Palau: Vnitropolitická charakteristika

26. 6. 2019

© Zastupitelský úřad Manila (Filipíny)

2.1. Stručná charakteristika politického systému

Správa země se uskutečňuje třemi cestami: mocí výkonnou, legislativní a justiční.

V čele republiky stojí prezident, který je hlavou státu a od 1. 1. 2005 také současně předsedou vlády.

Zákonodárnou moc uskutečňuje dvoukomorový parlament neboli Olbil Era Kelulau (OEK), skládající se ze Senátu (9 míst), jehož členové jsou voleni všeobecnými volbami na funkční období 4 let, a Sněmovny (House of Delegates - 16 míst), jejíž členové jsou voleni na základě všeobecných voleb také na funkční období 4 let.

Poslední volby se konaly v listopadu 2008.

Zvláštní postavení má Rada náčelníků (Council of Chiefs), jejímiž členy jsou tradiční náčelníci, kteří mají poradní hlas v celé exekutivě. Jejím posláním je spoluřízení chodu státu.

zpět na začátek

2.2. Hlava státu (jméno, kompetence)

 • Prezident: Johnson Toribiong, ve funkci od 15. 1. 2009
 • Viceprezident: Kerai Mariur

zpět na začátek

2.3. Složení vlády

V čele vlády stojí prezident, který jmenuje ministry vlády.

Seznam členů vlády (k 1. 6. 2012):

 • Prezident republiky: Johnson Toribiong
 • Viceprezident (odpovědný též za agendu ministerstva spravedlnosti): Kerai Mariur
 • Ministerstvo financí (odpovědné za informační systémy, státní pokladnu, finance a účetnictví, státní vlastnictví, rozpočet a plánování, veřejné služby, daňový systém a cla) (Ministry of Finance): Kerai Mariur
 • Ministerstvo pro obchodní styk a obchod (Ministry of Public Infrastructure, Industries & Trade): Jackson Ngiraingas
 • Ministerstvo obecních a kulturních záležitostí (Ministry of Community & Cultural Affairs): Faustina Marrug
 • Ministerstvo školství (Ministry of Education): Masa-Aki N. Emesiochl
 • Ministerstvo zdravotnictví (Ministry of Health): Stevenson J. Kuartei, M.D.
 • Ministerstvo spravedlnosti (Ministry of Justice): John C. Gibbons
 • Ministerstvo zdrojů a rozvoje (odpovídá za automat. informační systém evidence pozemků a zdrojů, námořní dopravu, zemědělství, mořské zdroje, veřejné práce, pozemky a průzkum) (Ministry of Resources & Development): Harry Fritz
 • Ministerstvo státu (zodpovědné za zast.úřady v zahraničí, veřejnou bezpečnost, pasovou agendu, za zahraniční věci, mezinárodní obchod, technickou pomoc a vnitřní záležitosti) (Ministry of State): Victor M. Yano

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek