Palau: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

26. 6. 2019

© Zastupitelský úřad Manila (Filipíny)

8.1. Distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Na trhu nelze působit bez místního zástupce.

zpět na začátek

8.2. Podmínky zaměstnávání cizinců a místních sil

Z celkového počtu obyvatel Palau lze asi 1/4 považovat za využitelnou pracovní sílu. Zahraniční firmy často tuto možnost neberou v úvahu a najímají si zahraniční pracovníky zejména z Filipín (pro manuální úkony) a z Tchaj-wanu (pro specializované úkony). Tato praxe však je v posledních letech kritizována a pracovní úřad (Division of Labor) před příjezdem jakéhokoliv zahraničního pracovníka požaduje předložení žádosti o jeho zaměstnání. Zahraničního pracovníka lze dovézt, pokud se do 30 dnů nepodaří najít vhodnou pracovní sílu, vybranou z obyvatel Palau.

Zahraniční investoři musí navíc platit za každého zahraničního zaměstnance ročně částku 500 USD.

Nerezidentní pracovníci musí požádat o souhlas se zaměstnáním. Musí se zároveň prokázat příslušným zdravotním a policejním certifikátem.

V roce 2009 Prezident zavedl kvótu na počet zahraničních pracovníků (6000), aby tak omezil socioekonomické důsledky pro malou palauskou populaci. Zahraniční pracovníci mají rovněž nižší minimální mzdu než Palauci.

zpět na začátek

8.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

V souladu s podmínkami zákona o investicích (Foreign Investment Act), které publikoval Foreign Investment Board – viz též dále bod 9.1.

zpět na začátek

8.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP)

Autoři neuvádí.

zpět na začátek

8.5. Způsoby řešení obchodních sporů

Nedoporučuje se vyvolávat spory s místními partnery. Nejosvědčenější způsob řešení je dohoda i za cenu ztráty.

zpět na začátek

8.6. Režim zadávání veřejných zakázek

Nebylo možno získat podrobné údaje.

zpět na začátek

8.7. Problémy a rizika místního trhu

Autoři neuvádí.

zpět na začátek

8.8. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Autoři neuvádí.

zpět na začátek

8.9. Obvyklé platební podmínky, platební morálka

Autoři neuvádí.

zpět na začátek

8.10. Významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Jedinou výstavou, která je též národním festivalem, je „OLECHOTEL BELAU FAIR“ . Cílem tohoto festivalu je představit palauskou kulturu, zvyky, kuchyni a umění. Výstava se koná každoročně.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek