Peking uvolňuje pravidla pro zahraniční investice do sektoru služeb

22. 3. 2018

 • Země: CN - Čína
 • Datum zveřejnění: 22.03.2018

Obchodní úřad města Pekingu (Commission of Commerce) dočasně pozměnil na konci roku 2017 některá nařízení, jež směřují k uvolnění některých omezení týkajících se zahraničních investic v sektoru služeb. Úpravy jsou platné od 20. 12. 2017 do 5. 5. 2018 a navazují na jiné materiály podporující otevření sektoru služeb v hlavním městě vydané v letech 2017 a 2015.

Úpravy snižují kvalifikační kritéria pro zahraniční investory a rozšiřují rozsah povolených podnikatelských aktivit v různých odvětvích služeb, včetně kultury a vzdělávání, obchodu a cestovní ruchu, vědy a technologie, zdravotnictví a financí. Po 5. 5. 2018 úřady rozhodnou zda ponechat navržené opatření či je dále upravit. Nejnovější opatření tak zahrnují:

 • povolení zahraničním investorům zakládat umělecké skupiny, podnikatelské subjekty a prostory pro zábavný průmysl bez podílu čínské strany v určitých komerčních oblastech města,
 • povolení zahraničním bankám zažádat si o realizaci obchodu v RMB a zároveň zahájit podnikatelskou činnost v Číně (již není nutné splnit předchozí požadavek provozovat podnikání v Číně více jak 1 rok),
 • prodejcem letenek můžet být společnost plně vlastněná zahraničním kapitálem,
 • povolení zahraničních investic do oblasti audiovizuální produkce,
 • zrušeno omezení týkající se poměru zahraničních techniků zaměstnaných ve stavebních a projekčních firmách (založených zahraničních kapitálem),
 • zrušeny bariéry pro vstup zahraničních investorů do odvětví lidských zdrojů,
 • snížení limitu zahraničních investic při vstupu do investičních společností či do talent agentur,
 • podpora spolupráce mezi právnickými firmami z Hongkongu, Macaa, Tchaj-wanu a ze zahraničí,
 • povolení výrobcům léků vykonávat klinické testy léků vyvinutých v zahraničí.

I statistické údaje ukazují, že pekingská vláda (město) to s otevíráním trhu služeb myslí vážně. Jen za první tři měsíce roku 2017 přidaná hodnota terciálního sektoru představovala 82% celkového HDP hlavního města. Tento trend je viditelný i pro celou Čínu. Z údajů za leden až listopad 2017 celkové aktuální užití zahraničních investic v Číně dosáhlo více než 24 mld. USD, nárůst o 87% oproti roku 2016, zejména díky terciálnímu sektoru. Hlavní město se chce stát centrem služeb, klasický průmysl se přesouvá do sousedních oblastí, jako je nově vytvářená zóna Xiong´an, a do provincie Hebei.

Zdroj: China Briefing, Beijing Municipal Commission of Commerce
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraničních kanceláře CzechTrade v Pekingu

Souborové přílohy

Tisknout Vaše hodnocení: