Perspektivní veletrhy pro české vystavovatele v Pákistánu v roce 2018

22. 2. 2018 | Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

motiv článku - Perspektivní veletrhy pro české vystavovatele v Pákistánu v roce 2018 Mezinárodní výstavní akce v Pákistánu nabízí atraktivní možnost prezentace jak hotových výrobků, tak i technologií zahraničních firem v různých sektorech. Přidanou hodnotou je možnost navázání zajímavých dlouhodobých kontaktů nejenom s pákistánskými firmami, ale často i s dalšími potenciálními obchodními partnery ze sousedních zemí a zemí Perského zálivu.

Úspěch českých vývozců do řady segmentů pákistánského trhu závisí především na úspěšné prezentaci na zmíněných výstavách a veletrzích. Velvyslanectví ČR v Islámábádu je připraveno podpořit české exportéry při zajištění jejich prezentací.

Díky probíhajícím ekonomickým reformám nabízí pákistánský trh stále větší možnosti zejména zahraničním dovozcům zboží a moderních technologií. Pákistánský zahraniční obchod je téměř plně liberalizován; u pákistánských vývozců i dovozců se vyžaduje pouze registrace. Značně motivující je odbourání řady netarifních dovozních omezení, stejně jako daňového zatížení pro místní firmy.

Vstup na pákistánský trh je nutné podpořit vhodnou marketingovou kampaní a osobní účastí na jednáních s potenciálními partnery. Dřívější velmi dobré povědomí o českém, resp. československém zboží pomáhá i nyní evokovat zájem pákistánských dovozců o širokou škálu nabízených českých výrobků a technologií. Kromě účasti v tendrech a v investičních projektech je velmi přínosnou i prezentace na veletrzích, a to zejména v obchodním centru země v Karáčí.

V následujícím přehledu jsou uvedeny nejzajímavější veletrhy, které se budou konat v roce 2018 v Pákistánu. Odvětvová zaměření doporučovaných veletrhů odpovídají pravidelně aktualizované mapě globálních oborových příležitostí, která pro Pákistán identifikuje jako nejperspektivnější obory chemický průmysl, kovozpracovatelský a strojírenský průmysl (modernizace výrobní základny), stavebnictví a modernizaci infrastruktury (výstavba silnic a dálnic, dopravního a železničního spojení, modernizace telematických systémů).

Dále veletrhy zaměřené na energetiku (výstavba energetických bloků, instalace paroplynových zařízení), obranný průmysl (modernizace ozbrojených sil a bezpečnostních složek), textilní a obuvnický průmysl (modernizace výrobní základny) a v neposlední řadě na zemědělství a potravinářství (velký exportní potenciál v tomto segmentu mají mléčné výrobky, hlavně syrovátka a sušené mléko, dále obilí, pohanka, mouka, potravinářské tuky a kyselina octová).

Perspektivní veletrhy pro české vystavovatele v Pákistánu v roce 2018:

ITIF Asia International Trade & Industrial Machinery Show
13.–15. března 2018, Karachi Expo Centre

Textile Asia International Textile & Garment Machinery Show
27.–29. března 2018, Karachi Expo Centre

Food Technology Asia
10.–12. dubna 2018, Karachi Expo Centre

Health Asia
10.–12. dubna 2018, Lahore Expo Centre
11.–13. září 2018, Karachi Expo Centre

IDEAS Pakistan International Defence Exhibition & Seminar
27.–30. listopadu 2018, Karachi Expo Center

Build Asia International Housing, Real Estate & Contruction Industry Show
11.–13. prosince 2018, Karachi Expo Center

V případě zájmu o jakýkoliv z výše uvedených veletrhů je možné kontaktovat velvyslanectví České republiky v Islámábádu. Obchodně-ekonomický úsek velvyslanectví je připraven zprostředkovat informace o možnosti účasti pro české subjekty.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Islámábádu (Pákistán). Autor: Luboslav Mazurek, ekonomický rada.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek