Partnerství veřejného a soukromého sektoru ve Federaci Bosny a Hercegoviny

6. 2. 2018 | Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

motiv článku - Partnerství veřejného a soukromého sektoru ve Federaci Bosny a Hercegoviny Zenicko-dobojský kanton již představil investiční projekty na základě přijatého Zákona o partnerství veřejného a soukromého sektoru. Další kantony na legislativě a identifikaci investičních potřeb pracují. Premiér Federace volá po českých investicích s možnými pobídkami od své vlády.

Partnerství veřejného a soukromého sektoru, nejen ve Federaci Bosny a Hercegoviny, ale i v druhé entitě země – Republice srbské, je zatím spíše jen diskutováno. Příslušná legislativa ve formě PPP (Public Private Partnership) zákonů, které jsou v souladu s dobrou mezinárodní praxí, je však na úrovni jednotlivých kantonů Federace postupně přijímána.

Významný Zenicko-dobojský kanton jako první již veřejně prezentoval i seznam třiceti devíti projektů vhodných pro realizaci se soukromým sektorem v celkové hodnotě jednoho sta milionů EUR. Zdravotnictví, teplárenství, veřejné osvětlení, dopravní infrastruktura, odpadové hospodářství a výstavba sportovišť jsou převážně obsahem těchto projektů. Hovoří se o velkém zájmu o seznámení se s nabízenými podmínkami ze strany zahraničních investorů – zejména z Itálie, Švýcarska, Turecka a Polska.

Legislativu a seznam PPP projektů i v anglickém či německém znění naleznete na webových stránkách Zenicko-dobojského kantonu.

V Tuzlanském kantonu legislativa platí od počátku letošního roku a v brzké době by i parlament Středobosanského kantonu měl příslušný zákon přijmout. Do poloviny roku se pak předpokládá zveřejnění návrhů příslušných investičních projektů.

Legislativa na úrovni Federace a jednotlivých kantonů

Je třeba upozornit, že se znění PPP zákonů může značně lišit i na úrovni jednotlivých kantonů. Na celofederální úrovni tato legislativa zatím neexistuje – na rozdíl od Republiky srbské Bosny a Hercegoviny. Potenciální investoři se musí obeznámit s legislativou platnou jak na úrovni Federace, tak i v příslušném kantonu. Důležitý je risk faktor Bosny a Hercegoviny, který je dlouhodobě dle OECD velmi vysoký. Na to upozornil i při lednovém setkání s premiérem vlády Federace Bosny a Hercegoviny Novalićem velvyslanec Jakub Skalník.

Premiér Novalić uvedl, že se velmi často mediální obraz země velmi liší od reality. Dodal, že tuto skutečnost potvrzuje fakt, že žádný ze zahraničních investorů ze země neodešel a část z nich své investice rozšiřují. Vyjádřil připravenost své vlády podpořit české společnosti různými investičními pobídkami.

Federace Bosny a Hercegoviny je jednou ze dvou entit Bosny a Hercegoviny a zaujímá přibližně polovinu území celé země. Ve Federaci žije 2,2 mil. obyvatel, což je téměř 65 % celé bosensko-hercegovské populace. Administrativně se člení na deset autonomních jednotek – kantonů. 

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Sarajevu (Bosna a Hercegovina). Autor: Ladislav Horák, ekonomický diplomat.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek