Palau: Investiční klima

26. 6. 2019

© Zastupitelský úřad Manila (Filipíny)

9.1. Podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Dle právních předpisů PALAU pozemky nemohou být vlastněny zahraničními fyzickými nebo právnickými osobami. Místa pro provádění obchodu však mohou být najata od vlády nebo soukromých vlastníků. Podmínky nájemních kontraktů jsou negociovatelné.

Vláda Republiky Palau dbá o vyrovnanost mezi otevřenou ekonomikou a udržitelností zdrojů země. Uzavřela některé klíčové partnerské dohody se zahraničními agenciemi s cílem zvýšit přitažlivost Palau. S ohledem na svou strategickou polohu a propojení s USA se země stala atraktivním místem pro exportéry, podnikající z Palau. Otevřená ekonomika Palau stále roste.

Zákon o zahraničních investicích (Foreign Investment Act) byl schválen v roce 1990 a je zakotven v Národním zákoně země v kapitole 1. Zákon reguluje všechny zahraniční investice a obchodování cizinců v Republice Palau. Zahraniční fyzické a právnické osoby se musí podrobně seznámit s uvedeným zákonem před podáním žádosti o licenci od Výboru pro zahraniční investice (Foreign Investment Board). Je vyžadována minimální investice ve výši 250 000 USD. Nejméně 20 % zaměstnanců zahraniční firmy musí být občany Palau. Pouze palauští občané mohou provozovat maloobchodní prodej, pozemní dopravu (včetně autobusů, taxi a pronájmu aut), průvodcovské služby, obchody s dárkovými předměty v hotelích a na letišti, atp.

Podrobné informace jsou k nalezení zde: PALAU COUNTRY STUDY GUIDE (International Business Publications USA, 2011)

Další podrobnosti podá:

Foreign Investment Board
P.O.Box 1733
Koror
Palau 969 40
tel. + 680 488 1135
fax + 680 488 3722

zpět na začátek

9.2. Přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Investice jsou především z USA, dále z Tchaj-wanu, Japonska a Singapuru. Podrobnosti nejsou zveřejňovány. Vláda nyní reviduje režim zahraničních investic tak, aby investiční možnosti nalákaly více investorů.

zpět na začátek

9.3. České investice v teritoriu

České investice v teritoriu nejsou.

zpět na začátek

9.4. Nejperspektivnější odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Turistika a zdravotnictví.

zpět na začátek

9.5. Rizika investování v teritoriu

Rizika jsou minimální s ohledem na politickou stabilitu a ekonomickou provázanost s USA.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek