Papua Nová Guinea: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

31. 5. 2019

© Zastupitelský úřad ČR v Kuala Lumpur (Malajsie)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Vzájemná obchodní výměna  ČR - PNG 2014-2018
   2014 2015 2016 2017 2018
Vývoz  395 887 1296 6365 5753
Dovoz  533 104 149 223 359
Obrat  928 991 1445 6588 6112
Saldo  -137 784 1147 6142 5394

Zdroj: ČSÚ (v tis USD)

Celková bilance vzájemného obchodu ČR s PNG v roce 2018 pokračovala v kladných hodnotách. Obrat zahraničního obchodu meziročně mírně poklesl 7,2 % a činil 6,1 mil USD. Dovoz vzrostl 61 %, což je pokračování trendu z roku 2017, v případě vývozu došlo k poklesu o 9,6%. Vzájemný obchod ČR a PNG je vzhledem k relativně malému celkovému objemu charakterizován poměrně velkými meziročními výkyvy co do množství i skladby produktů a v roce 2018 byl výjimečně zaznamenán vývoz z ČR v obdobně vysokém objemu. To lze spojovat s českými subdodávkami určenými pro výstavbu zdravotnických zařízení ve městech Goroka a Wewak.

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

  Nejvýznamnější položky dovozu do PNG 2018  
Kód
zboží
Název zboží Hodnota USD(tis.)

0901

Káva i pražená dekofeinovaná slupky náhražky

110

1511 Olej palmový frakce i rafinovaný chem neuprav 70

0905

Vanilka

66

1516

Tuky oleje živočišné rostlinné frakce

21

8418

Chladničky boxy mrazicí aj čerpadla tepelná

7

3402

Prostředky povrchově aktivní prací čisticí aj

3
9706

Starožitnosti starší než 100 let

0

3304

Přípravky kosmetické líčidla

0

8516

Elektrické průtokové nebo zásobníkové ohřívače vody a ponorné ohřívače

0

Zdroj: ČSÚ

  Nejvýznamnější položky vývozu do PNG 2018  
Kód
zboží
Název zboží Hodnota USD(tis.)

9018

Lékařské, chirurgické, zubolékařské nebo zvěrolékařské nástroje a přís

1378
8704

Motorová vozidla pro přepravu nákladu

640

9402

Lékařský, chirurgický, zubolékařský nebo zvěrolékařský nábytek

580

9406

Montované stavby

482

9019

Přístroje pro mechanoterapii; masážní přístroje; psychotechnické příst

206

9022

Rentgenové přístroje a přístroje používající záření alfa, beta nebo ga

132

7307

Příslušenství pro trouby trubky z železa ocel

130

8716

Přívěsy a návěsy; ostatní vozidla bez mechanického pohonu; jejich část

123

9403

Ostatní nábytek a jeho části a součásti

107

8544

Izolované (též s lakovaným povrchem nebo anodickým okysličením) dráty,

105

Zdroj: ČSÚ

Skladba dovozu z PNG do ČR odpovídá exportnímu profilu PNG. V roce 2018 dominuje káva, palmový olej, vanilka či tuky a oleje . Naopak zcela absentuje dlouhodobě tradiční kaučuk. Největší položkou českého exportu do PNG je obecně nemocniční vybavení, především celá škála lékařských nástrojů, přístrojů a nábytku, dále ale také nákladní vozidla a návěsy na přepravu nákladu či montované stavby.

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

ČNB statistiky vzájemné výměny služeb s PNG nezveřejňuje.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

ZÚ Kuala Lumpur neregistruje žádné české investice v PNG.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

ZÚ Kuala Lumpur neregistruje žádné bilaterální smlouvy s PNG.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

V roce 2017 byl v PNG zrealizován malý lokální projekt – výstavba zdravotnické ordinace - v lokalitě Ohu, provincii Madang, s rozpočtem 245 tisíc Kč, který financovalo Ministerstvo zahraničních věcí ČR. Středisko bylo vybudováno entomologickým výzkumným centrem „New Guinea Binatang Research Centre“, vedeným českým vědcem prof. Vojtěchem Novotným, který ve zmíněné lokalitě provádí výzkum a to i za účasti studentů z České republiky. Prostředky na projekt pokryly výstavbu domu sestávajícího z čekárny a ordinace, nákup základních lékařských přístrojů, nábytku, nádrže na pitnou vodu, solárního elektrického panelu a mini generátoru. Ordinace má bezprostředně sloužit přibližně tisícovce místních obyvatel, spádově však bude obsluhovat nejméně 2500 lidí žijících v oblasti.

Česká republika realizovala v PNG malý lokální projekt rozvojové spolupráce již v roce 2007. Jednalo se o projekt "Schola Ludus: nová šance pro děti z novoguinejské vesnice Nagada". Projekt zahrnoval výstavbu dvou budov školy a rezervoáru na pitnou vodu. Škola byla slavnostně otevřena 1. března 2008. Evidovány jsou ojedinělé projekty neziskových organizací a církví na podporu školní výuky, výživy dětí a rozvoj přidružených oblastí.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: