Papua Nová Guinea: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

25. 7. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Kuala Lumpur (Malajsie)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Vzájemná obchodní výměna  ČR - PNG 2013-2017
   2013 2014 2015 2016 2017
Vývoz  676 395 887 1296 6365
Dovoz  1 981  533 104 149 223
Obrat  2 657  928 991 1445 6588
Saldo  -1 306  -137 784 1147 6142

Zdroj: ČSÚ (v tis USD)

Celková bilance vzájemného obchodu ČR s PNG v roce 2017 pokračovala v kladných hodnotách. Obrat zahraničního obchodu meziročně vzrostl o 356 % a činil 6,5 mil USD. Dovoz vzrostl 49,5 %, což je pokračování trendu z roku 2016, v případě vývozu došlo k nárůstu o 391%. Vzájemný obchod ČR a PNG je vzhledem k relativně malému celkovému objemu charakterizován poměrně velkými meziročními výkyvy co do množství i skladby produktů. Zvýšení vývozu je možné spojovat s českými subdodávkami určenými pro výstavbu zdravotnického zařízení ve městě Goroka.

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

  Nejvýznamnější položky dovozu do PNG 2017  
Kód
zboží
Název zboží Hodnota USD(tis.)

901

Káva i pražená dekofeinovaná slupky náhražky

105

1604

Přípravky,konzervy z ryb,kaviár,jeho náhražky

62

1516

Tuky oleje živočišné rostlinné frakce

24

905

Vanilka

12

8517

Telefonní přístroje, včetně telefonů pro celulární sítě nebo jiné bezd

3

9705

Sbírky předměty sběratelské pro sbírky

2
3917

Trouby trubky hadice příslušenství z plastů

1

1801

Boby kakaové i ve zlomcích surové pražené

1

3926

Výrobky ostatní z plastů aj materiálů

1

804

Datle fíky ananas avocato apod čerstvé sušené

0

Zdroj: ČSÚ

  Nejvýznamnější položky vývozu do PNG 2017  
Kód
zboží
Název zboží Hodnota USD(tis.)

8415

Stroje přístroje klimatizační

452

7308

Konstrukce části desky tyče aj z železa oceli

411

3918

Krytiny podlah obklady stěn stropů z plastů

311

4418

Výrobky stavebního truhlářství,tesařství apod,ze dřeva

287

6809

Výrobky ze sádry ze směsi na podkladě sádry

261

7306

Trouby profily ap duté jiné z železa oceli

84

4410

Desky třískové apod.,ze dřeva a podobných materiálů

78

6806

Vlna strusková horninová aj vermikulit ap

77

3824

Připravená pojidla pro licí formy nebo jádra; chemické výrobky a přípr

67

6907

Keramické dlaždice a obkládačky, obkládačky pro krby nebo stěny; keram

18

Zdroj: ČSÚ

Skladba dovozu z PNG do ČR odpovídá exportnímu profilu PNG. Dominuje káva, výrobky z ryb, živočišné tuky a vanilka. Naopak zcela absentuje dlouhodobě tradiční kaučuk. Největší položkou českého exportu do PNG jsou klimatizační přístroje a dále pak stavební materiál, výrobky ze dřeva či konstrukční a kovové prvky.

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

ČNB statistiky vzájemné výměny služeb s PNG nezveřejňuje.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

ZÚ Kuala Lumpur neregistruje žádné české investice v PNG.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

ZÚ Kuala Lumpur neregistruje žádné bilaterální smlouvy s PNG.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

V roce 2017 byl v PNG zrealizován malý lokální projekt – výstavba zdravotnické ordinace - v lokalitě Ohu, provincii Madang.  V září 2017 byl projekt, který s rozpočtem 245 tisíc Kč financovalo Ministerstvo zahraničních věcí ČR, slavnostně předán místní komunitě. Středisko bylo vybudováno entomologickým výzkumným centrem „New Guinea Binatang Research Centre“, vedeným českým vědcem prof. Vojtěchem Novotným, který ve zmíněné lokalitě provádí výzkum a to i za účasti studentů z České republiky. Prostředky na projekt pokryly výstavbu domu sestávajícího z čekárny a ordinace, nákup základních lékařských přístrojů, nábytku, nádrže na pitnou vodu, solárního elektrického panelu a mini generátoru. Ordinace má bezprostředně sloužit přibližně tisícovce místních obyvatel, spádově však bude obsluhovat nejméně 2500 lidí žijících v oblasti.

Česká republika realizovala v PNG malý lokální projekt rozvojové spolupráce již v roce 2007. Jednalo se o projekt "Schola Ludus: nová šance pro děti z novoguinejské vesnice Nagada". Projekt zahrnoval výstavbu dvou budov školy a rezervoáru na pitnou vodu. Škola byla slavnostně otevřena 1. března 2008. Evidovány jsou ojedinělé projekty neziskových organizací a církví na podporu školní výuky, výživy dětí a rozvoj přidružených oblastí.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: