Panama (vč. volné zóny): Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

22. 6. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Bogotě (Kolumbie)

 

 

5.1 Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

 

5.2 Kalendář akcí

 

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Vedle uvedených tradičních výrobků lze za perspektivní považovat vývozy malých energetických celků, čističek a úpraven pitné vody a spaloven odpadu. Nutným předpokladem je však zajištění financování vývozu, tj. poskytnutí střednědobého či dlouhodobého úvěru. Zajímavá je možnost účasti na rekonstrukci Panamského průplavu.

 

Je vhodné projednávat případné iniciativy se ZÚ Bogota, nebo s honorárním konzulem v hlavním městě Panamy, který může doporučit vhodné zástupce.

 

Energetika, doprava a infrastruktura:

 

Vláda aktualizuje program investičních pobídek, který má navázat na deklarovanou podporu zahraničních investic. Hlavními odvětvími je rozšiřování Panamského průplavu, výroba a distribuce elektrické energie a výstavba infrastruktury. Současná infrastruktura je nedostatečná, potřeba výstavby nových silnic a dálnic je příležitostí pro firmy z tohoto oboru.

 

Těžba nerostů a lesnictví:

 

Jedná se o důležitá odvětví, na kterých má panamská vláda zájem. Jako příklad lze uvést těžbu ropy. Zajímavé jsou možnosti při zalesňování.

 

Cestovní ruch:

 

V oboru existuje celá řada investičních pobídek, počínaje osvobozením od daní a dovozního cla na importované zařízení, lodě, suchozemská vozidla, aj. Turistika je vysoce perspektivní oblastí budoucího rozvoje Panamy.

 

 

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Přehled plánovaných akcí lze nalézt na následujícím odkazu: http://www.portalferias.com/ferias-panama/ p43/

 

 

 

Termín

Název akce

Popis akce

 

 

 

11.- 13. 7. 2018

InterLumi Panama 2018

Veletrh obnovitelných energií a osvětlení

 

 

 

17. - 18. 10. 2018

Expo Logística Panama 2017

Veletrh logistiky

 

 

 

 

 

 

 

březen 2019

 

 

 

Expocomer 2019

Mezinárodní všeobecný veletrh

 

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: