Paraguay: Zahraniční obchod a investice

27. 8. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Buenos Aires (Argentina)

  

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

 

Vývoj obchodní bilance (v USD)

 

2013

2014

2015

2016

2017

Export

9 456 342

9 635 887

8 327 546

8 493 697 

8 679 833​ 

Import

11 302 069

11 299 327

9 529 305

9 042 452

11 027 378

Saldo

- 1 845 727

- 1 663 440

- 1 201 759

- 548 755

- 2 347 545

Zdroj: Banco Central Paraguay

 

zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Na straně vývozu jsou hlavními odběrateli paraguayjských produktů:

země Mercosur - 27 %

asociované země Mercosur - 6 %

Evropská unie - 28 %

Rusko - 10 %.

 

Nejvíce zboží Paraguay dováží z:

zemí Mercosuru - 40 %

Evropké unie - 28 %

Číny - 20 %

zemí dohody NAFTA (USA, Kanada, Mexiko) - 9 %.

 

 

zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Hlavní exportní položky:

Olejnatá semena - 28 %

Tuky, rostlinné oleje a pelety - 22 %

Hovězí maso - 19 %

Kukuřice - 8 %

Pšenice - 3 %.

 

Hlavní dovozní položky:

Chemické výrobky, guma, plasty - 22 %

Stroje a zařízení - 14 %

Elektronika - 14 %

Ropa, uhlí a výrobky z nich - 12 %

Auta a autodíly - 8 %.

zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Režim zřizování a fungování zón volného obchodu je stanoven zákonem 523/95 a usnesením 15.554 z roku 1996. Pro kontrolu aktivit je zřízena Národní rada pro zóny volného obchodu, skládající se ze zástupců 3 ministerstev, financí, průmyslu a obchodu a veřejných prací a komunikací.

Mezi oficiální zóny volného obchodu v Paraguayi patří Ciudad del Este (třetí největší zóna volného obchodu na světě), Villeta, Concepción a Encarnación.

Kromě toho má Paraguay v zahraničí pronajato několik bezcelních zón, které částečně kompenzují relativní geopolitickou nevýhodu absence přístupu k moři. V Chile se tato zóna nachází v přístavním městech Antofagasta, v Argentině v Buenos Aires a Rosariu, v Uruguayi v Montevideu a v Nueva Palmira. Obratem nejvýznamnější jsou zóny v Brazílii v přístavech Santos, Río Grande a Paraguaná.

 

Bližší údaje o režimu volných zón ve španělštině naleznete na: http://www.hacienda.gov.py/web-hacienda/index.php?c=545

zpět na začátek

2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

K hlavním zahraničním investorům v roce 2015 patřily Brazílie, USA a Španělsko. Nejvíce investic v posledních letech putuje do výroby olejů, telekomunikací, nemovitostí, finančního zprostředkování a obchodu.

 

Vývoj PZI v posledních 5 letech

 

 2013    

2014    

2015     

2016

2017

PZI (v mil.USD)

252

412

315

320

-

Zdroj: Banco Central de Paraguay

zpět na začátek

2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Přístup zahraničních investic na domácí trh je upraven zákonem 117/91, který zaručuje stejná práva domácím i zahraničním investorům. Je možná repatriace zisku a kapitálu. 

V roce 1991 vstoupil v platnost zákon č.60/90 o podpoře zahraničních investic. Tento zákon zahrnuje osvobození od správních poplatků při zakládání společností,  při vydávání akcií a povolení pro bezcelní dovoz surovin a zařízení. Společnost založená s účastí zahraničního kapitálu je po dobu prvních deseti let osvobozena od z placení daně z kapitálového výnosu (je-li investice větší než 5 mil. USD).

 

Zákonem je stanoveno odškodnění pro zahraniční vlastníky půdy v případě vyvlastnění jejich pozemků.

Paraguay má s ČR uzavřenou smlouvu o podpoře a ochraně investic. Kromě toho také s následujícími zeměmi: SRN, Rakousko, Španělsko, Francie, Velká Británie,  Belgie, Lucembursko, Nizozemsko, Itálie, Portugalsko, Švýcarsko, Maďarsko, Rumunsko, USA, Brazílie, Argentina, Uruguay, Chile, Venezuela, Kostarika, Salvador, Ekvádor, Peru, Kuba, Bolívie, Jihoafrická republika, Korea a Tchaj-wan.

Zvláštností paraguayské ekonomiky je systém tzv. „maquilas“. Jedná se o nástroj podpory přílivu zahraničního kapitálu, kdy na území Paraguaye mohou zahraniční subjekty založit firmy za účelem transformace, výroby, opravy zboží dočasně takto dovezeného s cílem reexportu. Zahraniční partner tak může dle dohody dovézt vše potřebné k uvedeným procesům (materiál, strojní vybavení, personál, technologii, apod.) bezcelně a zaplatí pouze 1% z hodnoty přidané v Paraguayi. Uvedený systém upravuje zákon 1.064 Ley de la Maquila en Paraguay. Deset procent z tržeb minulého roku se může v daném roce prodat přímo v Paraguayi, zbytek se musí ze země vyvézt.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: