Palau: Základní informace o teritoriu

26. 6. 2019

© Zastupitelský úřad Manila (Filipíny)

1.1. Oficiální název státu

 • Republika Palau
 • Republic of Palau
 • Beluu er a Belau
 • Zkrácený název: Palau Belau

zpět na začátek

1.2. Rozloha

Palau je souostrovím v Oceánii; tvoří je skupina asi 200 ostrovů, které se nacházejí jihovýchodně od Filipín. Pouze 8 z těchto ostrovů je trvale obydlena.

Rozloha: 458 km².

zpět na začátek

1.3. Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

Počet obyvatel:

 • 21 032 (CIA World Factbook, 2012)
 • Z celkového počtu obyvatel je zhruba 5 000 Filipínců.

Složení populace:

 • 0–14 let: 21,5 %
 • 15–64 let: 72 %
 • nad 65 let: 6,5 %

Průměrná délka života:

 • muži 68 let
 • ženy 75 let (odhad na r. 2009)

Hustota obyvatelstva:

 • 44 osob na km² (údaj z roku 2005)

Počet registrovaných pracovních sil:

 • 9 775 osob (údaj z roku 2005)

Nezaměstnanost:

 • 4,2 % (údaj z roku 2005)

zpět na začátek

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

 • roční přírůstek: 0,361 (odhad roku 2012)
 • počet narozených: 10,79 nar./1 000 obyv. (odhad 2012)
 • průměrný věk cca 70 let (odhad 2006)

zpět na začátek

1.5. Národnostní složení

Autoři neuvádějí.

zpět na začátek

1.6. Náboženské složení

Autoři neuvádějí.

zpět na začátek

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Úředními jazyky jsou angličtina a palauan.

zpět na začátek

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Palau se skládá z 16 administrativních území (států) tj. Aimeliik, Airai, Angaur, Hatohobhei, Kayangel, Koror, Melekeok, Ngaraard, Ngarchelong, Ngardmau, Ngatpang, Ngchesar, Ngermelengui, Ngiwal, Peleliu, Sonsorol.

Hlavní město a další velká města: Melekok – pouze sídlo vládní administrativy v novém prezidentském paláci, nachází se zhruba ve vzdálenosti 45 km od Kororu. Koror – centrum podnikání a společenského života, žije zde cca 2/3 obyvatelstva země.

zpět na začátek

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

 • USD – americký dolar

Používání cizích měn: používá se výhradně americký dolar (USD)

zpět na začátek

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Na Palau je státním svátkem 1. říjen – den nezávislosti.

zpět na začátek

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Klimatické a pobytové podmínky:

Klima na Palau je tropické, horko a vysoká vlhkost. Průměrná roční teplota je 27°C. Průměrná relativní vlhkost dosahuje 90 %. Deštivé období od června do listopadu. Tajfuny se téměř nevyskytují.

Území Palau je členité. Korálové ostrovy jsou zpravidla ohraničeny širokými hradbami útesů. Nejvyšší bod je Mount Ngerchelchuus (242 m n. m.).

Hotely a rezorty:

Národní bezpečnost:

Bezpečnost a obrana země je zajištěna USA v souladu s dohodou o volném společenství Palau – USA. Palau nemá svou armádu, pouze policii. Armáda USA má zajištěn volný vstup na území Palau po dobu 50 let.

Cenová hladina:

Cenová hladina zboží a služeb je podobná jako v USA.

Peněžní prostředky:

Měnou na Palau je USD. Platební a kreditní karty jsou běžným platebním prostředkem, používají se typy EuroCard, American Express, Visa a další.

Telekomunikační služby a užití elektrospotřebičů:

 • Mezinárodní volací kód pro Palau je + 680. Telefonní karty jsou volně k dostání v hotelech v Kororu a z hotelu lze také bez obtíží telefonovat.
 • Časový rozdíl mezi ČR a Palau je + 8 hod (v době SELČ + 7 hodin).
 • Napětí elektrického proudu je v souladu s americkými normami tj. 120V/220V (60Hz).

Mentalita:

Obyvatelé Palau jsou všeobecně klidné povahy, jsou přátelští (i k cizincům), pohostinní a komunikativní. Evropana může někdy překvapit pomalost jednání nebo reakce (např. v obchodě), která však spíše odráží pomalejší životní rytmus.

Tisk:

Na Palau vychází troje místní noviny, z toho dvoje dvakrát týdně a jeden týdeník. Jediný deník je Pacific News, který se dováží z Guamu.

zpět na začátek

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Palau má tři soukromé kliniky a jednu veřejnou nemocnici, Belau National Hospital, kde je k dispozici certifikovaná dekompresní komora pro potápěče. Nouzové telefonní číslo do nemocnice je (+680) 488-2558. Číslo ambulance je (+680) 488-1411. Tísňové telefonní číslo policie, hasičů a záchranné služby je 911. Kontakty jsou následující:

 • BELAU MEDICAL CLINIC: tel. + 680 488 2687
 • BELAU NATIONAL MEDICAL HOSPITAL: tel. + 680 488 2554
 • FAMILY SURGICAL CLINIC: tel. + 680 488 6920
 • S.D.A.MEDICAL CLINIC: tel. + 680 488 1911

zpět na začátek

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

Držitelé cestovních dokladů ČR nemusí žádat o vízum, pokud návštěva nepřekročí 30 dnů. Povolení ke vstupu je udělováno na hranicích při příjezdu za poplatek 50 USD. Podmínkou je cestovní pas platný minimálně 6 měsíců nad předpokládanou dobu pobytu a zajištěná zpáteční doprava. Pro delší pobyt je možno požádat o prodloužení o dalších 30 dnů (maximálně do výše 90 dnů, tj. 30 dnů od příletu a dvě prodloužení). Žádost o prodloužení je nutné podat nejméně 7 dní před skončením platnosti povolení. Za prodloužení se hradí poplatek ve výši 100 USD.

Při odletu se platí daň 20 USD a tzv. green fee ve výši 15 USD, tj. celkem 35 USD.

Cestující z rizikových oblastí se musí prokázat očkovacími průkazy se záznamem o očkování proti choleře a žluté zimnici.

Více informací je možné získat na Bureau of Immigration, email: imm@palaunet.com, tel.: +680 488 2498 nebo 2678.

Do země je možné bezcelně dovézt jednu láhev alkoholu (pouze pro osoby starší 21 let) a 200 cigaret nebo 454 g tabáku. Je zakázán dovoz narkotik a zbraní. Pro vývoz jsou zakázány mušle a přírodní artefakty. 

zpět na začátek

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince – vhodnost návštěvy s ohledem na politickou či jinou situaci v zemi

V roce 2012 ani v letech předchozích nebyla žádná omezení pro vstup cizinců s ohledem na politickou nebo jinou situaci v zemi.

Nicméně ZÚ ČR doporučuje cestovatelům z ČR, aby před zahájením cesty na Palau konzultovali svůj aktuální cestovní program přímo se ZÚ ČR Manila – nejlépe e-mailem na adresu Manila@embassy.mzv.cz.

zpět na začátek

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů) – popis spojení z letiště a z centra města

Embassy of the Czech Republic
30F, Rufino Pacific Tower
Ayala Avenue 6784
Makati, Metro Manila
The Philippines
Telefon: (0063-2) 811 11 55 - 56 a 58
Fax: (0063-2) 811 10 20
e-mail: manila@embassy.mzv.cz, Commerce_Manila@mzv.cz
Mobilní telefon – diplomatická služba/pohotovost: 0063 918 990 5778
Web: www.mzv.cz/manila, www.mfa.cz/manila

Organizační struktura ZÚ (k 1. 6. 2012)

 • RNDr. Josef RYCHTAR - velvyslanec
 • Aktuální informace o složení ZÚ MANILA jsou k dispozici na www.mzv.cz/manila

Úřední hodiny: pondělí až čtvrtek 8:30–17:30 hod, pátek 8:30–14:30 hod.
Konzulární hodiny: úterý, středa, čtvrtek 9:00–13:00 hod.

Časový rozdíl: SEČ +8 hodin v době zimního času v ČR (GMT + 8), SELČ +7 hodin v době letního času v ČR.

zpět na začátek

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

Na Palau nejsou tyto instituce zastoupeny.

zpět na začátek

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

Palau Visitors’s Authority
tel. + 680 488 2793/1930
fax: +680 488 1453
e-mail: pva@visit-palau.com

Kontakt v případě nouze: Minister of Justice
P.O.Box 790, Koror
Palau 96940
tel.:+ 680 488 3198
fax: + 680 488 4567

Veterinární karanténa:
Department of Agriculture,
P.O.Box 460, Koror
Tel.: + 680 488 2504 nebo 4955
Fax: + 680 488 1517

Další tel. čísla a informace:

 • Policie, lékařská ambulance, požáry: 911
 • Protipožární služba a první pomoc:+ 680 488 1411
 • Lékařská klinika Belau Medical Clinic + 680 488 2687
 • Počasí www.cnn.com nebo Weather information v angličtině: + 680 488 1103
 • Přes Palau Visitors’ Authority je možno obdržet všechna další potřebná telefonní čísla.

zpět na začátek

1.18. Internetové informační zdroje

Turistické informace (Palau Visitors’ Authority):

Informace o zemi:

zpět na začátek

1.19. Adresy významných institucí

 • BUREAU OF ARTS & CULTURE: tel. + 680 488 2489
 • DIVISION OF AGRICULTURE: tel. + 680 488 2504
 • DIVISION OF CUSTOMS:tel. + 680 488 1985
 • DIVISION OF IMMIGRATION: tel. + 680 488 2498

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek