86 982

Příjmy z daní

29 764

32 106

29 679

29 261

31 991

33 610

Nedaňové příjmy

6 481

7 044

6 711

5 271

6 178

5 860

Lokální svěřenecké fondy

2 094

1 309

1 705

2 628

3 457

3 754

Granty

24,1

20,6

21,7

25,2

18,3

18,9

Výdaje

97 546

92 295

94 981

92 596

89 705

94 356

Běžné

25 546

25 152

24 319

26 759

25 272

25 050

Kapitálové

24 312

18 753

20 068

25 685

15 016

18 708

Bilance

-8 349

-7 930

-12 499

-2 992

-7 790

-7 374

Zdroj: www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2012/cr1254.pdf, www.imf.org/external/country/PLW/index.htm

Finanční rok je od 1. 10. do 30. 9. následujícího roku.

zpět na začátek

5.2. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let)

Dle komentáře Statistického úřadu Palau zahrnuje níže uvedená tabulka finanční transakce všech rezidentů na souostroví se zahraničím. Data jsou zaznamenávána v tržních cenách (v tis. USD), včetně exportu ryb do Japonska a textilních výrobků do dalších zemí.

 

2006/07

2007/08

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

Obchodní bilance

-96,3

-117,6

-84,6

-93,3

-117,5

-117,5

Účet služeb

88,0

85,4

88,4

99,4

133,1

138,4

Příjmy

-28,4

-28,5

-29,6

-27,1

-32,2

-32,3

Běžné transfery

23,4

22,9

22,9

25,2

25,5

24,9

Běžný účet včetně grantů

-13,2

-37,9

-2,9

4,1

9,0

113,5

Běžný účet bez grantů

-50,2

-73,2

-37,4

-31,7

-24,0

-21,2

Kapitálový a finanční účet

58,9

41,2

22,6

37,4

24,3

-10,3

Celková bilance (kromě grantů)

-34 030

-35 113

-35 571

-34 512

-30 616

-32 424

Zdroj:  www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2012/cr1254.pdf, www.imf.org/external/country/PLW/index.htm

zpět na začátek

5.3. Zahraniční zadluženost, dluhová služba

V roce 2012 80,1 mil. USD. Další údaje nejsou k dispozici.

zpět na začátek

5.4. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Banka:

Republic of Palau
Financial Institutions Commission (FIC)
P.O. Box 10243
Koror, Republic of Palau
Tel.: (680) 4883560
Fax: (680) 4883564
E-mail: info@ropfic.org
Web: www.ropfic.org

Asia Pacific Commercial Bank Inc.
P.O. Box 10025
Koror, Republic of Palau 96940
Tel.: (680) 4888388/8981
Fax: (680) 4888981

Bank of Guam – Koror Branch
P.O. Box 340
Koror, Republic of Palau 96940
Tel.: (680) 4882602/3285
Fax: (680) 4882427
Web: www.boh.com

Bank Pacific – Koror Branch
P.O. Box 100
Koror, Republic of Palau 96940
Tel.: (690) 4885635/5226
Fax: (680) 4884752
Web: www.bankpacific.com

First Commercial bank – Koror bank
P.O. Box
Koror, Republic of Palau 96940
Tel.: (680) 4886297/6298
Fax: (680) 4886295

First Fidelity Bank, Inc.
P.O. Box 786
Koror, Republic of Palau 96940
Tel.: (680) 4881891
Fax: (680) 4881892

Palau Construction Bank
P.O. Box 7077
Koror, Republic of Palau 96940
Tel.: (680) 4881946/5888
Fax: (680) 4885753

Pojišťovna:

Poltalia National Insurance
Tel.: +680 488 2254
E-mail: psasta@palaunet.com

zpět na začátek

5.5. Daňový systém

Údaje nejsou k dispozici.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek