Partnerství se soukromým sektorem v rámci zahraniční rozvojové spolupráce ČR

1. 2. 2017 | Zdroj: BusinessInfo.cz

motiv článku - Partnerství se soukromým sektorem v rámci zahraniční rozvojové spolupráce ČR Plánujete investovat na rozvojových trzích budoucnosti? Podporujeme podnikatelské nápady a inovativní řešení. Česká rozvojová agentura podpoří Vaše know-how, doporučí Vám kontakty a poskytne finanční podporu s minimální administrativní zátěží.

Zajímáte se o trhy budoucnosti na Balkáně, ve východní Evropě, Asii, na Blízkém východě nebo v subsaharské Africe? Chcete založit v rozvojových zemích pobočku nebo Joint Venture? Chcete se zapojit do hodnotových řetězců a dovážet zboží z rozvojových zemí?

Podporujeme podnikatelská partnerství (B2B)

  • Máte inovativní podnikatelské záměry, které přispívají k řešení rozvojových problémů?
  • Chcete vyškolit na místě své partnery, dodavatele nebo odběratele?
  • Máte zájem zlepšit prostředí pro Vaše investice a spolupráci s místními vládami a veřejnými institucemi?
  • Usilujete o zajištění lepší kvality Vašich lokálně vyrobených produktů prostřednictvím mezinárodních certifikátů?
  • Chcete přispět ke spravedlivému a odpovědnému obchodu?

Obchodní partnerství propojují podnikatelského ducha a udržitelné obchodní modely se zkušenostmi zahraniční rozvojové spolupráce. Vytvářejí podmínky k prospěchu všech partnerů.

Snižujeme riziko při vstupu na zahraniční trh. Společně naplňujeme Cíle udržitelného rozvoje.

Dotační nástroje programu B2B

Projekty B2B

Nabízíme možnost až 50 % finanční spoluúčasti do výše 5 mil. Kč.

Program se vztahuje na projekty v partnerských zemích České rozvojové agentury, kterými jsou Afghánistán, Angola, Bosna a Hercegovina, Etiopie, Gruzie, Kambodža, Kosovo, Moldavsko, Mongolsko, Palestinská autonomní území, Srbsko, Ukrajina, Vietnam a Zambie.

Studie proveditelnosti a podnikatelské plány

Nabízíme možnost až 90% finanční spoluúčasti do výše 500 000 Kč.

Program se vztahuje na všechny rozvojové země.

Nabízíme otevření možností pro získání financování z mezinárodních rozvojových zdrojů (Evropská unie, Evropská banka pro obnovu a rozvoj, Světová banka apod.) v připravovaných tendrech ve třetích zemích.

Detailní metodiku našich programů, kontaktní osoby a další informace naleznete na webových stránkách CzechAid.cz v sekci „Jak se zapojit“. Rádi zodpovíme Vaše dotazy e-mailem, telefonicky nebo osobně a poradíme při tvorbě Vašich projektů.

Vytváření společenské hodnoty – Investice zaměřené na společenské a environmentální cíle

Vytváření sdílené hodnoty – Investice do dlouhodobé konkurenceschopnosti podniků, které zároveň řeší společenské a environmentální cíle

Vytváření obchodní hodnoty – Investice do dlouhodobé konkurenceschopnosti

Česká rozvojová agentura

Česká rozvojová agentura je státní agentura, která působí pod Ministerstvem zahraničních věcí ČR a plní úkoly v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce. Jejím hlavním cílem je snížení chudoby, zlepšení kvality života a podpora udržitelného rozvoje ve světě. Má na starosti především přípravu, financování a monitoring rozvojových projektů. Zajišťuje také podporu projektů během jejich realizace. Hospodaří s ročním rozpočtem téměř 500 mil. Kč a realizuje rozvojové projekty ve 12 partnerských zemích.

Kontakt: Barbora Latečková | manažerka programu B2B | lateckova@czechaid.cz | +420 702 144 504


Informace poskytnuta Českou rozvojovou agenturou (ČRA).

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek