Papua Nová Guinea: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

25. 7. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Kuala Lumpur (Malajsie)

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Přestože trh PNG není příliš velký, existují příležitosti pro prosazení českých dodávek v řadě oborů:

V současných vládních strategiích PNG (Country Partnership Strategy (CPS), Country Operations Business Plan, 2017–2019, Development Strategic Plan, National Strategy for Responsible Sustainable Development) má prioritu rozvoj infrastruktury a výroby a distribuce elektrické energie jakožto klíčových předpokladů pro další rozvoj země. Vzhledem k velkému a zatím nevyužitému hydropotenciálu země je perspektivní malá vodní energetika z ČR.

Příležitosti dále pramení především z hospodářské orientace PNG na těžební průmysl (megaprojekty PNG LNG a Papua LNG, otevření a rozšiřování dolů na drahé kovy), který je však v rukou zahraničních nadnárodních firem nebo společných podniků s rezidentními firmami. Zvláště u realizací nadnárodních společností je možné uvažovat o subdodávkách v řadě položek.

PNG disponuje bohatými vodními zdroji, potýká se však s jejich znečištěním, za perspektivní lze tedy s jistotou považovat vodohospodářství a technologie pro úpravu vody. I další zařízení v oblasti ochrany životního prostředí se mohou stát velmi slibným exportním artiklem do PNG (spalovny, kogenerační jednotky s využitím biomasy apod.), přestože tato země dosud otázku ochrany životního prostředí nebere v dané fázi rozvoje jako prioritní.

Trendem jsou zvyšující se nároky na bezpečnost a snižování negativních důsledků četných přírodních katastrof, zahrnujících povodně, sesuvy půdy, následné škody a poklesy v zemědělství. Existuje zde možnost spolupráce v oblasti bezpečnosti a civilní ochrany.

Vzhledem k zemědělské orientaci převážné většiny obyvatelstva mají také určitou perspektivu dodávky modernějších zemědělských technologií pro malá hospodářství, a to převážně nízkonákladové technologie se snadnou údržbou.

V oblasti zdravotnictví mají potenciál základní zdravotnické prostředky a medikamenty, opět s důrazem na rozvojovou povahu zdejšího zdravotnictví a přidružené infrastruktury.

Oborové příležitosti pro jednotlivé země naleznete v Mapě oborových příležitostí na portálu BusinessInfo.cz (www.businessinfo.cz/mop)

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

24. – 26. 9. 2017 - Lukim PNG Nau 2017 - turistický veletrh zaměřený na zážitkové produkty, služby a aktivity (pořadatel: PNG Tourism Industry Association)

28. – 30. 11. – PNG Mining and Petroleum Conference and Trade Fair 2017 – konference a veletrh zaměřený na a současné výzvy těžebního a ropného průmyslu (pořadatel: PNG Chamber of Mines and Petroleum)

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: