Paraguay: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

27. 8. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Buenos Aires (Argentina)

  

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Vývoj obchodní bilance s ČR (v USD)

 

2013

2014

2015

2016

2017

Export

5 168

5 059

5 721

4 943

6 117

 

Import

278

2 613

567

1 206

1 114

Saldo

4 890

2 446 

5 154

3 737

5 003

Zdroj: ČSÚ

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Nejvýznamnější položky českého vývozu do Paraguaye za rok 2017 (v tis. USD)

Kód zboží
(HS 4)

Název zboží

Objem

4011

Pneumatiky nové z pryže

732

 

8708

Části součásti vozidel

591

 

3304

Přípravky kosmetické, líčidla

516

 

8429

Buldozery sovnávače rypadla

476

 

9302

Revolvery, pistole, jiné střelné zbraně

437

 

8501

Eletrické motory a generátory

408

 

3917

Trouby trubky hadice z plastu

368

 

7307

Příslušenství pro trouby trubky z železa oceli

270

 

2402

Doutníky doutníčky cigarety

243

 

8544

Izolované dráty

232

 

 

Nejvýznamnější položky českého dovozu z Paraguaye za rok 2017 (v tis. USD)

Kód zboží
(HS 4)

Název zboží

Objem

1207

Semena plody olejnaté ostatní i drcené

625

0201

Maso hovězí čerstvé chlazené

211

 

1703

Melasy získané extrahováním rafinací cukru

55

 

0504

Střeva měchýře žaludky celé části

47

 

1211

Rostliny plody pro parfumerii lékařství

45

 

0814

Slupky citrus plodů melounů čerstvě zmražené

33

 

0511

Výrobky živočišného původu

31

 

8407

Motory píst zážehové spalovací vratné rotační

15

 

4402

Uhlé dřevěné i aglomerované

13

 

8708

Části, součásti a příslušenství motorových vozidel

9

Zdroj: ČSÚ

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Údaje o vzájemné výměně služeb s Paraguayí nejsou Českou národní bankou sledovány.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

GUNS SRL (zastupuje firmu Česká zbrojovka)

Rainer Bendlin

Estrella 496

Asunción

Tel.: +595 21 441 875

E-mail: director@gunssrl.com

www.gunssrl.com

 

Datalab (Brightway Solution)

Vicente Sánchez

José G. Artigas 1645

Asunción

Tel.: +595 21 209 126

E-mail: vicente.sanchez@datalab.com.py

www.datalab.com.py

 

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Rámec spolupráce v bilaterální ekonomické a obchodní oblasti tvoří Dohoda o ochraně a podpoře investic (v platnosti od 24. 3. 2000). V souvislosti se vstupem ČR do EU byl předán paraguayské straně návrh na úpravu Dohody tak, aby odpovídala legislatuře EU, zatím k dohodě nedošlo.

Po připojení ČR k EU pozbyla platnost Obchodní dohoda mezi ČR a Paraguayskou republikou.

V jednání je Memorandum o porozumění mezi ministerstvy obrany. Česká strana předala návrh Memoranda, čekáme na vyjádření paraguayské strany.

Mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a jeho paraguajským protějškem probíhá jednání o textu dohody o hospodářské a průmylosvé spolupráci. Existuje tzv. Inciativa Paraguay, volné sdružení (seznam) cca 15 firem, které projevily působit v Paraguayi, nabízet svoje výrobky nebo v Paraguayi nějaké aktivity přímo rozvíjet.

 

 

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

V rámci vzdělávacích programů česká vláda každoročně poskytovala stipendijní místa ke studiu na vysokých školách v ČR. Součástí stipendia je přípravný kurz českého jazyka, po kterém studenti nastupují na lékařské, zemědělské, pedagogické či podobně prakticky zaměřené fakulty. Během studia dostávají stipendium a je jim hrazeno zdravotní pojištění. V souladu s novou strategií poskytování stipendií byla místa pro Paraguay zrušena. Zatímco ještě v roce 2007 jsme poskytli stipendium pro 6 studentů, v letech 2012-13 již žádné. Na školní rok 2015-6 byla Paraguyi opět přidělena 2 místa, na školní rok 2016-17 pak 1 místo.

Česká republika již sedmým rokem podporuje vzdělávací projekty soběstačného vzdělávání nadace Fundación Paraguaya. Ta je průkopníkem modelu soběstačného vzdělávacího systému, za který získala několik mezinárodních ocenění. Od svého vzniku v roce 1985 přispěla k vytvoření 50 tisíc nových pracovních míst po celém světě a v současnosti se projekt úspěšně aplikuje v Africe. V roce 2012 ČR přispěla částkou 400 000 Kč na rozvoj zemědělské školy v obci Belén v provincii Concepción (asi 400 km severně od Asunciónu). Částka  byla použita na nákup dojnic v rámci programu rozšíření chovu dobytka a zvýšení produkce mléčných výrobků. V minulých letech ČR podpořila školu v obci Cerrito u Asunciónu, která je v současnosti již plně soběstačná. V roce 2013 podpořila ČR projekt soběstačné školy v San Pedru, částka 250.000 Kč byla využita na výstavbu drůběžárny a stáje pro prasata. V roce 2014 přispěla ČR částkou 400 000 Kč na výstavbu zavlažovacího zařízení zemědělské školy v San Pedru. Pro rok 2015 byla vyčleněna částka 200 000 Kč na výstavbu výkrmny kuřat v Belénu. V roce 2016 Česká republika financovala výstavbu rostlinné školky a zastínění záhonů v obci Cerrito ve výši 200.000 Kč. Pro rok 2017 je schválen příspěvek ve výši 200.000 Kč na výstavbu chladícího boxu na kuřata opět v Cerritu.

 

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: